Brosjyre - Arcus Vita As

Comments

Transcription

Brosjyre - Arcus Vita As
Nøkkelhåndtering i hjemmetjenesten
Har du kontroll på nøklene? Vi har løsningene som hjelper deg å trygge
håndteringen av tjenestemottakerens og virksomhetens nøkler!
Over
Over200
200norske
norskekommuner
kommunerbruker
bruker
tildaglig
dagligWSM
WSMNøkkelboks!
Nøkkelboks!Samt
Samt
til
enmengde
mengdeandre
andrebedrifter,
bedrifter,
en
organisasjonerog
ogprivate.
private.
organisasjoner
WSM Nøkkelboks
WSM
Nøkkelboks
har vært
levert i
har
vært
levert
i
Norge
siden
1987,
og stadig
flere
Norge
siden
1987,
kommuner
og
stadig flere
oppdager fordelene.
kommuner
oppdager fordelene.
Kan nå leveres med
mekanisk omkodbare låssylindere. Du slipper å bytte
sylinder ved tap av nøkkel!
Kan nå leveres med mekanisk omOmkodingen av låssylinderen
kodbare låssylindere. Du slipper å
er enkel og gjort på få sekunder!
bytte sylinder ved tap av nøkkel!
Omkodingen av låssylinderen er enkel og gjort på få sekunder!
Pb 213
5591 Etne
Nyheter!
Nyheter!
Traka Elektronisk
Traka Elektronisk nøkkelskap
nøkkelskap
System for
for nøkkelhåndtering.
nøkkelhåndtering.
System
Hvem
har
nøkkelen,
når ble
ble den
Hvem har nøkkelen, når
tatt tatt
ut av
Ta ut
den
utskapet?
av skapet?
Tastatistikk,
ut
gå tilbake gå
i logg.
Tilfredstiller
alle
statistikk,
tilbake
i logg.
Tilfredstiller
alle
krav
til
krav til internkontroll i
internkontroll
i nøkkelhåndnøkkelhåndteringen!
Fra små
teringen!
Fraskap
små for
stand-alone
stand-alone
max 20
skap
fortilmax
20nettverksløsninger
nøkler til store
nøkler
store
nettverksløsninger
med tusen
med kapasitet for flere
kapasitet for flere tusen nøkler
nøkler og brukere.
og brukere.
Juwel Nøkkelskap med
Juwel
Nøkkelskap
med
elektronisk
kodelås.
elektronisk
kodelås.
Et meget innbruddssikkert og
Et meget innbruddssikkert
solid nøkkelskap med elektronisk
og solid nøkkelskap med
kodelås. For 40 eller 120 nøkler.
elektronisk kodelås. For 40
Høy kvalitet!
eller 120 nøkler. Høy kvalitet!
Telefon: 53 75 77 50
Telefaks: 53 75 77 51
E-post: [email protected]
www.arcus-vita.no
WSM Nøkkelboks Modell 1
WSM Nøkkelboks Modell 1 brukes av hjemmetjenesten i over 200 kommuner
samt en rekke andre brukere. Den er produsert i 3 mm stål, med lokk 4mm
stålplate. Boksen er elgalvanisert (rustbeskyttet) og lakkert. Som standard
leveres den i fargene lys grå og mørk brun, men andre farger leveres på forespørsel. Mål: diameter 138 mm, dybde 48 mm. Lokkåpning 80 mm. Leveres
med 80 cm nøkkelkjede, skruer og murplugger.
Det eksisterer desverre ingen godkjenningsnormer for nøkkelbokser til privatboliger i Norge. WSM Nøkkelboks er imidlertid SKAFOR godkjent i Danmark og
Sverige, noe som tilsvarer den norske FG-godkjenningen. Alle låssylindere vi
leverer med nøkkelboksen er selvfølgelig FG-godkjent.
WSM Nøkkelboks har vist seg å være svært innbruddssikker og er en meget
god løsning for kommuner som ønsker å sikre og å forenkle håndteringen av
tjenestemottakerens nøkler. Vær imidlertid oppmerksom på Sosial– og Helsedirektoratets krav til mest mulig diskrè plassering og internkontroll på universalnøklene.
WSM Murboks
Anbefales ved permanent montering, f.eks. fellesinnganger til leilighetsbygg.
En meget diskrè løsning. Kun et lite plastdeksel blir synlig. Sylinderformet
nøkkelboks som monteres i murvegg. Det bores et hull på 35 mm. Mål: diameter 35 mm, dybde 215 mm. Kan også leveres med alarmovervåking for FG
godkjent montering.
Låssystemer til WSM Nøkkelbokser.
WSM Nøkkelbokser leveres nå med omkodbare låssylindere. Om en nøkkel
kommer på avveie slipper man nå å bytte alle låssylinderene i nøkkelboksene.
Ved hjelp av reservenøklene omkodes låssylinderen på en enkel måte og man
avverger fare for misbruk.
Husk allikevel at det kreves absolutt kontroll på universalnøklene til nøkkelboksene. Dette innebærer at det til enhver tid skal kunne redgjøres for alle
nøkler og at eventuelle avvik skal avdekkest raskt.
Traka Elektronisk nøkkelskap
Et komplett system for nøkkeladministrasjon. Få full kontroll på alle nøkler!
Sporing av nøkler. Hvem har nøkkelen? Når ble den tatt ut? Logging av alle
nøkkelbevegelser. Logg er tilgjengelig i programvare, full historikk på de
enkelte nøkler. Lokalt display viser data om nøkler og brukere. Trenger ikke
tilgang til PC i den daglige driften, nødvendig informasjon er tilgjengelig i
display. Adgang til nøkkelskapet via kode, kort eller kort og kode. Nøkkelskap åpnes normalt med egen brukerkode, men kan også tilkoples eksisterende adgangskontroll. Tilgang til den enkelte nøkkel kan enkelt begrenses
til spesielle brukere og/eller spesielle tidspunkter. Skapet kan bygges ut
med låsbare nøkkelskinner. Dette betyr at skapdøren kan åpnes, men man
får kun tilgang til egne nøkler.
Juwel nøkkelskap
Solid nøkkelskap med elektronisk kodelås for 40 eller 120 nøkler. Drives
med 9V batteri. Nødåpning med batteri tilkoplet fra utsiden. 111.111.000
mulige kombinasjoner. Produsert i 6 mm stål. Dør i 8 mm stål. Ingen logg.
For ytterligere informasjon, priser og tilbud ta kontakt med oss på:
Tlf. 53 75 77 50—[email protected]—www.arcus-vita.no