Styremøte 17.09.2012 - Stubberudlia Borettslag

Comments

Transcription

Styremøte 17.09.2012 - Stubberudlia Borettslag
Styremøte 17.09.2012
kl 19.00 i styrerommet
Stubberudlia borettslag
Tvetenveien 243, 0675 OSLO
__________________________________________________________________________________________
Styremøte 17.09.2012
Innkalt: Eivind, Elin, Nina, Efrem, Kai, Anjan, Svetlana, Margrete og Katrine.
Meldt forfall: Katrine
Referent: Nina
Møte avsluttet: kl 20.45
___________________________________________________________________________________________________
Saksoversikt:
83/12 – Godkjenning av nye andelseiere
84/12 – Søknad om bruksoverlating
85/12 – Brev fra beboer Ruth Bosch Tv.vn. 253
86/12 – Klage fra Håkon Aas Tv.vn. 259
87/12 – Leieforhold Steve Allman
88/12 – Gartner.
89/12 – Klage fra Tv.vn. 215, lekk dusj rør.
90/12 – Beboermøter
91/12 – Renholdsverket
92/12 – Betalingsterminal i styrerommet.
Sak 83/12
GODKJENNING AV NYE ANDELSEIERE
Det har kommet følgende søknader om godkjenning av ny andelseier:
Leil. 12066 ny andelseier XXXXXXXX
Leil. ?? ny andelseier XXXXXXX
Vedtak: Godkjent
Sak 84/12
SØKNAD OM BRUKSOVERLATING
Ingen søknader om bruksoverlating.
Vedtak: TTE
Sak 85 /12
Brev fra beboer Ruth Bosch Tv.vn. 253.
Klager på lekkasje i badetak, dette kommer fra leiligheten over.
-
OBOS forsikring har kontaktet takstmann, og saken er under oppføring. Dette er en
sak mellom beboer og OBOS, og Styret holdes derfor utenfor saken.
Vedtak: Skriv sendes til beboer vedrørende styrets rolle
Styremøte 17.09.2012
kl 19.00 i styrerommet
Stubberudlia borettslag
Tvetenveien 243, 0675 OSLO
__________________________________________________________________________________________
Sak 86/12
Klage på skade på toalett etter demontering og montering av Olimb.
Tar saken videre til prosjektleder
Vedtak: Vaktmester sendes på saken og foretar inspeksjon av toalettet for utbedring.
Sak 87/12
LEIEFORHOLD XXXXXXX
Vi har fått brev fra Obos om at XXXXX igjen skylder husleie. Slike brev kommer nesten
hver måned og det foreslås at vi skriver en advarsel til XXXXX
NB !! Skriver oppsigelse av leieforholdet.
- Advarsel hvor XXXXX må gjøre opp leie og strøm, og viss det ikke overholdes til
neste mislighold, vil vedkommendes leieforhold bli oppsagt.
Vedtak: Godkjent
Sak 88/12
Gartner.
Vi må gjøre noe med bedene mellom oppgangene hos oss.
Venter på tilbud
Vedtak: Nina setter etterspørselen om gartner ut på anbud, og undersøker hvilke tilbud
vi kan få inn for borettslaget.
Sak 89/12
Klage fra XXXXXX Tv.vn. 215..
Hva gjør vi med dette, det er Moments ansvar.
Vedtak: Styreleder vil ta opp klagen med Moment. Moment er ansvarlig for skaden.
Sak 90/12
Beboermøter:
Beboermøtene er lagt til 233 – uke 37, 231 – Uke 41, 209 – uke 46, 253 – uke 51.
Det første møte er avholdt, så vi har kjøreplanen klar for de resterende møtene..
-
Usikkerhet vedrørende avkobling av varmtvannsberederne. Hvem er ansvarlig for
avkoblingen? Hvordan skal det gjøres? Komfyren og varmtvannsberederen har samme
sikring.
Vedtak: Styreleder tar kontakt med prosjektleder vedrørende varmtvannsberederne
Sak 91/12
Renholdsverket.
Avfallsdunker ( grønne ) mottatt fra renholdsverket.
Plan for utleveringen av disse ( HMS )
Vedtak: HMS-gruppen tar saken
Sak 92/12
Betalingsterminal i styrerommet.
Styreleder har startet arbeidet, er klar til og underskrive avtaler.
Vedtak: Godkjent
Styremøte 17.09.2012
kl 19.00 i styrerommet
Stubberudlia borettslag
Tvetenveien 243, 0675 OSLO
__________________________________________________________________________________________
Sak 93/12
Hageparseller
-
Ønsket vedtak om å pløye opp jordflekken mellom barnehagen og borettslaget, og
opparbeide små hageperseller som beboere kan benytte seg av. Dette er kommunens
eiendom. Men kommunen gir grønt lys til forslaget om hageparsellet. Det er også mulig
for oss å søke midler for å pløye jordflekken fra Alna bydel eller Groruddalen.
Vedtak: Kartlegge interesse for slik hageflekk, og se om kommunen/bydelen ønsker å
støtte borettslaget økonomisk.
INFO: Eivind hadde møte med OBOS Forsikring fredag 14.09.( Utestående forsikrings oppgjør).
Budsjett oppsett fra OBOS er ikke kommet. Fat til tidligere styremedlemmer
Eivind Nordhaug
Efram Mesfun
Elin Kjærnet
Kai Aas
Nina Eslami

Similar documents