Sal design og tilpassing til den moderne sportshesten – et intervju

Comments

Transcription

Sal design og tilpassing til den moderne sportshesten – et intervju
Sal design og tilpassing til den moderne sportshesten – et intervju med den internasjonalt kjente
saldesigneren Peter Menet.
1. Hvordan påvirker en riktig tilpasset sal hestens yteevne og helse?
Salen er kontaktpunktet mellom hest og rytter, og den bestemmer hvordan vekten av
rytteren og rytterens beskjeder overføres til hesten. Vekten kan plasseres i et område der
hesten lett kan bære mye, eller den kan plasseres i et område der det er vanskelig for hesten
å bære. Det blir da tyngre for hesten enn det egentlig er. Hester som hindres av salen kan
ikke prestere på sitt beste. Bare hester som er smertefrie og uten spenninger i bevegelsene
kan yte optimalt. Tegn som tyder på at alt ikke er som det skal er ikke alltid fysiske ting som
en øm rygg. Også dårligere resultater enn vanlig, gjentatte feil på sprangbanen og
vanskeligheter med spesielle øvelser på dressurbanen kan være et signal. Langtidsvirkningen
av en hest som ikke kan bruke sin kropp effektivt kan være seneproblemer og en lang rekke
ryggproblemer.
2. Hvordan ser man på hestens retthet, balanse og rygg?
Stå litt på avstand og se godt på hesten din. Hva er ditt inntrykk? Er den godt muskelsatt og
står avslappet? Mangler den muskler og er spent? Er topplinjen underutviklet? Er den mer
utviklet på en side enn på den andre? Hester som bruker ryggen riktig har en godt utviklet
topplinje, og kan senke og runde nakken uten mekanisk hjelp. Hestens balanse henger alltid
sammen med dens alder og utdannelsesnivå. En ung hest har en annen balanse enn en
eldre, velutdannet hest. I vekstperioder kan også balansen forandre seg midlertidig. Alle
disse tingene er det viktig å tenke på.
3. Hvordan går du frem når du skal finne riktig sal til din hest?
Vi begynner med en generell vurdering av hesten. Type hest, alder, rase, utdannelsesnivå og
hvordan den arbeides i dag. Så ser vi på den fysiske tilstanden. Vi starter med å sjekke
tennene, fordi slike problemer må løses før vi kan få gode resultater av saltilpassingen. Så ser
vi etter ryggproblemer eller andre helseproblemer som kan være relevant for saltilpassingen.
Hesten blir så nøye målt for å finne hvilken type bom og hvilken bomvidde som passer.
4. Hvorfor er det viktig at salen også passer til rytteren?
Det er viktig at salen også tilpasses rytteren. Vi tar mål av rytteren for å få korrekt
setestørrelse og lengde på kappene. En sal som er for stor eller for liten vil ikke la rytteren
sitte behagelig og i balanse.
5. Hvordan ser du på det å lage/designe en sal som tar hensyn til hestens anatomi og
bevegelsesmønster?
Vi benytter mange forskjellige typer bommer i salene for å ta hensyn til de mange forskjellige
typer hester vi ser i dag. Det er veldig viktig at formen på bommen er den samme som på
hesteryggen. Bare da vil vekten av rytteren komme på riktig sted, rett under rytteren, og
hesten vil kunne bruke ryggen korrekt. Vi bruker også kun ullstopp og uavhengige salputer.
Disse salputene tilpasser seg til hestens form, og det er ingen forutbestemte vinkler eller
trykkpunkter som forstyrrer hesten. Prinsippene vi bruker passer til alle hester, og er like for
alle grener.
6. Hvordan lages den moderne salen i dag?
Vi bruker faktisk meget tradisjonelle metoder når vi lager saler. Den individuelle
oppspenningen av bommen og ”Danlox” salputesystem har blitt brukt i mange år. Disse
metodene krever salmakere med høy utdannelse og tar lang tid. Men mange produsenter
har industrialisert produksjonsmetodene for å øke og forenkle produksjonen.
7. Hvilke forskjeller tar man hensyn til når man lager saler til dressur-, sprang- og
feltrittshester?
Prinsippene vi tar hensyn til er de samme for alle hester, men salene er selvfølgelig forskjellig
designet til de forskjellige grener. En viktig del av vår jobb er å håndtere salproblematikken
for rytteren. Vi ser at viktigheten av en korrekt saltilpassing øker ettersom rytteren innser de
positive fordelene som det medfører. Hesten bruker kroppen mer effektivt og utvikler
muskler med mindre sjanse for overbelastninger og skader. God saltilpassing gir en optimal
situasjon for hest og rytter. Hest og sal bør sjekkes med jevne mellomrom slik at forandringer
kan gjøres hvis hesten utvikler seg.
8. Hvordan kan designet på salen påvirke og forbedre hestens bevegelser?
Galoppen er sannsynligvis den viktigste gangarten til ridehesten. En god galopp legger
grunnlaget for et godt sprang og for gode changementer. Det er derfor veldig viktig at hesten
har en god galopp. Hester som går med senket rygg pga. for mye press fra en dårlig tilpasset
sal, kan ikke runde ryggen og være avslappet. Vi ser ofte overilte, firetaktige galopper og
hester som ikke kan runde ryggen. En korrekt tilpasset sal vil forandre hestens måte å gå på
ved å la den få mulighet til å runde ryggen mer, slappe av og tråkke innunder seg selv.
Galoppen blir bedre, og hesten kan bruke mer krefter uten å bli overanstrengt.
9. Hvordan tar du hensyn til størrelse, vekt og kroppsform på hest og rytter når du lager en
sal?
Hester og ryttere er forskjellige og må behandles deretter når man tilpasser en sal. Alle de
overnevnte punktene er veldig viktige for å kunne produsere en korrekt tilpasset sal til dem
begge.
10. Hva kan du si om Amerigo salen?
Alle Amerigo saler er laget med trebom og uavhengige, ullstoppede salputer. Vi har mange
ulike typer bommer som spennes opp forskjellig for å passe forskjellige hesterygger. Som
nevnt tidligere, er vår filosofi å lage en sal som speiler fasongen på hestens rygg og overfører
rytterens vekt rett under rytteren. Rytteren kan sitte korrekt i balanse, og hesten kan bevege
seg fritt og avslappet. Salputene tilpasser seg hesteryggen under bruk, og trenger ikke
regelmessig omstopping. Vi kan ta mål og skreddersy sal til hver enkelt hest, og kan tilby en
rekke forskjellige bomvidder. Vi har også mange forskjellige setestørrelser, kappelengder,
farger osv.
11. Har Amerigo noen sponsor ryttere?
Vi gleder oss over et godt forhold til våre sponsede ryttere, og besøker dem regelmessig. De
fleste har vært med oss i mange år. Kyra Kyrklund (FIN) har vært med oss siden 2003, Edwina
Alexander (AUS) og Daniel Deusser (GER) siden 2006, og Carl Hester (GB) siden 2008. Det er
også mange andre fra alle grener innen ryttersporten. Se www.amerigo-saddles.com
12. Er det noen annen informasjon som leserne bør vite om?
Et viktig punkt som ofte blir glemt er hva som brukes under salen. Alle schabracker
bør være av beste kvalitet. De må være godt formet og ha en fasong på topplinjen
som passer hesten. Rette schabracker uten fasong dras lett ned mot ryggen ved
bevegelser og skaper trykk. De bør også være store nok så de ikke ender opp under
salen og skaper trykkpunkter. Virkningen av den beste sal kan bli ødelagt hvis du
bruker en schabrack av dårlig kvalitet.
Unge hester har mer nytte av en godt tilpasset sal enn de fleste tror. Det er svært
viktig at de på et tidlig stadium, når de lærer og ikke har utviklet muskler, ikke blir
hindret av en dårlig tilpasset sal. Investeringen i en god sal er vel anvendte penger,
selv om du kanskje må kjøpe en ny sal på et senere tidspunkt.

Similar documents