1/2006 bladet - Norsk Musikforlag AS

Comments

Transcription

1/2006 bladet - Norsk Musikforlag AS
g
i
p
ø
l
e
r
Fo
e
v
a
g
ut
UNDERVISNING 2013-15
STRYKEINSTRUMENTER
EN KATALOG FRA
– OSLO –
Innholdsfortegnelse
Barnebøker og nyttige håndbøker . . . . . . . . . . . . . . .
Notepapir, noteskrivesbøker, noteblokk . . . . . . . . . . .
Secret Garden – noteoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pax Vobis (Nicolae Bogdan) – oversikt . . . . . . . . . . . .
Multibruksbøker (for instrumenter og/eller sang) . . .
3
6
7
9
11
FIOLIN:
A. Læremidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
BRATSJ, CELLO OG KONTRABASS:
B. Læremidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sven Nyhus – oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SPILLE- OG SAMSPILLNOTER:
C. Spillehefter og -bøker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Komposisjoner m/u. piano (et utvalg) . . . . . . . . . . . . . 25
1
Undervisning 2013-15
er en serie kataloger laget for deg som underviser i musikk i kultur- og musikkskoler og
andre steder hvor barn og eldre får undervisning på et instrument, sang og lignende.
For at katalogene skal være mest mulig brukervennlige er de inndelt i fagfelter.
Det er 5 forskjellige kataloger:
•
•
•
•
•
Piano – Keyboard – El-orgel
Strykeinstrumenter
Blåseinstrumenter / slagverk
Ukulele / gitar / sangbøker / munnspill / trekkspill
Musikkspill, sang og kor, blokkfløyte, Orff, læreverk for grunnskolen,
musikkteori for høyere utdanning og bøker.
Til hver katalog følger separat prisliste!
I tillegg har Lyche Musikkforlag utgitt:
• Instrumentkatalog 2013
Vi håper at katalogene vil være til nytte for alle som underviser i musikk!
Bestillingsinformasjon telefon/fax:
Lyche Musikkforlag AS
Musikk-Husets Forlag AS
Norsk Musikforlag A/S
Telefon: 23 00 20 10
Fax: 23 00 20 11
Bestillinger e-post:
Lyche Musikkforlag: [email protected]
Musikk-Husets Forlag / Norsk Musikforlag: [email protected]
Besøk våre websider:
www.lychemusikk.no
www.musikk-huset.no
www.norskmusikforlag.no
www.norsk-percussion.no
Informasjon om vårt KUNDESENTER finnes bak på katalogene.
Takk for at du tar deg tid til å studere våre nye kataloger!
Redaksjonsslutt: August 2013
2
Barnebøker og nyttige håndbøker
BILLEDBØKER
Fantasifulle fortellinger og eventyr bygget på tolv norske folkeviser. Fargesprakende,
barnevennlige helsides tegninger.
Tydelige noter og tekster. For
alle hjem, førskoler og skoler
som vil ta vare på folkevisearven.
Bok (LY 949)
Pianohefte (LY 947)
Morsom historie om Oskar og
tante på besøk i blomsterhagen
og deres møte med de forskjellige blomstene. Festlige helsides
fargetegninger i Mona Lærum’s
levende strek. En pedagogisk
viktig bok for hjem, barnehage
og skole. Boken avsluttes med
Øistein Sommerfeldt’s vakre
«Blomstervals» for piano.
Bok (LY 948)
Standberg, Victor:
Standberg, Victor:
INSTRUMENSTREKER
MUSIKKSTREKER
m/CD-rom
Noe helt nytt i Norge!
Instrumentstreker er en rikt illustrert
instrumentbok som kombinerer faglig innhold
med en humoristisk strek og gir en enkel og
oversiktlig innføring i instrumentenes
mangfoldige univers.
(MH 3387)
m/CD-rom
Nå kan du humre deg gjennom musikk-teorien!
Boken gir en grundig teoriinnføring. På samme
måte som i instrumentstreker er boka rikt og
morsomt illustrert. På vedlagte CD-rom kan
man studere dette nærmere. Klikk på noter og
tangenter og utforsk og lær.
(MH3434)
So ro liten tull
Bånsullar og songar for barn og andre samlet av Unni Løvlid
Unni Løvlid har vekket stor oppmerksomhet rundt sin CD «So ro
liten tull». Lyche har utgitt ei sangbok m/CD med alle 63 sanger fra
CD’en i en kombi-utgave:
Bok med CD.
Her er tradisjonsmusikk på det beste. Innh.
bl.a.: So ro liten tull • Kalven dansa • Stakkars
Per • Ikorn gjekk på vollen og slo • Till till tare
• Nils-guten • Ole Ole mann • Spinn spinn
spinn kjære datteren min • Fanteguten • Byssa
byssa liten venn • Den vesle jenta • Pusekatten
ligg under omnen • Byssa lulle bane vårt •
Byssan byssan liten sull • med flere.
Bok m/CD
(Ly 1120)
3
Gjertrud Lind:
FRIDAS FABELAKTIGE FERIE
Lind
Gjertrud
E FERIE
ELADKmTedIG
B
musikk
A
F
S
FRIDABok og lydbok-C
En hyggelig lese- og sangstund for både barn og voksne!
d Lind
Gjertru
hus og
: Tone Op
d flere
Musikk
ksle me
lene Bø
Sang: He
BARNESANGER OG KORPSKLANGER
m/CD
Boka er gjennomillustrert og inneholder
17 barnesanger + et potpourri.
Lorents Aage Nagelhus
Den store MUSIKKORDBOKA
Denne musikkordboka på over 260
sider favner et bredt område av
musikkuttrykk, begreper knyttet til
instrumenter, utøvelse, musikkteori,
musikkhistorie og teknologi.
En nødvendig oppslagsverk for alle
som er interessert og utøver musikk i
en aller annen form og på et eller
annet nivå, • enten man er interessert
lytter av rock, pop, folkemusikk, jazz,
klassisk, • eller synger og spiller i band,
korps, ensembler, kor, eller går på
musikkskole, musikklinjer osv.
Boka er illustrert med musikkeksempler, bilder av instrumenter m.m.
Innbundet med glansdekk.
(N.M.O. 12674)
4
Trygve Torjussen:
Musikk-ordbok
(MH 1)
Nils Grinde
Norsk Musikkhistorie
Elef Nesheim
MUSIKKHISTORIE
Norsk Musikkhistorie
utkom første gang I
1971, og den har
senere blitt revidert og
utgitt flere ganger. Den
er standardverket om
vår musikalske historie,
og er også blitt på
russisk og engelsk.
Denne utgaven er
revidert på nytt og
oppdatert for å følge
vårt musikkliv fram til
1990-årene.
Boka gir en grundig
oversikt over
musikkhistorien fra
de tidligste tider fram
til i dag. Hovedvekten
legges på musikken
fra de siste 300
årene. Komponister,
komposisjoner og de
forskjellige musikkretningene blir
presentert i oversiktlige og systematiske
kapitler. De forskjellige framføringsarenaene blir belyst ved en rekke informasjoner
fra konsertlivets utvikling. Det er mange henvisninger til samfunnsutvikling, politiske begivenheter
og musikkens klassetilhørighet.
Norsk Musikkhistorie
trekker opp hovedlinjene I vårt musikkliv
gjennom århundrene.
Både kunstmusikk og
folkemusikken er med,
og det er avsnitt om samisk musikk, skillingsviser, norsk jazzmusikk
og popmusikk. En rekke noteeksempler med kommentarer viser
utviklingen av norsk musikk fra middelalderen til våre dager.
Fra innholdsfortegnelsen:
• Fra steinalder til jernalder
• Viking-ferder og høymiddelalder
• Den katolske kirkemusikk
• Musikken i senrenessanse og barokk
• Rokokko og selskapsmusikk
• folkemusikken
• Kulturell grotid. (Ca. 1800 – ca. 1840)
• Det nasjonalromantiske gjennombruddet
• Gullalderen (Ca. 1860 – ca. 1890)
• Seinromantikken
• Retninger I det 20. Århundre
• Musikken etter 1950
(MH 2650)
100 illustrasjoner fra arkitektur og bildekunst
bidrar til å gi et interessant innblikk i den musikkhistoriske utviklingen.
I korte oversiktskapitler blir også jazz og populærmusikk satt inn i den musikkhistoriske
sammenhengen.
Stivbind • fargeill./bilder • 432 sider
(N.M.O. 11938)
5
NOTEPAPIR
Noteskrivebøker • Notepapir • Blokker
TO
FLOTTE
NOTESKRIVEBØKER
FOR BARN!
Barnas Noteskrivebok
6 linjer, 40 sider, 20x21cm
Spesielt godt papir
(N.M.O. 8970)
Min egen notetegnebok
32 sider. A4. Forside i 4 farger. Glanset.
(NMO 11787)
VÅR GODE
NOTEBLOKK
m/50 ark
(MH 2954)
Vanlig notepapir
– 10 – 12 – 18 – 28 linjers.
Folio 33x26cm
Min egen noteskrivebok
32 sider. A4. Forside i 4 farger. Glanset.
(NMO 11786)
6
7
8
NICOLAE BOGDAN
Pax Vobis
De populære heftene, arrangert av Nicolae Bogdan,
inneholder et stort utvalg av klassisk musikk, folketoner,
musikk fra filmer og musicaler og populærmelodier.
Arrangementene er anvendelige til kirkekonserter,
gudstjenester, vielser og begravelser.
9
PAX VOBIS 1
for fiolin og piano/orgel
Adagio fra klarinettkonsert • W.
A. Mozart / Amazing Grace /
Ave Marie • H. Gyldmard /
Time to say Goodbye / Canon i
D • J. Pachelbel / Den fyrste
song / Gje meg handa di, ven / I
ensomme stunde / Mitt hjerte
alltid vanker / Nocturne • E.
Taube / Reigen Seliger Geister /
Send in the Clowns / Tonerna /
Siciliano • Bach / Sommernatt
ved fjorden / Song from a
secret garden / Stjernesangen /
Ut mot havet / Ved Rondane /
Våren / Å eg veit meg eit land
(MH 3029)
PAX VOBIS 2
for fiolin og piano/orgel
Adagio fra obokonsert • A.
Marcello / Air • Bach /
Allegretto fra symfoni nr. 7,
Beethoven / Ave Maria • Bach,
Gounod / Bred dina vida vingar
/ Cavatina / Adagio fra
Arpeggione • F. Schubert / De
hundrede fioliner / Den hellige
stad / Meditation / Doggdropen
/ Gabriel s obo / Greensleeves /
Høsten / Vocalise / Largo fra
den nye verden • Dvorák /
Litanei • Schubert / Mot kveld /
Nocturne • R. Løvland /
Sicilienne, M.T. von Paradis /
Solveigs Sang /Sæterjentens
søndag / Veslemøy / Vårsøg /
Serenata • E. Roselli
(MH 3050)
PAX VOBIS 3
for fiolin og piano/orgel
Adagio fra Måneskinnsonaten •
Beethoven / On wings of song /
Ave Maria • F. Schubert / Ave
Verum Corpus • Mozart /
Hymne • N. Larsen /
Intermezzo Sonfonico fra
Cavaleria Rusticana • P.
Mascagni / Jesu joy of man s
desiring • Bach / Largo fra
Xerxes • G.F. Händel / Für Elise
/ Pavane op. 50 • G. Fauré /
Vinter Vivaldi / Träumerei /
Panis Angelicus • C. Franck /
Sarabande fra Obokonsert i gmoll • G.F. Händel / Elegie • J.
Massenet / Tema fra
”Schindler s list” / Pie Jesu •
A.Ll. Webber / You raise me up
• R. Løvland / My heart will go
on / Tears in heaven / The Rose
/Vitae Lux
(MH 3064)
PAX VOBIS
for trompet og piano/orgel
PAX VOBIS 4
for fiolin og piano/orgel
Adagio -T. Albinoni/R.Giazotto/
Adagio (Fra Fiolinkonsert i Emoll)-Ole Bull/ Air (Fra
Holbergsuite op 40)- Edv. Grieg/
Andante (fra Pianokonsert nr
21) W.A. Mozart/ Danse mot
vår • Rolf Løvland/ Bist du bei
mir- G.H Stölzel/ Forrest Gump
(Feater theme) -Alan Silvestri/
Gabriellas song-Stefan Nilsson/
Gammal Fäbodpsalm från
Dalarna- Svensk hymne/ In a
monastery Garden • Albert W.
Ketelby/ Laudate Dominum W.A. Mozart/ Liebestraum • F.
Liszt/ Memory (Fra Cats)- A. Ll
Webber/ Morgenstemning- Edv.
Grieg/ My heart is yours.Kempe/Sørvaag/ O mio babbino
Caro_ Giacomo Puccini/
Siciliana • G.B. Pergolesi/ Salut
d'Amour -Edward Elgar/ Song
without words • F.
Mendelssohn-Bartholdy/ Tir n'a
Noir- Øyvind Staveland/Kolbein
Falkeid
(MH 3550)
Innhold: Aagio fra Moonlight
sonata • L.v. Beethoven / Air •
Bach/ Amazing Grace / Ave
Maria • Bach, Gounod / Ave
Maria • F. Schubert / Ave Maria
• H. Gyldmark / Ave Verum
Corpus • Mozart / Bred dina
vida vingar / Den fyrste song /
Den hellige stad / Doggdropen /
Gabriel s Oboe / Gje meg
handa di, ven / Greensleeves /
Hymne • N. Larsen / Høsten •
Vivaldi / I ensomme stunde /
Intermezzo sinfonico fra
”Cavaleria Rusticana” / Jesu joy
of man s desiring / Largo fra
Xerxes • Händel / LitaneiSchubert / Mitt hjerte alltid
vanker / Mot kveld / My heart
will go on / Nocturne • R.
Løvland / Nocturne • E. Taube /
On wings of songs / Panis
Angelicus • C. Franck / Pie Jesu
• A. Ll. Webber / Solveigs sang •
Grieg / Sommernatt ved
fjorden / Stjernesangen / Svanen
/ Sæterjentens søndag / Tears in
heaven / The Rose / Time to say
goodbye / Tonerna / Ut mot
havet • Bræin / Ved Rondane /
Veslemøy / Vinter • Vivaldi /
Vitae Lux • F. Alnæs / Våren •
Grieg / Vårsøk / You raise me up
• Løvland
(MH 3116)
Pax Vobis 1
for altsaksonfon
Ave Maria • Bach, Gounod /Air
• Bach/ Amazing Grace- V.
Harmony /Ave Maria • F.
Schubert/ Nocturne • E. Taube/
Bred dina vida vingar -svensk
folketone/ Den fyrste songSøraas d.e./ DoggdropenGunnstein Draugedalen / Den
10
hellige stad- Stephen Adams/
Gabriel's Oboe fra "The
Mission" • Enniro Morricone/
Gje meg handa di, ven- Irsk
folketone, Sondre Bratland/
Greensleeves-Irsk folketone/
Hymne • Nils Larsen/ My heart
will go on fra "Titanic" -James
Horner/ I ensomme stundeOle Bull/ On wings of Song • F.
Mendlessohn/ Jesu joy of Man's
Desiring • J.S. Bach/ Largo -G.F.
Händel/ Mot kveld- Agathe
Backer Grøndahl/ Nocturne
(Secret Garden) -Rolf Løvland/
Panis Angelicus • Cesar Franck/
Pie Jesu A- Ll Webber/ Solveigs
sang • Edv. Grieg/ Sommernatt
ved fjorden- Ketil Bjørnstad/
Stjernesangen • Jean Sibelius/
Svanene -Camille Saint-Saens/
Tears in heaven • Eric Clapton/
Time to say goodbye Santori/Quarantotto/ Tonerana Carl L Sjöberg/ Vitae Lux •
Frode Alnæs/ Ut mot havet Edv. Fliflet Bræin/ VårsøgHenning Sommerro.
(MH 3313)
MULTIBRUKSBØKER
(for instrumenter og/eller sang)
Smart øving av Paul Harris
Harris, Paul/Nøkleby, Astrid:
Harris, Paul/Nøkleby, Astrid:
Harris, Paul/Nøkleby, Astrid:
Harris, Paul/Nøkleby, Astrid:
SMART ØVING
SMART ØVING
SMART ØVING
SMART ØVING
Instrumental bok 1.
(MH 3233)
Instrumental bok 2.
(MH 3234)
Piano bok 1.
(MH 3235)
Piano bok 2.
(MH 3236)
Smart øving er et viktig supplement for instrumentalister. Den sammenfatter
de sikre fremgangsmåtene til Paul Harris når det gjelder læring.
Du vil finne ut mer om stykkene ved å svare på spørsmål, du kan lage dine
egne kort, du kan fylle ut en enkel øvedagbok (ved behov), du få tips til
arbeid før spilleprøver og du vil lære mer om å finne fram til karakteren i
stykkene dine.
Du vil få idéer til hvordan du kan utnytte øveøktene dine på best mulig
måte, uansett hvor lange de er.
Parallelt vil du utvikle gehøret, teorikunnskapene, bladspill, improvisasjon
og komposisjon. Med andre ord blir du en smartere og mer allsidig musiker.
Fra forordet:
Da jeg så «Improve your practice» i butikkhyllen ble jeg så begeistret at jeg
gjerne ville gjøre arbeidsboken om til norsk. Jeg tenkte at dette må være
midt i blinken for musikanter som vil gå enda grundigere inn i musikken og
samtidig ha det gøy. Med utforskersider, spillekort og andre sider som gir
oversikter og planer kan det rett og slett bli smart øving! Siden med
«Sjekkliste før spilleprøve» har sin bakgrunn i det engelske grads-systemet
som har over 100 års lang tradisjon. Barn i England og mange andre deler av
verden bruker systemet og tar gradsprøver som en del av det å sette seg
mål og samtidig strekke seg litt videre i utviklingen. Nettopp derfor er mye
av det engelske undervisningstoffet rettet mot disse gradsprøvene (som
også er mulig å ta i Norge). Gradsprøver eller ei, å gå grundig inn i det
spillestoffet man holder på med, kan være moro, lærerikt og interessant, og
jeg håper du som musikant enten på egen hånd eller sammen med læreren
eller en annen voksen kan finne nye utviklingsmuligheter med «Smart øving»!
Lykke til på veien i musikkens spennende verden!
Astrid Nøkleby
Momenter fra Bok 1
NORWEGIAN PORTRAITS
NORWEGIAN PORTRAITS
PLAY ALONG BOK OG CD
For instrumentalister (Bb og Eb)
(MH3268)
NORWEGIAN PORTRAITS
PLAY ALONG BOK OG CD
For instrumentalister (C-instr.) og
vokalister (g-nøkkel og bass-nøkkel)
(MH3269)
Denne boken er den første i
sitt slag: en samling norske viser
med play back CD.
Norsk musikkhistorie er et hav
med store melodiske og lyriske
variasjoner, en verden full av
eksotiske opplevelser. Vi dykket
ned og fant et tilsynelatende
uendelig dyp av kontraster •
rolige og vare vuggesanger,
vakre og romantiske viser,
religiøse tekster, høytidelige
bruremarsjer, feiende flotte
nasjonalsanger, ville og yre
slåtter. Et bittelite • men svært
variert • utdrag fra vår spennende ferd finner du mellom
disse permene.
Boken passer for vokalister og
alle instrumentalister, og det
store spennet i sjangrer gjør
den vel egnet for de fleste
anledninger • og øving og fremføring blir mye morsommere
med play back! Gjør deg klar
for en spennende musikalsk
opplevelse!
Innhold:
Astri, mi Astri
Barndomsminne fra Nordland
Bergrosa
Bruremarsj fra Østerdalen
Eg veit i himmerik ei borg
Gammel jegermarsj
Gjendines bånlåt
Halling
Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Jeg lagde meg så silde
Norge i rødt, hvitt og blått
Om kvelden når det mørkner
Solveigs sang
Springdans
Sæterjentens søndag
Så lokka me over den myra
Vårsøg
Rune Gangeskar
Zdravko Kunev
JAZZ TAPAS
Uregelmessige taktarter
UREGELMESSIGE TAKTARTER.
Fengende låter til improvisasjon
for instrumenter i C (G-og Bassnøkkel), Bb og Eb.
CDen inneholder alle låtene med
og uten melodi.
«Jeg håper denne samlingen med
jazzlåter kan være til glede og
nytte for yngre og eldre jazzutøvere.
Min erfaring er at playalongsett som dette er blant de
mest effektive verktøyene for å
forbedre ferdighetene innen
improvisasjon.» (RG)
Lær å improvisere med øvelser i 7/8 og
7/16. Hensikten med disse bøkene er å
bygge bro mellom jazzmusikk og
uregelmessig taktart og å bygge opp og
utvide kroppens rytmefølelse, samt
fingerkoordinasjon.
(MH 3399)
Zig-Zak
CD med låter i uregelmessige
taktarter, bl.a. utdrag fra Zdravko
Kunevs bøker:
Lær å improvisere med uregelmessige
taktarter 7/16 og 11/16
(MH 3399/3400 CD)
BOK og CD
Komponisten har en doktorgrad i fysikk og arbeider til daglig
som forsker. Han har immidlertid hatt et hjerte for musikk, og
hans instrument er trompet.
UREGELMESSIGE TAKTARTER.
Lær å improvisere med øvelser i 11/8 og 11/16
Hensikten med disse bøkene er å bygge bro mellom jazzmusikk og uregelmessig taktart og å bygge opp og utvide
kroppens rytmefølelse, samt fingerkoordinasjon.
(MH 3400)
Denne samlingen inneholder et utvalg jazzlåter han
har skrevet, • spesielt tilrettelagt med tanke på
improvisasjon.
(MH 3464)
12
Dag Arnesen
NORWEGIAN SONG
Jazzinspirerte arrangementer for piano eller
andre instrumenter av norsk tradisjons-musikk
arrangert av DAG ARNESEN.Bøkene består av
alle stykkene fra hans populære CD’er
NORWEGIAN SONG 1-2-3. Alle bøkene er
besifret!
Utgitt i 4 bøker:
• Piano N.M.O. 13234
• C-Bok N.M.O. 13235
• Bb-Bok N.M.O. 13236
• EB-Bok N.M.O. 13237
Henrik Giørtz:
Noter og andre nøtter
En brukerveiledning i pop- og
jazzharmonikk.
For undervisning i
musikkskolen,
musikklinje på
videregående
skole og på høyskolenivå.
Boka er en
brukerveiledning
i besifringsspill
og improvisasjon. Kortfattet
oppslagsverk i
forhold til
moderne
notasjon og
akkordlære.
(MH 3206)
13
Strykeinstrumenter
A. Læremidler fiolin
Maia Bang:
Nicolae Bogdan
Violin Metode Bok 1
Den unge fiolistens
skalasystem
(N.M.O. 8926)
Agnestig, Carl Bertil/Nestler:
Agnestig, Carl Bertil/Nestler:
Vi spiller fiolin 1
Vi spiller fiolin 2
(MH 2185)
(MH 2192)
2. utgave, revidert.
(MH 2951)
Agnestig, Carl Bertil/Nestler:
Vi spiller fiolin 3
(MH 2344)
Anne-Marie Alstad:
Syng med fela
Et undervisningsopplegg for de yngste med
utgangspunkt i kjente barnesanger.
Det er langt fra hverdagskost å presentere en ny
norsk fiolinskole. Men etter
meget lang praksis som
fiolinpedagog har AnneMarie Alstad laget denne
læreboken.
Råstoffet i boken er våre
tradisjonssanger for barn, –
noe Alstad har erfaringer for
gir en fremragende støtte i
en undervisningssituasjon,
samt at barna derved får
tilegne seg stoff fra vår egen
barnesangkultur.
Henrik Due:
Kåre Fuglesang
Norsk fiolinskole
(MH 425)
40 trimeksempler
for fiolin
Henrik Due:
(MH 2761)
Hvad enhver fiolinspiller bør vite
(MH )
Opplegget er beregnet på barn fra ca. 6-årsalderen. Det er tilknyttet forklaringer, slik at foreldre eller andre voksne kan støtte
og hjelpe elevene hjemme. Boken starter fra stadie 0, og gir en
grundig innføring i fiolinspill. Her finnes også en rekke samspillstykker tilpasset nivået.
Ingolf Nafstad
Barnas fiolinskole
20 leksjoner for nybegynnere.
(MH 2774)
Boken er på 88 sider. Lettheftet. Illustrert.
(NMO 11638)
14
Utgivelser fra Anne-Berit Halvorsen
Anne-Berit Halvorsen har 6 års studier ved
Griegakademiet, piano og fiolin som hovedfag. 3 års studier innen suzukimetodikk i
Danmark. Hun har undervist og holdt
forelesninger i Norge og Sverige og har tidligere utgitt «Feleleken», «Lek for livet»,
Attekatte Rytme», «Julelys» og
«Julestjerner». Hun har samarbeidet med
Norges Musikkorps Forbund hvor hun har
utgitt «Rett på musikken», samt rytme- og
notelære.
Feleleken
Midt i blinken
Midt i blinken
Midt i blinken
Fiolin • Lærebok 1
Duettbok 1 m/CD
Melodibok 2 m/CD
På samme overbevisende måte
som de andre MIB-bøkene har
Anne-Berit laget sin fiolinskole.
Fargesprakende illustrasjoner,
mange kjente melodier og
spennende øvelser.
Mange duetter tilpasset nivået i
fiolin-skolen, bl.a.: Ole har en
liten bil • Karusellen • Mange på
denne vide jord • Mikke er min
hest- Ro, ro til fiskekjær •
Danse min dokke m.fl.
Bok m/CD (N.M.O.)
Spillestoff som supplement
eller lutter glede.
Bok m/CD (N.M.O)
Leker og øvelser for
bue- og fiolinteknikk i
startfasen
Begynnerbok: Idébok
for pedagoger og
foresatte
Boken inneholder leker
for en fleksibel og fast
buehånd, en god spillestilling, konsentrasjon m.m.
Boken inneholder også
sang- og bevegelsesleker,
og leker til bruk i gruppeog enkeltundervisning.
En CD følger også med denne!
Bok m/CD (N.M.O. 12939)
Alle sangene er innspilt på
vedlagte CD.
Midt i blinken
Duettbok 2 m/CD
Midt i blinken
Midt i blinken
Melodibok 1 m/CD
25 flotte melodier tilpasset nivet
i fiolin-skolen, bl.a. Mai vi har •
Can Can • Kum Bah Yah • Nisser
og dverge • Cripple Creek • Lille
frøken Nesevis m.fl.
Bok m/CD (N.M.O.)
Fiolin • Lærebok 2
Bok 2 viderefører og utvikler
elevens teknikk og musikalitet.
Mens bok 1 handler om å
koordinere høyre og venstre
hånd, legger bok 2 vekt på å
utvikle bueteknikken.
Melodiene bygger på
hverandre i en teknisk og
metodisk progresjon, og øves
derfor godt før man går videre.
Bok med CD (N.M.O. 13257)
Flotte duetter til mere
samspillglede!
Bok m/CD (N.M.O)
15
40 sider, flerfargetrykk
og CD
(NMO 12057)
memorering m.m.
Boka gir også tips om
hvordan man kan gjøre en
øvesituasjon lettere, og hvordan
man kan kamuflere terping.
Innhold: «Leker for takt»: I en
HARDINGFELE
Attekatte Rytme
Attekatte Rytme er en bok om
rytmelære gjennom
rytmebilder. Små bilder
presenteres med tekst og
settes sammen i ulike kombinasjoner som et byggeklosssystem. Bildene er lett gjenkjennelige, selv når de blir
presentert i speilvendt form.
Rytmene er hentet fra
barnesanger og kjente melodier,
og har en klar forbindelse med
vært språk og vær spårkrytme.
Boken presenterer
rytmeøvelser, rytmeduetter,
gjenkjennelse av rytmebilder i
barnesanger og kjente melodier,
samt oppgaver der man selv
kan skrive en enkel rytme-komposisjon. Alle øvelser i denne
boken har likt antall takter, og
kan i tillegg til duettene vilkårlig
settes sammen til duetter,
trioer m.m.
Med boken følger CD og
rytmekort. CD’en inneholder
akkompagnement til alle
øvelser, også til komponistverkstedene. Spor på CD tilsvarer
nummererte øvelser i boken.
Rytmekortene kan brukes til
undervisning og kortspill, bl.a.
«To like» og «Svartepetter!»
(N.M.O. 12744)
Sigbjørn Osa:
Stem og spill
hardingfele
Hardingfela
Innhold:
• Om hardingfela
• Ordforklaringer
• Noteverdier og rytmer
• Stemmeskjema
• Slåttens toneområde
• Eksempler på forsiring
• Fingerøvelser
• Noter
Bok og DVD
(MH 3483)
skog et lite hus • Min lille
kråkesang • Kjenner du en
musiker • Who stole the cookie?
• Kom skal vi klippe sauen i dag
m.fl. «Leker for konsentrasjon»:
Fem fine fugler • Tommelfinger,
tommelfinger, hvor er du? •
Tommel møter tommel m.fl.
«leker for koordinasjon»: Hode,
skulder, kne og tå • Buggi-buggi •
Tussedans • Per Sjuspring m.fl.
«Leker for gehør»: Gi og ta
toner • Stå og sitt • Urent spill •
Tampen brenner • Lytt til feil •
Noter som blir til ord • Kopien
m.fl.
A4, 72 sider, stivinnbundet med
glansdekk (NMO 12135)
Shinichi Suzuki
Lek for livet bok 1
Erling Mjølsnes:
Idébok for pedagoger og foreldre
«Lek for livet, bok 1» er en samling med undervisningsmateriale
til bruk i barnehagene, skoleverket, kommunale musikkskoler
og i øvesituasjoner i hjemmet.
I boka finner du øvelser, sangleker og danser til gruppeundervisning og til individuell undervisning. Du finner forslag til leker
for utvikling av takt, konsentrasjon, koordinasjon, gehør,
diagonale bevegelser og
Sven Nyhus:
Notelære for
hardingfele
Lær om:
Noteverdier • Tonehøgder
og skalaer • Fleire noteverdier • bindebogar og
punkteringar • Heile og
halve tonetrinn • Bogar •
Triolar • Oppstilt bass •
Tostemt og dobbeltgrep.
(MH 3489)
Kunnskap med
kjærlighet
Om Suzuki’s banebrytende
metodikk. Til norsk ved Anneberit Halvorsen. 88 sider
(N.M.O. 12241)
16
Denne læreboka er laga for
at musikarar og andre interesserte kan få litt kjennskap
til hardingfelespel. Framstillinga er basert på gode
kunnskapar i fiolinspel. I den
vanlege musikken møter ein
ofte ting som er lånte frå
folkemusikken, og da vil det
slett ikkje skada om ein
kjenner opphavet og kan
setja inn med ein norsk
klangfarge i spelet.
Vi burde koma så langt
at kvar einaste norsk
fiolinist som ein sjølvsagt
ting kunne spela litt hardingfele eller slåttar for fiolin.
Kunne denne læreboka
hjelpe til med å å få folk til å
forstå meir av vårt herlege
norske felespel, ville det
vera til stor vinning for alle.
(MH 1143)
B. Læremidler bratsj, cello og kontrabass
Fra Importavdelingen
Ragnhild Endseth Hagerup:
Celloboka mi
Denne boken presenterer
ingen egen undervisningsmetode, men gir idéer og forslag til ulike måter å jobbe med
stykkene på.
Mange av stykkene i boka er
utarbeidet gjennom mer enn
30 års erfaring med gruppeundervisning ved Trondheim
kommunale kulturskole.
Utgangspunktet for undervisninga er grupper, enten med
bare barn eller med barn og
spillende voksne
(foreldre/foresatte). Stykkene
er progressivt ordnet. Musikkteori er flettet inn i form av
skriveoppgaver. Det er bevisst at ord og uttrykk bakerst i
boka ikke står forklart. Da kan man bruke lista som
spørrequiz eller ta ut ord og uttrykk som elevene sjøl skal
forklare. Det forutsettes at læreren har gjennomgått og brukt
begrepene i undervisninga.
Hovdenak:
Jul for celli
40 julesanger arrangert for 2
og 3 celli av Inger Z.
Hovdenak, som har mange års
erfaring som cellolærer.
Sangene har en klar progresjon
og er besifret slik at man lett
kan akkompagneres av piano
eller gitar.
(MH 3541)
Av spillestykker kan nevnes: Morgenstemning • Ode til gleden
• Elefanten (fra Dyrenes karneval) • Buevise • Ole har en liten
bil • Vesle guten • Puff the magic dragon.
Over 70 sider (N.M.O. 12934)
Abracadabra Viola
by: Helen McKean
64 siders bok m/ 2 CD'er.
KONTRABASEN OCH JAG
Hefte 1 (TE 1147)
Hefte 2 (TE 1154)
Hefte 3 (TE 1164)
Hefte 4 (TE 1180)
CELLOBOKA MI 2
Lomnäs, Solveig:
Jeg skal bli cellist 1
(MH 2116)
Oppfølgeren har fortsatt
grupper som utgangspunkt for
undervisningen.
Meliodi- og spilelmaterialet er
variert med kjente sanger,
populæreklassikere, samt noe
filmmusikk.
80 sider.
(N.M.O.)
Lomnäs, Solveig:
Jeg skal bli cellist 2
(MH 2135)
17
Utgivelser fra Sven Nyhus
Sven Nyhus er født på Glåmos ved Røros i
1932. Etter endt musikkutdannelse var han
orkestermusiker i 15 år før han ble konservator ved Norsk Folkemusikksamling.
Deretter ledet han folkemusikkredaksjonene i Norsk Rikskringkasting gjennom
10 år før han i 1990 ble folkemusikkprofessor ved Norges Musikkhøgskole, først
Fra Bergrosa
til trollsteget
30 gammeldanskomposisjoner
for fele/hardingfele med besifring
(MH2138)
Bergrosa
Bergrosa og andre dansemelodier for to feler med besifring
(MH 3272)
kombinert med å være statsstipendiat.
Sven Nyhus har flere publikasjoner om
norsk folkemusikk bak seg, han har utgitt
en rekke plateinnspillinger, og dessuten vært
solist med flere symfoniorkestre i inn- og
utland.
Sven Nyhus fikk Hedersprisen under
Spellemannsprisen i 2000.
Dovregubben danser
15 gammeldanskomposisjoner
(MH 2209)
Gro-valsen
og andre slåtter etter
Peder Nyhus
(MH2682)
Skuddårsleken og
andre gammeldanskomposisjoner
Slåtter for unge
felespillere
Bearbeidet og tilrettelagt fro 3
hardingfeler av Sven Nyhus
(MH 2511)
Fint lag
7 dansemelodier for feler og
trekkspill – med besifring
(MH 3136)
(MH 2507)
18
Varme glør
Komposisjoner og bearbeidelser
av Sven Nyhus.
(MH 2940)
20 valser
etter Karl Fant.
Opptegnet og arrangert av Sven
Nyhus
(MH 2495)
HARDINGFELE
Eivind Groven:
Regnbogen
Tre slåttekomposisjonar for
to hardingfeler.
Innhold: Balladetone,
Springar og Regnbogen.
(MH 3115)
Anders Viken:
Jubileumsalbum
(1898-1998)
Slåtter for to
hardingfeler
Lyarlåttene i Valdres
for hardingfele
(MH 2516)
Bok (MH 2711)
CD (MH 2711CD)
3 Komposisjoner for
hardingfele solo
(MH 2343)
Bruremarsjer og
lydarslåtter
for hardingfele
(MH 3093)
Griegslåttene for
hardingfele
Ny utgave for hardingfele nedtegnet etter Johannes Dahle.
CD med innspillinger av
Joahnnes og Knut Dahle er
utgitt som supplement til
noteutgaven.
Innhold: Gibøens bruremarsj,
Jon Vestafe, Telemarkens
bruremarsj, Haugeslåtten,
Prillatern frå Os, Ganger etter
Myllarguten, Rotheims-Knut,
Myllargutens bruremarsj,
Rekveens halling, Gjerki
Haukeland, Luråsen, Igletveiten,
Håvar Gibøens draum,
Tussebrureferdi på Vossevangen,
Skuldalsbruri, Kivlemøyane,
spingar og gangar.
Bok (MH 2642)
CD (MH 2642CD)
Lyarlåttene i Valdres
for hardingfele CD
(MH 2711CD)
19
Samlebok med melodier
med separat 2. stemme
vedlagt.
(MH 2809)
Viser også til
Dansar fra Jølster
Hefte 1: 11 slåttar fro hardingfele av Anders Viken
(MH 1982)
Hefte 2: 15 slåttar av
Anders Viken for 2 eller
flere feler, bass, trekkspill
(besifret)
(MH 2123)
C. Spillehefter og -bøker
Egne sangbøker for fiolin og cello!
Fiolin-FEST
Disse spilleheftene, laget av tre strykerpedagoger fra
Trondheim, er tenkt som supplement til læreverk på
begynnerstadiet.
Alle melodiene er gjennomgått med hensyn til
strøk, og det er satt på buer og opp- og nedstrøk.
Ved å bruke kjente barnesanger lettes innføringen av
forskjellige spilletekniske ferdigheter så som strøk,
fingersetning og intonasjon. Fordi det ofte er naturlig å
synge melodien før den spilles, er det tatt med tekst til
ett vers av sangene. Heftene legger opp til litt tilleggsaktivitet hos elevene så som tegning og fargelegging.
Heftene er stort sett identiske. Enkelte av melodiene
er imidlertid skrevet ut i ulike tonearter av hensyn til
instrumentenes egenart.
Samspill mellom fiolin- og cellogrupper er å anbefale!
Spillehefter tilrettelagt
for elever og andre av
Terje Moe Hansen
Inneholder: Alle barna klapper • Alle fugler små de er •
Attekatte noa • Ba ba, black sheep • Båtbyggeren • Bind
deg ein blomekrans • Bjørnen sover • Da vesla kom
verden • Det bor en baker • Dat satt to katter • Du
halling • Du har to øyne • Eventyr • Fader Jakob •
Fager kveldsol smiler • Fløy en liten båfugl • Fola, fola
blakken • Gubben Noa • Haren uti gresset •
Hermegåsa • Hikkori dikkori • Hjulene på bussen •
Hokus og pokus • Høst, Iri kanppoli • Iskakemannen •
Jeg er en liten spillemann • Jeg har fanget meg en mygg
• Karlsson på taket • Kjenner du Lotte • Kjerringa med
staven • Kom, skal vi klippe sauen • Lille måltrost • Lille
Petter edderkopp, Lille postbud • Lirum, larum • Lisa
gikk til skolen • London Bridge • Mai vi har •
Matpakkespisevise • Mikkel rev • Min far han er barbér
• Min hatt den har tre kanten • My Bonnie • Napoleon
med sin hær • Nede på stasjonen • Nei, nei gutt •
Nisser og dverge • Old McDonald • Ole Dole Doff •
Ole har en liten bil • Olle Bolle • Per spelmann • Ro,
ro, ro din båt • Ro, ro til fiskeskjær • Se min kjole • Se
regndråper • Se Syver står og sager ved • Senorita
danser • Smikk, smakk, smekk • Små rumpetroll,
Spirrevirrevipp • Tommelfinger, hvor er du • Tornerose • Tusenben • Tyven, tyven skal du hete •
Tøff, tøff, tøff, tøff, toget går • Tøffe, tøffe toget • Valpen min • Vi skal ut å kjøre • Vårsang
(Spälmen) • Å, jeg vet en seter
Hver bok på 76 sider. Illustrert.
Fiolinsangboka (N.M.O. 10680) • Cellosangboka (N.M.O. 10681)
Barnas Fiolin-Album
Kjente melodier for nybegynnere samlet av Ingolf
Nafstad.
53 forskjellige stamsanger,
julesanger, barnesanger og
salmer.
(N.M.O. 8213)
Fiolinstykkene mine
41 kjente melodier utvalgt og
tilrettelagt for fiolin i 1. og 3.
posisjon.
(MH 2047)
20
Spillehefter tilrettelagt for
elever og andre av
Terje Moe Hansen.
Besifret melodistemme,
påført strøk og fingersetting.
Til sangene følger sangtekster.
Hefte 1:
Meget lette til lette stykker.
Til hver melodi finnes en
innledende «forøvelse».
Inneholder bl.a. Morning has
broken • Soltrall • Blåveispiken
• English Dance (Purcell) •
Byssan lull (Taube) • Da lykkeliten kom til verden • Alle
fugler små de er • Marte og
Baldrian • Menuett i mai •
Bolleruds bil • Amandus
Dokkemann m.fl.
Tilsammen 27 melodier.
(N.M.O.
)
Hefte 2:
Lette til middels vanskelige
stykker, hele 38 stykker.
Inneholder bl.a. I natt jag
drömde • Now is the moth of
maying (Morley) • Vals (Schubert)
• Lover den Herre • I ensomme
stunde (Ole Bull) • Sommernatt
ved fjorden • Vandringsvise •
Norge, mitt Norge • Plaisir
d'amour • Air (Purcell) • Dove
sono (Mozart) • Menuett
(Telemann) • Lascia ch'io pianga
(Händel) • Amazing Grace •
Sailing • Greensleeves • Marche
(Chédeville) • Kjærlighetsvisa
m.f.
(N.M.O.
)
Susanne Lundeng
Samlet og redigert av Anna Gögnvaldsdóttir
Slåttebok
Fokus fiolin
En av våre ledende og markante folkemusikere kommer nå med
sin egen notebok. Boka inneholder 35 melodier (de fleste med
besifring).
En unik samling med bruremarsjer, slåtter og annen
folkemusikk, samt enkelte av hennes egne melodier.
Fokus fiolin er en omfattende antologi med musikk for iolin • delvis
med piano og andre strykeinstrumenter, piano, gitar o..
Denne repertoarboka vil forhåpentligvis følge eleven i mange år.
Stoffet er variert, både når det gjelder mange typer musikk, samspill
med andre og spredt utover
musikkhistorien.
Noe av innholdet:
Kapittel 1: «Gjøglere!» •
Kapittel 2:«Vi spiller
barokk» • kapittel 3:
«Symfonisk konsert» •
kapittel 4: «Vi spiller
kammermusikk» • Kapittel
5: «Vi går i operaen» •
kapittel 6: «Vi stikker
innom balletten» •
Kapittel 7: «kirkemusikk»
• kapittel 8: «Gallakonsert» • Kapittel 9:
«Nå tennes tusen julelys» • Kapittel 10: «Vi
går på kino og i barneteater» • Kapittel 11:
«Sanger om fred og vennskap» • Kapittel
12: «kjente melodier og viser» • Kapittel 13: «Folkemusikk fra
forskjellige land».
I alt 126 melodier. A4-format, 112 sider, ringinnbundet.
(N.M.O. 12052)
Inneholder bl.a.:
Bruremarsj fra
Lødingen •
Brurmarsj •
Brurmarsj fra Saltdal
• Dagdrømmervals •
Duve duve • Gallop
• Halling fra
Lødingen • Hav •
Havella • Jeg ser
deg søte lam • Kela
• Lang dag • Lende
• Mellom deg og
meg • Polsdans •
Polsdans fra Saltdal
• Polsdans fra
Valberg • Reinlender
• Rufsetufsa •
Utgang • Vals til den
røde fela • Var
februar.
(N.M.O. 13244)
Nicolae Bogdan:
Børre Holmstad:
Bruremarsjer fra Norge
Gamle danser
blir som nye
For fiolin og orgel
Flotte arrangementer av noen
av landets fineste bruremarsjer.
Orgelstemmen er også
besifret.
Bruremarsj fra Lødingen
Østerdalen, Romsdal, Seljord,
Øre, Sogn, Garmo, Evje og
Bruremarsj av Jan Magne
Førde. Porthusleiken fra
Gudbrandsdalen og Grenlandsbrura av Leif Neset.
(MH 3409)
20 danser samlet og/eller komponert av Børre Holmstad
(1909-1996); felespiller fra
Vestvågøy i Lofoten.
Redigert av Anders Grøthe.
Melodistemme med besifring.
(N.M.O. 13252)
21
Ragnhild Endseth Hagerup/Asbjørg Haugan:
Fiolin-duetter
Cello-duetter
To nye duetthefter av utvalgte kjente og mindre kjente
sanger i lett til middels vanskelighetsgrad. Mange av
melodiene innbyr til ulik
bruk av dynamikk og andre
musikalske uttrykk. Heftene
har det samme innhold og
er utsatt slik at fiolin- og
cellosamspill kan kombineres. Hver inneholder
22 melodier, derav: Dona
nobis pacem • Mein
Hahn ist tot •
Kookaburra • Vi tenner
våre lykter • Tenn lys •
Julekveldsvise •
Velkommen til konserten
• Jeg vil bygge meg en
gård • Å hoppla hei • Per
og lille Karin.
Fiolin-treff
23 barnesanger
er en ny serie hefter med
samspillstykker for fioliner,
arrangert og tilrettelagt av
Trond Villa.
arrangert for 2 fioliner
(elev/lærer) av Gunnar
Homstvedt.
Hefte 1:
Nordiske viser og melodier
arr. for 3 fioliner (besifret). Villa
har valgt ut 15 melodier og
arrangert disse lett: Eg veit ei
lita jente • Kvelden lister seg
på tå • Pål sine høner • Visa vid
vindens ängar • Uti vår hage •
Jeg er havren • Vem kan segla •
Voggevise fra Islang • Ormen
Lange (Færøyene) m.fl.
32 sider. (N.M.O. 11212)
Fiolin-duetter
(N.M.O. 10838)
Cello-duetter
(N.M.O. 10839)
Inneholder bl.a.: Lisa gikk til
skolen • Tornerose • Fløy en
liten blåfugl • Bjørnen sover •
Fola, fola, Blakken • Jeg er trett
og går til ro • Nisser og dverge
• Opp lille Hans • Bro, bro
brille • Tyven, tyven • Da
klokka klang • Per Spelmann •
m.fl.
(N.M.O. 10318)
Ketil Vea
Ketil Vea
15 julsanger
Anders Grønli:
I tospann!
Spill med meg da vel!
20 fiolinduetter
– for soli og ensemble.
Vea har i denne samlingen gått
et skritt videre, både i vanskelighetsgrad og melodiutvalg.
Satsene er progressivt ordnet,
eget stoff og bearbeidelser
finnes: Kinesisk rose • Kongens
estampie (fra 1300-tallet) •
Russisk duett • Sekolos (gresk)
• Air (Beethoven) • Kroatisk •
Halling • Steinbitten (Bruremarsj) • Gavotte (Bach) m.fl.
28 sider
(N.M.O. 11260)
Den erfarne pedagogen og
komponisten Ketil Vea har
laget spennende spillebøker
15 fiolinduetter for soli eller
ensemble. Meget lett til lett.
Vea har satt sammen et meget
variert materiale av eget og
bearbeidet stoff.
24 sider
(N.M.O. 11261)
arrangert for 2 fioliner av
Kjell Mørk Karlsen.
Mi første
slåttesamling
Lett arrangert.
Inneholder: Deilig er den
himmel blå • Deilig er jorden •
Det hev ei rose sprunge • Det
kimer nå til julefest • Glade jul
• Jeg r så glad hver julekveld •
Jeg synger julekvad m.fl.
Selges i mappe med 2
spillepartitur
(N.M.O. 10373)
22
Enkle D-durslåtter for fele i
arrangement og med besifring.
2-, 3- og 4-stemte satser.
10 slåtter: Aspirantmarsj •
Vuggesang til Randi • En og to
og (reinlender) • Disketten,
galopp • Startvalsen- Rett og
rangt, pols • Rallarpols •
Brutmarsj til Anne • På
dansekafé, vals • Rundvals
(TR II)
Bogdan, Nicolae:
Geir Egil Larsen’s
Gypsy and folk music from eastern
europe, volume 1, 2 og 3
sikk
www.mu
-huset.n
«Fiol-slåttar!»
Hefte 1:
Hefte 2:
12 Fiol-slåttar med
lausstrengskomp
12 Fiol-slåttar II med
cellokomp
Et opplæringshefte i
folkemusikk.
(NMO 10626)
(NMO 10627)
Hefte 3:
Hefte 4:
12 Fiol-slåttar III frå
Hilmar Alexandersen
sitt repertoar.
12 Fiol-slåttar 4
Samspel for store og
små.
(NMO 10767)
(NMO 11074)
, Norway
o – Oslo
www.musikk-huset.no – Oslo, Norway
For første gang utkommer hefter med sigøyner- og folkemusikk
fra Øst-Europa med fullt nedskrevet akkompagnement.
Arrangementene kan spilles både som solostykker (duett)
med piano, i strykekvartett, strykeorkester. Heftene er
beregnet på viderekomne elever til profesjonelle utøvere. Flott
avveksling til den tradisjonelle undervisningen. Dette er musikk
Nicolae Bogdan (som kommer fra Romania) har spilt i oppveksten.
Pakken inneholder følgende stemmer: Fiolin 1, fiolin 2, bratsj
(gitar), kontrabass (Cello), Piano (Accordion).
Volume 1 (MH 3390)
Volume 2 (MH 3391)
Volume 3 (MH 3392)
Volume 4 (MH 3488)
De fire violinister H.1
Fra NOTON noteforlag har vi valgt ut et
samspill for strykere:
Norske folkemelodier
arrangert for 4 fioliner av
Kristian Jepsen.
Første strøket
12 melodier bl.a.: Markje
grønast • I fjor gjette e’gjeita •
Den store, hvite flokk • I
himmelen • halling m.fl.
stemmesett kr.
Norske barnesanger som samspillstoff i strykeropplæringen
for fiolin, bratsj, cello m/klaverstemme, meget lett til lett
arrangert av Sverre Volle
Inneholder:
Haren uti graset • Vil du vite • Skjære, skjære havre • Ro, ro til
fiskeskjær • Alltid freidig • Tornerose • Per Spelmann • Så går
vi rundt om en enebærbusk • Tre søte småbarn • Katten og
killingen m.m.
(N.M.O 5014)
Partitur (NT 9340) • Fiolin, bratsj, cello • Klaverstemme
23
STRYKEINSTRUMENTER
I TRIO
«...litt på vei» – serien for tre strykeinstrumenter.
Laget av Erling og Maria Bisgaard.
3 cellister litt på vei
31 pedagogiske satser til strykervennlige melodier fra
tradisjonelt skolesangrepertoar. 40 sider.
(NMO 11322)
Strykertrio litt på vei
38 pedagogiske satser av samme type som ovennevnte.
Utgitt i to utgaver:
• i trio : Fiolin / Fiolin / Cello (NMO 11323)
Bjørn Andor Drage:
• i trio : Fiolin / Bratsj / Cello (NMO 11324)
Bruremarsj
fra Sørfold
Arrangert for fiolin og piano.
(NMO 12197)
KLASSISKE TEMAER – SAMSPILL!
Lorents Aage Nagelhus:
Klassiske Temaer – Samspill
13 arrangementer av kjente klassiske temaer fra musikkhistorien.
Arrangementene er harmonisert nært opp til
originalene, og de kan fremføres av forskjellige
instrumenter.
De er særlig tilrettelagt for følgende:
• fiolin/fløyte (eller Bb-instrumenter)
• stavspill (xyl., met., mar., kl.sp.)
• cello
• klaver/orgel
Disse enkle satsene egner seg for grupper i
eks. musikkskolen, grunnskolen eller v.skole.
Av satsene er bl.a.:
Praetorius: En rose er utsprungen • Greensleaves • Hassler: Tanzen und springen • Krieger:
Menuett • Händel: Lascia ch’io pianga • Corelli:
La Folia • Beethoven: Fra 9. symfoni, Finalen •
Schubert: Døden og piken • Smetana: Moldau
m.m.
I settet er det 2 fløyter/fiolinstemmer,
2 Bb-stemmer ellers 1 av hver.
Part. + stemmer
(N.M.O. 11911)
24
Henning Sommerro:
Juleverset
frå Stangvik / Aasgaard.
Arrangert for fiolin og orgel
(piano).
(NMO 12388)
Komposisjoner m/u piano
(et utvalg)
FIOLIN
Beamish, Sally:
Prelude and Canon
2 fioliner (NMO 13203)
The Wise Maid
fiolin solo (NMO 13254)
Bergh, Sverre:
Duet
for 2 fioliner (Ly 880)
Brevik,. Tor:
Andante Cantabile
fiolin og piano (MH 2234)
Brustad, Bjarne:
Eventyrsuite
fiolin solo (NMO 7388)
Fanitullsuite
fiolin solo (NMO 8250)
Bull, Ole:
Sæterjentens søndag
fiolin og piano (MH 2942)
Klaus Egge:
Largo Funebré
fiolin og orgel (Ly 908)
Gjeilo, Ola:
Dreamscapes
fiolin og piano (MH 3448)
Haaland, Ingebret:
Bønn
fiolin og piano (NMO 2890)
Halvorsen, Johan:
Danses Norvegiennes Nr. 3
fiolin og piano (NMO 7663)
Chant de «Veslemøy»
fiolin og piano (NMO 9242)
Irgens Jensen, Ludvig:
Bols vise
fiolin og piano (NMO 7935)
Duo
for 2 fioliner (NMO 9349)
Johansen, Bertil Palmar:
Cantus
fiolin solo (NMO 10126)
Nystedt, Knut:
Concerto Sacro, Op. 137
fiolin og orgel (NMO 11380)
Karlsen, Kjell Mørk:
Fantasia Religioso
fiolin solo (NMO 12838)
Osa, Sigbjørn Bernhoft:
Bruremarsj frå Sirdal
arr. for fiolin og piano.
(NMO 8973)
Sonata mesto
fiolin og piano (NMO 10419)
Kjeldaas, Arnljot:
Berceuse
Fiolin (el.bratsj) og piano.
(NMO 7763)
Sparre Olsen, Carl Gustav:
Berceuse
fiolin og piano (NMO 5299)
Duo
for 2 fioliner, Op. 79
(NMO 9390)
Kvam, Oddvar S.:
Air, Op. 46 No.2
fiolin og piano (MH 2313)
Monolog, Op. 80 No. 3
fiolin solo (NMO 9395)
Ave Maria, Op. 57
fiollin og piano (MH 2269)
Seks gamle bygdevisur frå Lom
fiolin og piano (NMO 9153)
Kvandal, Johan:
Aria Cadenza & Finale
fiolin og piano (MH 2113)
Svendsen, Alfred:
Defilermarsch
fiolin og piano (NN)
Capriccio, Op. 16 No. 2
fiolin og piano (NMO 8924)
Svendsen, Johan S.:
Fiolinromanse
fiolin og piano (NMO)
Improvisata fra «Mysterier»
fiolin solo (NMO 10971)
Poem fra en tapt verden
fiolin og piano (NMO 9876A)
Romance, Op. 16 No. 3
fiolin og piano (NMO 10367)
Rondo, Op. 16 No. 1
fiolin og piano (NMO 8809)
Sonate, Op. 45
fiolin solo (NMO 8962)
Larsen, Nils:
Hymne
fiolin of piano (NMO 12870)
Madsen, Trygve:
Sonate, Op. 124
fiolin og piano (MH 3096)
25
Sæverud, Harald:
20 små fiolinduetter
(MH 1606)
Romanza, Op. 23a
fiolin og piano (MH 834A)
Valen, Fartein:
Sonate, Op. 3
fiolin og piano (NMO 4900)
BRATSJ
Beamish, Sally:
That recent earth
bratsj solo (NMO 12912)
The Wise Maid
bratsj solo (NMO 13248)
Sparre Olsen, Carl Gustav:
Norsk Kjærleikssong
bratsj (el.cello) og piano.
(NMO 9339)
Karlsen, Kjell Mørk:
Choralsonate Nr. 2
cello (fagott) og piano
(NMO 8727)
Henrik Ødegaard:
Antiphona IV
(Ad telavi animam mean)
bratsj solo (NMO 12807)
Sonata Dolorosa
cello og piano (NMO 12842)
Under the wing of the rock
bratsj og piano (NMO12682)
Kvam, Oddvar S.:
Ave Maria, Op. 57a
cello og piano
(MH 2269)
Brustad, Bjarne:
Norsk Suite
bratsj og piano (Ly 741)
Sonata, Op. 21
bratsj og piano
(NMO 11378)
Larsen, Nils:
Hymne
bratsj og piano (NMO 12871)
Sommerfeldt, Øistein:
Mini-Suite, Op. 43
cello solo (NMO 8971)
Ødegaard, Henrik:
Antiphona II
(Hodie Christus Natus Est)
cello sol (NMO 12805)
Karlsen, Kjell Mørk:
Partita Brevis (Folketone)
bratsj, orgel (piano)
(NMO 11377)
Kvandal, Johan:
Elegy and Capriccio, Op. 47
bratsj solo (NMO 9106)
Sparre Olsen, Carl Gustav:
Metamorfose, Op. 80 Nr. 2
cello solo
(NMO 9389)
Monologi, Op. 45
cello solo (NMO 8943)
Bræin, Edvard:
Serenade
bratsj og piano (Ly 92)
Kjeldaas, Arnljot:
Berceuse
bratsj (el. fiolin) og piano.
(NMO 7763)
En stjerne klar
cello og piano
(NMO 10415C)
KONTRABASS
CELLO
Beamish, Sally:
Bones
solo cello (NMO 12639)
Gala Water
solo cello (NMO 12957)
The Wise Maid
cello solo (NMO 13249)
Larsen, Nils:
Hymne
cello og piano
(NMO 12872)
Madsen, Trygve:
Sonate, Op. 49
cello og piano
(MH 2430)
Thorns
cello og harpe (NMO 12642)
Monrad Johansen, David:
Suite, Op. 24
cello og piano (MH 1942)
Haug, Halvor:
Sonata elegica
cello solo (NMO 9981)
Nystedt, Knut:
Canto Sacrum
cello solo (NMO 10691)
26
Madsen, Trygve:
Sonate, Op. 86
kontrabass og piano
(MH 2673)
Nystedt, Knut:
Canzona, Op. 121
kontrabass solo
(NMO 10421)
27
28
Norsk Musikforlag A/S
KUNDESENTER!
Salg av noter og småinstrumenter
Åpent: Mandag-fredag 09-17 (10-14)
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 34E
Inngang: Hollendergata
Lyche • Musikk-Huset • Norsk Musikforlag • Tonika og nettbutikk
musikkvarehuset.no
E-post: [email protected]
Tlf.: 23 00 20 32 / 33
Våre nye undervisningskataloger 2013/2015!
ALOG 2013
INSTRUMENTKAT
SKOLE
LE • KULTUR
SKO
FØRSKOLE •
A/S
Lyche Musikkforlag
Under arbeide er også en katalog som omfatter utgivelser innenfor
feltene småbarnpedagogikk, barnehage, grunnskole, videregående skole
og høgere utdanning. Katalogen omfatter også forlagenes
bokutgivelser som ikke dekkes av de andre kataloger.
Forhandler: