Trimetoprim Sulfametoksazol - Nasjonalt kompetansenettverk for

Comments

Transcription

Trimetoprim Sulfametoksazol - Nasjonalt kompetansenettverk for
Informasjon om legemidler til barn
Trimetoprim Sulfametoksazol
Trimetoprim sulfa (Bactrim®) er en antibakteriell medisin som inneholder to virkestoffer som
dreper bakterier. Den brukes primært for å behandle/forebygge urinveisinfeksjon, men også av
transplanterte pasienter for å forebygge en spesiell type lungebetennelse (pneumocystis) som denne
pasientgruppen er utsatt for pga nedsatt immunsystem. De seks første månedene etter
transplantasjonen er risikoen for denne infeksjonen størst og man bruker da Bactrim for å forebygge
dette.
Ulike varianter av medisinen
Mikstur:
Bactrim®
(8 mg Trimetoprim/40 mg sulfa per ml).
Tabletter: Bactrim® (80 mg Trimetoprim/400 mg sulfa).
Hvordan medisinen skal tas
Kontakt lege



Dersom du har vedvarende problemer med
medisinering av barnet ditt.
Dersom barnet har fått for mye Bactrim.
Dersom du mistenker bivirkninger.
Dosering: Bactrim tas en gang daglig, vanligvis om morgenen.
Praktiske opplysninger
Utblanding: Finnes som ferdig mikstur. Bruk medisinmål for
dosering.
Oppbevaring og holdbarhet: Bactrim tabletter og mikstur
oppbevares ved romtemperatur, på et tørt sted. Holdbarheten er
angitt på pakningen.
Til måltider eller ikke: Kan tas med eller uten mat.
Resept: Bactrim fås på blå resept.
De viktigste bivirkningene
Plagsomme bivirkninger er uvanlige, spesielt ved forebyggende
behandling hvor dosen er lav, og barnet ditt trenger ikke å
oppleve noen av disse.
Annet: Effekten av Bactrim kan påvirkes av andre legemidler,
naturlegemidler og kosttilskudd og noen kombinasjoner
frarådes. Dette bør vurderes før man starter med slikt.
For generelle råd når barnet skal ta medisiner, se
www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv.

Versjon 1. juni 2012. Informasjonen revideres innen juni 2015.
Informasjonen er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe ved Oslo Universitetssykehus. Legemidler kan bli brukt på ulik
måte hos ulike pasienter. Skrivene er derfor veiledende og det er viktig at du kontakter lege eller apotek ved
usikkerhet om barnets legemiddelbruk. Tilbakemeldinger på innholdet i disse brosjyrene kan rettes til
redaksjonskomiteen i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, [email protected]

Similar documents