Fiskekortselgere

Comments

Transcription

Fiskekortselgere
SAMARBEIDSORDNINGA FOR BEIARELVA
Beiarelva; en opplevelse som napper !
OVERSIKT OVER FISKEKORTSELGERE I BEIARELVA. 2011
VALD
NAVN + TLF
Tvervik
Terje Nyvold
75568150/99556580
Oddvar Nyvold
X
75568256
Terje Nilsen
X
75568242
Arstad/Dokmo
DESINFISE DØGNPRISER
RING
X
150,- kr
Roald Jentoft
75568233
Odd Larsen
75568257
Tommy Rasch
41553277
Ole Steinar
Svendsen
75568189
Otto John Navjord
75568156
Arctic Outdoor AS
v/Geir Kvæl
95461124
Børt Erik Nystad
91843384
Kvæl Camping
75568213
X
Kvæl
Eiterjord
Soløy
Moldjord
Vold
Navjord
120,- kr fram til
Kun til de som har
1.08.
kjøpt før.
150,- kr etter 1.08.
X
X
X
150,- kr
X
X
150,- kr
Hos Kvæl
Camping
Heldagskort kr 200,Halvdag 08:00–15:00,
15:00-24:00, kr. 150,-
Kvæl Camping
75568213
X
Kvæl camping
75568213
X
Heldagskort kr 200,Halvdag 08:00–15:00,
15:00-24:00, kr. 150,300,- kr de to første
døgnene.
250,- kr t.o.m.31.08.
150,- kr etter 1.09.
150,- Halvdagskort
t.o.m. 31. august
Frank Hansen
X
75568396/91740367
Arctic Outdoor AS X
v/Geir Kvæl
95461124
Bjørg Allnor
X
75568112/47858519
Adr: Beiarn Nærmiljøsentral, 8114 Tollå
Tlf: 755 68899,
Fax: 85024533
SESONGKORT
M.M.
120,- kr for
innenbygdsboende
300,- kr første
helga.
250,- kr resten av
sesongen.
E-Post:
Hjemmeside:
Barn under 16 år
fisker gratis i lag med
en som kjøper kort.
- ” Kun beboere på
gården.
150,- kr for
innenbygdsboende
Kr.700,Kun beboere med
tilhørighet til gården.
Barn under 16 år
[email protected]
www.beiarelva.com
SAMARBEIDSORDNINGA FOR BEIARELVA
Beiarelva; en opplevelse som napper !
150,- kr etter
kl.17.00
Selfors
Savjord
Børt Erik Nystad
91843384
Torgkroa
75569500
Kjell Selfors
41221372
X
Strand
Arvid Savjord
X
75569618/95831364
Stig Savjord
97718218
Arctic Outdoor AS
v/Geir Kvæl
95461124
X
Harry Hansen
75569619
X
Børt Erik Nystad
91843384
Kurt Johansen
75569699
90621636
X
Larsos
Arctic Outdoor AS
v/Geir Kvæl
95461124
X
Osbakk
Bjørg Carlsen
75569616
X
Strand
Storjord
Molid
Adr: Beiarn Nærmiljøsentral, 8114 Tollå
Tlf: 755 68899,
Fax: 85024533
fisker gratis i lag med
en voksen som har
kjøpt fiskekort.
X
X
250,- kr de første 750,- kr for sesongkort
14 dagene
Gratis for barn under
150,- kr resten av 16 år.
sesongen
250,- kr
åpningshelga.
150,- kr resten av
sesongen.
Halvdagskort etter
kl.17.00
350,- kr de første
14 dagene.
250,- kr til 31.08.
150,- kr etter 1.09.
Halvdagskort hele
sesongen.
Bonuskortordning.
300,- kr
150,- kr for
fastboende på
Storjord.
Ettermiddagskort
Guiding.
Barn under 13 år
fisker gratis i lag med
en voksen som har
kjøpt fiskekort.
300,- kr den første
uka.
200,- kr resten av
sesongen
300,- kr ut juli,
200,- kr i august,
100,- kr i sept.
Halvdagskort for
halv pris hele
sesongen.
Bonuskortordning.
Halvdøgnskort
kr.100,- etter de første
14 dagene
250,- kr de første
14 dagene.
E-Post:
Hjemmeside:
Barn under 13 år
fisker gratis i lag med
en voksen som har
kjøpt fiskekort.
Kun beboere på
gården.
Barn under 13 år
fisker gratis i lag med
en voksen som har
kjøpt fiskekort.
Åpningshelga kun for
grunneiere.
Halvdagskort kr.100,etter de første 14
[email protected]
www.beiarelva.com
SAMARBEIDSORDNINGA FOR BEIARELVA
Beiarelva; en opplevelse som napper !
200,- kr til 31.08
100,- kr fra 1.09.
dagene.
250,- kr de første
14 dagene.
200,- kr resten av
sesongen.
Halvdøgnskort
etter de første 14
dagene.
Etter 01.09.
kr.100,-
Kun hytteeiere og
andre som har
tilknytning til Os,
kr.800,-.
Egen fluefiskesone
(max 3 kort à 450,-)
Barn under 16 år
fisker gratis i lag med
en voksen som har
kjøpt fiskekort.
Ellinor Johannessen X
75569582
Os
Nes
Trones
Haugmo/
Israelsbakk
Arvid Stifjell
75569636/41444788
Vigdis Kristensen
X
75568272
Terje Solhaug
X
75569633
Arctic Outdoor AS X
v/Geir Kvæl
95461124
Arnulf Ness
X
75569635/41687686
Beiarn Turistsenter X
v/Arvid Trolid
75568880/90202320
Bror Hemminghytt
99291337
Arctic Outdoor AS
v/Geir Kvæl
95461124
Erling Kristiansen
75568748
200,- kr
Kun for beboere på
100,- kr etter 1.09. gården.
150,- kr for
innenbygdsboende.
Barn under 16 år
fisker gratis i lag med
en voksen som har
kjøpt fiskekort.
300,- kr den første
Kun for beboere på
helga.
gården.
250,- kr for resten av
200,- kr for
sesongen
innenbygdsboende.
50,- kr etter 1.09.
Halvdagskort kr. 150,- Halv pris for barn
Bonuskortordning.
under 16 år.
X
X
X
250,- kr. til 31.08.
50,- kr etter 1.09.
Halvdagskort kr.
150,- til 31.08.
Ketil Laukslett
75569668
Adr: Beiarn Nærmiljøsentral, 8114 Tollå
Tlf: 755 68899,
Fax: 85024533
150,- kr for
innenbygdsboende
Barn under 16 år
fisker gratis i lag med
en voksen som har
E-Post:
Hjemmeside:
[email protected]
www.beiarelva.com
SAMARBEIDSORDNINGA FOR BEIARELVA
Beiarelva; en opplevelse som napper !
kjøpt fiskekort.
Kjell Hansen
X
90123148/75568103
Førnes
Ketil Laukslett
76669668
200,- kr
Statskog/Egil
Tollånes
Beiarn Turistsenter X
v/Arvid Trolid
75568880/90202320
200,- kr
50,- kr fra 1.09.
Halvdagskort
kr.100,-
Bernt Kristiansen
(Tollåga)
Sørbygda
Egil Tollånes
75568794
Arctic Outdoor AS
v/Geir Kvæl
95461124
41146893
X
Håkon Høyås
99477669
X
Fiskekvote:
8 fisker/døgn
Minstestr. 23
cm.
Fiskestart
15.05.
100,- kr for
innenbygdsboende.
FORBUD MOT
FANG OG SLIPP
t.o.m 31.07.11 !
150,- kr for
innenbygdsboende.
Barn under 16 år
fisker gratis i lag med
en voksen som har
kjøpt fiskekort.
X
X
250,- kr
50,- kr etter 1.09.
50,- kr/døgn
150,- kr/uke
150,- kr for
innenbygdsboende
300,- for sesongkort
(200,- kr for
grunneiere)
Barn under 16 år
fisker gratis i lag med
en voksen som har
kjøpt fiskekort.
Andre Kristoffersen
41639765
Bensinstasjonen på
Tollå. 75568701
Adr: Beiarn Nærmiljøsentral, 8114 Tollå
Tlf: 755 68899,
Fax: 85024533
E-Post:
Hjemmeside:
[email protected]
www.beiarelva.com
SAMARBEIDSORDNINGA FOR BEIARELVA
Beiarelva; en opplevelse som napper !
Adr: Beiarn Nærmiljøsentral, 8114 Tollå
Tlf: 755 68899,
Fax: 85024533
E-Post:
Hjemmeside:
[email protected]
www.beiarelva.com