Reportasje - POLAR ENERGI

Comments

Transcription

Reportasje - POLAR ENERGI
Reportasje
For ett år siden fikk familien Undheim installert
varmepumpen PolarComfort Multisystem. Nå
kan barna – og gjerne mor – dusje så lenge de
vil. Gjerne sammenhengende i to timer. Etterpå
er det fremdeles varmt vann igjen til pappa Tom
Undheim.
)-./2'% !3
E
NYH
T ! NÅ PÅ LAGER
TEKST OG FOTO: INGER ANITA MERKESDAL HALL
Varmtvannsfabr
brikken
Da huset ble bygget for snart ni år
siden, valgte eierne å satse på
vannbåren varme. Inntil i fjor ble
boligen og forbruksvannet varmet
opp i en dobbelmantlet bereder
og strøm.
– Planen var å bruke jordvarme
til oppvarming. Naboen har gjort
det, de måtte borre over 100 meter, forklarer Tom Undheim.
Da Polar Kulde lanserte sin
varmepumpeløsning valgte han
isteden å forsøke dette, og er altså
såre fornøyd.
– Etter at vi fikk denne pumpa
har vi fyrt med ved to ganger, og
da var det bare for kos, forklarer
han.
– Dessverre har jeg ikke gode
målinger på strømforbruket fra
tidligere. Men nå har varmepumpen svivet i 5 976 timer, med
el-forbruk på 3 974 KWh.
Serie 07 Kule
tilbakeslagsventil
• For kloakk og tunge, tykke eller seige væsker
• Minimalt trykkfall
• Fullborret
• Selvrensende
• Stillegående
• Horisontal og vertikal
installasjon
• Gjenget i 1 1/4” til 3”
• Flenset i DN40 til
DN400
Serie 05 flenset
tilbakeslagsventil
i GG25
• For sanitær, vannpumper, varme/kjøling, industri- og vanningsanlegg, trykkluft mm.
• Fjærbelastet
• Monteres i alle vinkler
• Lavt trykktap
• Leveres i DN50 til DN250
QUALITY Made in ITALY
VENTILER FOR OLJE - GASS - LUFT - VANN OG VARME
HUSEIER Tom Undheim (t.v.) sammen med Finn
Andreassen fra Polar Kulde AS. Varmepumpen leverer
forbruksvann og varme til boligen på 225 kvadratmeter.
54 • Rørfag 10-2007
ANLEGGET: Familien Undheim fikk
lagt inn vannbårent anlegg da huset
ble bygget. Da de skulle installere
PolarComfort Multisystem byttet de
ut den dobbelmantlede berederen
med den nye tanken.
TLF 22 70 79 10
[email protected]
www.cimnorge.no
Rørfag 10-2007 • 55
– Smart system
Jørn Stene, ved Sintef Energiforskning og NTNU, mener Polar Kuldes
system er fremtidsrettet.
ALU-PE-Xc rørsystem
– Hanssen har utviklet en smart løsning for både eksisterende bygg og nye
bygg. Vi har riktignok ikke testet systemet, men prinsippet er smart.
Mange av dagens varmepumper er effektive på vannbåren varme, men
ikke til forbruksvann.
Vannbåren varme uten dob
bbelmantling
sertifikat, fra godkjent testinstitutt. Mennene bak produktet,
Lars Hanssen og Finn Andreassen, har brukt fire år på å utvikle
dette. I fjor fikk de ”Skattefunnmidler” av Norges Forskningsråd,
noe paret oppfatter som en oppmuntring og en bekreftelse på
deres seriøsitet.
– Mange av dagens løsninger
fokuserer på gulvvarmen, og så
forvarmes forbruksvann opp i tillegg. Vårt system er konstruert
for å ha høy effekt på begge deler,
forklarer Andreassen.
Entusiast møter entusiast
GUTTA BAK: Finn Andreassen (t.v.)
og Lars Hansen i Polar Kulde.
Sammen har de utviklet et system
for vannbåren varme, som ikke er
basert på dobbelmantlet bereder.
Firmaet Polar Kulde AS har utviklet et nytt
luft-til-vann varmepumpesystem. De
mener at varmepumpesystemene som er
på markedet verken er driftssikre eller
effektive nok. Deres alternativ har blant
annet en nykonstruert tank.
56 • Rørfag 10-2007
I nærområdet har selskapet solgt
varmepumpen en tid. Nå selges
de også via forhandlere til boliger
og barnehager rundt omkring i
Norge og til Danmark. Nylig
sendte de en 14 KW-luft til vann
varmepumpe til Kirkenes, hvor
den skal varme opp arealet og
forbruksvannet til en 300 kvm
stor bolig. Og de garanterer at
varmepumpen ikke har isproblemer ned til -18 gr. C. Selv
om utedelen ikke har varmekabel
i bunnpannen. Dette er også
dokumentert i sertifikat standard
14511 part 1,2,3 og 4, utført av
Teknologisk Institutt i Danmark.
Kort fortalt
PolarComfort Multisystem er en
inverterstyrt luft til vann varmepumpe, for oppvarming av forbruksvann og vann til vannbåren
varme. Multisystemet er, ifølge
produsenten, den eneste
luft/vann varmepumpen i Norge
med EN 14511 part 4 standard
Lars Hanssen er utdannet innen
kulde og elektromekanikk. Han
har 19 års erfaring innen kuldeteknikk, før han etablerte firmaet
Polar Kulde på Ålgård. Finn
Andreassens far drev kjølefirmaet
Energikjøling, som senere ble
solgt til Ahlsell. Selv arbeidet han
i 13 år innen barnevern og psykiatri, før han ble tilbudt en stilling
i det da nyopprettede Ahlsell
Kulde i Stavanger. Her var han i
åtte år, det siste året som distriktssjef. Det var som selger og kunde
de to møtte hverandre, og oppdaget at de mente det samme om
varmepumpene som var på markedet.
–Vi ville konstruere et system
som var bedre enn eksisterende
varmepumpeanlegg. Det skulle
være enklere å montere for
installatører, være mer driftssikkert og hvor varmepumpesystemet
utnyttes maksimalt til forbruks
og husoppvarmingen året rundt,
forklarer Finn Andreassen.
Etter et halvt års intensivt prosjekteringsarbeid, kontaktet de
Høiax og ba om å få produsert en
prototype av berederen.
– Høiax har vært helt topp,
uten deres hjelp hadde vi ikke
vært her hvor vi er nå. Den første
tiden tjente de ikke en krone på
oss. Det gjør de nok i dag, men
Komplett delespekter
Enkel verktøyløsning
Preisolerte rør
Rør på rull
Rette rør
Rør i rør
PE-Xc
ytterst
PE-Xc
innerst
Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet
Rørfag 10-2007 • 57
Reportasje
UTEDELEN på PolarComfort Multisystem er utstyrt med en by-pass
ventil på hetgassrøret på varmepumpen. Derfor by-passer systemet
kuldemediekretsen ute i varmepumpen mens den avrimes. Fordi
avrimingen foregår internt i varmepumpen, unngår en nedkjøling av
gulvtanken. Dette mener Polar
Kulde bidrar til å gi høy årsvarmefaktor.
det hadde de ingen garanti for da
vi presenterte ideen for dem, de
kunne like godt avvist oss. Isteden
tok de oss alvorlig, og lagde prototypene vi trengte, sier Andreassen
takknemlig.
I lokalet på Ålgård ble prototypene testet og videreutviklet til
de var fornøyd med resultatet.
Atskilte tanker
Ett av problemene med
varmepumpe i forbindelse med
dobbelmantlet bereder, er at
varmepumpen reguleres i forhold
til temperaturene på tur-vannet ut
til boligen. Når ønsket temperatur
er oppnådd, stopper varmepumpen,
også
når det fremdeles er behov for forvarming av forbruksvannet. Da vil
forbruksvannet bli varmet opp av
el-kolben. Og fordi det langt
varmere forbruksvannet ligger i
den øverste tanken og holdtes
varmt av el-kolben, vil dette
kontinuerlig avgi varme til gulvtanken under. Dette problemet
kan kompenseres ved at en
hever temperaturen på
vannet i gulvtanken til
for
eksempel 50 gr. C, og blander ned
temperaturen med en shunt-ventil
for å få det ned til 32 gr. C før det
går ut på gulvnettet. Men varmepumpens virkningsgrad synker
raskt ved så høy vanntemperatur,
forklarer kuldespesialisten.
– Ved bruk av dobbelmantlet
bereder vil det uansett være et
problem at en har energioverføring fra forbrukstank til gulvtank,
slik at varmepumpen ikke utnytter sitt hele potensial, mener Hanssen.
Deres system består av to separate tanker med isolasjon mellom.
Tankene er forbundet med rør
som leder vann og freongass.
Multisystem
Polar Comfort
VP 8,6
• Volum varmt-
vann/boligvarme 160/200 L
• El. kolbe varmtvann 2 KW
• El. kolbe gulvvarme anbefalt
6 KW (valgfri)
• Max temp. varmtvann/bolig
85º /45º
• V.V. kapasitet kontinuerlig
• Blandet til 40º C
• Ca. 480 l/time
• Max effekt Polar Comfort
Multisystem 13,6 KW
Slik virker den:
– PolarComfort Multisystem har en utedel som opptar energi fra uteluften, samt en innedel (bereder) som varmer
opp vannet ved hjelp av energien fra uteluften og tilført el.
– Det er to separate tanker, atskilt med isolasjon. Forbruksvanntanken er øverst.
– Systemet komprimerer gassen gjennom et 3/8” rør til høyt trykk og temperatur. Gassen bringes fra varmepumpen inn i rørspiralen i forbrukstank hvor den begynner å kondensere, slik at gassen avgir varme til varmtvannet.
– Etter hvert som temperaturen i forbruksvannet øker, avtar kondenseringen av freongassen i rørspiralen, men
trykkrørstemperaturen(friksjonsvarmen) løfter vanntemperaturen opp til max. 85 gr. C.
– Freon i gassform og kondensat føres fra rørspiralen i forbuksvannsberederen til gulvberederen.
– I rørspiralen i gulvberederen kondenserer freongassen fullstendig, mens vannet i berederen oppvarmes.
– Kondensert freon ledes fra rørspiralen i gulvbereder tilbake til varmepumpe via et ?” rør.
– Forbruksvannet forvarmes i gulvtanken. Systemet tar også oppvarmingen av varmtvann i sommerhalvåret.
58 • Rørfag 10-2007
• Effekt varmepumpe 8,6 KW
• Forbruk varmepumpe 0,4 –>
2,7 KW
• Ca. årsvarmefaktor
• Vanntemp. tur/retur 35º/30º
4
• Spenning 230V-1 fase – 50
Hz
• Utv. mål DxHxL Ø 590x2060
340x730x940
• Vekt 75, 69 kg

Similar documents