Brev 17 mai på Bogstad

Comments

Transcription

Brev 17 mai på Bogstad
17. mai på Bogstad skole
Velkommen til 17. mai på Bogstad skole! Dagen åpner med program i skolegården.
Deretter går Bogstad som skole nummer 87 i barnetoget i sentrum, med start fra
Forsvarsmuseet og oppløsningspunkt nedenfor Rådhuset mot kaien. Voksen skole
går som nummer 86. Juniorkorpset går foran Bogstad, mens hovedkorpset går foran
Voksen. Vi satser på stor stemning, og oppfordrer alle elever til å stille opp for å feire
nasjonaldagen.
Program m/ informasjon om 17. mai på Bogstad:
08.00: Flaggheising
• Flagget heises. Voksen skoles aspirantkorps spiller en fanfare.
NB! Hovedprogrammet begynner ikke før kl.09.00.
0900: Elevene møter på skolen
• 1. og 2. trinn møter på sine oppstillingsplasser, 3.-7. trinn møter i øvre
skolegård.
• Foreldre og annet publikum stiller opp rundt anvist område nedenfor amfiet.
09.15: Program i skolegården
• Alle synger ”Norge i rødt, hvitt og blått” (to vers) og ”Ja, vi elsker” (tre vers).
Tekst til sangene finnes på baksiden av dette brevet.
09.45 Avgang for elever til bussene
10.00: Avgang busser, oppstilt ved Peder Ankers plass
• Bussene er kun for elever, lærere og andre voksne som har
ansvarsoppgaver i barnetoget
• Buss koster kr 60, - pr elev (leveres med svarslipp i lukket konvolutt til
kontaktlærer)
11.30 (ca): Avmarsj fra Forsvarsmuseet.
• Alle elever oppfordres til å ha norske flagg. Det er anledning til å gå med
samiske flagg.
• Det er ikke lov å bruke spraybokser eller støyende instrumenter i
barnetoget
• Alle elevene må gå hele toget fram til Rådhusplassen. Husk gode sko og
unngå for mye drikke om morgenen.
• Det er bare elever og voksne med arbeidsoppgaver som skal gå i toget.
• Vi håper alle elevene viser ekte glede og en respektfull holdning til
nasjonaldagen, og viser fram Bogstad skole på en måte vi kan være stolte
av.
12.30 (ca): Ankomst Rådhusplassens sjøside (ikke nærmest Rådhustrappen)
• Oppløsningssted II. Se etter skolens fane.
• Tidspunktet er kun en beregning, så følg med. Elevene er foreldrenes
ansvar når barnetoget oppløses ved ankomst Rådhusplassen. Husk å
krysse ut elevene hos lærer!

Similar documents