snu arket - Mjøsmuseet

Comments

Transcription

snu arket - Mjøsmuseet
Øverjordet – Ljåslått, hestevandring, høvling og legging av takflis
(snu arket), salmaker, kalver
Åserud – Baking i baksteovn, strikking, hjemmebrenning
Salg av kaffe, saft og kringler
Husmannsplassen
Amtmanninnens
lysthus
Hassel – Flatbrødbakst og omgangsskole kvart over hver time
Kvemsbygningen
Sætra – Kinning av smør, vaffelsteiking
Kafébygg – Kaféen Ditlevines utsikt
Utstilling: Drømmer i 1814 – demokrati i dag?
P
Bryggerhus og rullebu – Baking i baksteovn. Salg av kaffe, saft
og kringler. Historielaget selger bøker.
Parken
Den hvite broa – Oppmøte parkvandring (snu arket)
Lindelysthuset
Hagen – Gartnere, salg av stauder
Lindelysthuset – Weidemannfamilien presenterer seg (snu arket)
Amtmannstunet
Hagen
Amtmannstunet – Åpent i uthusa, stabburet og vognskjulet.
Skriver i drengestua. Disen kolonial viser hagebenker fra Stenberg.
Dans og musikk på tunet (snu arket).
Omvisning om Stenberg, oppmøte stabburstrappa (snu arket).
Hovedbygningen – Se Weidemannfamiliens hjem, med husjomfru og tjenestejenter. Musikk på hammerklaver og finere håndarbeider.
Parken – Krokettlag. Kunstinstallasjonen Grunnlovstreet. Skoleelever i distriktet har hengt opp blader med sine grunnlovssetninger.
Amtmanninnens lysthus – Damer på visitt, åpent i lysthuset
Hovedbygningen
WC
Rullebu
Bryggerhus
P
Weidemannfamiliens
grav
Øverjordet
Åserud
Hassel
Sætra
Kvemsbygningen – Survilling, spellemenn på langleik, Bostonlag, veving i mange varianter, spinning, flettebånd, trearbeid,
plantefarging, knivmakere.
Salg av navagraut og rabarbrasuppe.
Husmannsplassen – Vassgraut, strikking, trearbeid
Salg av mat og drikke – Kafebygningen (kortterminal),
Vollumfjøset, bryggerhuset, Kvemsbygningen, Øverjordet.
Den hvite broa
WC Vollumfjøset
Kafébygg
WC
P
Velkommen til Stenbergdagen 2014
Søndag 22.juni 2014
kl. 12:00–16:00
Du vil finne mange aktiviteter i hus og uteområder.
På Øverjordet
Omgangsskole:
Hestevandring: Flishøvling: kl. 12.15, 13.15, 14.15, 15.15
kl. 12.30, 14.30
kl. 13.30, 15.00
I lindelysthuset bak hovedbygningen:
Weidemannfamilien presenterer seg
kl. 12.30, 13.30, 15.00.
Dans og musikk på tunet:
kl. 13.00, kl. 14.30.
Omvisning om Stenberg, Lauritz Weidemann og 1814:
Oppmøte ved stabburstrappa i amtmannstunet
ved direktør Arne Julsrud Berg.
kl. 14.00. og 15.00.
Servering
Parkvandring:
Ved landskapsarkitekt Heidi Froknestad.
Oppmøte ved den hvite broa (nær hovedport). Vandringen går til
amtmanninnens lysthus.
kl. 14.00. og 15.00.
I Vollumfjøset selges:
Rømmegrøt, saft, kaffe, pølser, is og brus
Arrangører:
Mjøsmuseet og Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag i samarbeid med lag og foreninger
www.mjosmuseet.no
I kaféen Ditlevines utsikt selges:
Suppe, kaker, kaffe, saft og is
Ved Kvemsbygningen selges:
Rabarbrasuppe, navagraut
I Åserudhuset og Bryggerhuset selges:
Kaffe, saft og kringler
Foto Per-Erik Bjørback