Formålet med laget er å utvikle turlivet i Bø – særleg å leggja til

Comments

Transcription

Formålet med laget er å utvikle turlivet i Bø – særleg å leggja til
Bø Turlag 2012
Formålet med laget er å utvikle turlivet i Bø – særleg å leggje til
rette for og fremme friluftslivet og betre kjennskapen til området.
Laget sine oppgåver er bl.a. å rydde og merke stiar og løyper, fremme interessa for
friluftsliv, arrangere turar og samarbeide med andre organisasjonar og institusjonar.
I tillegg til dette skal laget argumentere for interessene til friluftslivet i aktuelle
politiske saker.
Bø Turlag har 238 medlemmer. Laget er medeigar i Løypelaget som bl.a. kjører
opp Vihusløypa og skiløypene nede i bygda.
Sandtjønn, Lifjell (foto: Tor Sisjord)
www. b o t u r l a g . n e t
Turstiar
Hovudformålet med merking av stiar i skog og fjell er å leggje til rette for at turfolk
skal kjenne seg trygge i naturen og kome seg fram til målet.
Turlaget legg stor vekt på å vedlikehalde dei åtte turområda og andre merka stiar
som laget har ansvar for. I 2011 blei Håsårudhåtten Kulturminneområde i nedre
Breisås offisielt opna. Stien (Spinnehjulet) er godt merka, og infoplakatar blei sette
opp ved inngangen frå Bordvegen og ved gravhaugar, holvegar, kolgroper og ei
stor kolmile.
Laget har ikkje som mål å ha merka stiar i alle delar av kommunen. Enkelte område
bør liggje urørte, og da er det opp til vandraren sjølv å finne vegen og målet. Bø
Turlag har hatt stimerking på programmet sidan laget blei stifta i 1976. I 2012 har
laget 125 km merka stiar å vedlikehalde.
Vi samarbeider med Gvarv Turlag, Notodden Turlag og Telemark Turistforening
om vedlikehaldet av stiar der Bø grensar til andre kommunar.
Gravhaugar i Håsårudhåtten Kulturminneområde, nedre Breisås (foto: Ivar
Mæland). Spinnhjulet (til venstre) er symbol for rundløypa i kulturminneområdet.
Hjelp til med å halde stiane fine!
Turområde
Ansvarleg
Breisås
Bryggefjell
Bøelva (Kultur- og folkestien)
Folkestadåsane
Gygrestolen
Høyslass - Bruskor
Jøronnatten - Røksbufjellet - Nybunuten
Bukkelifjellet
Gamlestulfjellet - Røytebufjellet
Bjørn Steen, Inge Bø
Sveinung Astad
Thorvald Amundsen og Halvor R. Gåra
Tone Gro Bøen Kaasa
Terje Slåttedalen
Arne Hjeltnes
Leif-Gunnar Brekke
Gunnar Li
Olav Halstensgård
Andre turstiar
Hørte - Skvisla - Ølsbru - Høgfosskåsa
Ølsbru - Vermelia - Lauvtjønn
Høgfosskåsa - Åsebrua og Åse - Røysland
Grønbygil - Økteren - Høllenfossen
Innleggen - Stavsholt
Bjarne Herrefoss
Hans Hegna
Hallvard Tveiten
Gunleiv Brukås
(Stien blir ikkje vedlikehalden)
Alle stiane finn du på kartet ”Turkart Bø” med sommar- og vinterløyper” trykt i
2011. På heimesida vår (www.boturlag.net) kan du laste ned gratis kart og omtale
av turområda. Etter påska 2012 kan du og sjå turområda på Google Earth på
heimesida vår - saman med mykje informasjon frå Bø Turlag og andre lag i Bø.
På veg heim frå Gavlesjå ein vakker vårdag (foto: Halvor R. Gåra).
Gi grasrotandelen til Bø Turlag!
Turprogram 2012
Dato
Laurdag
14. jan.
Turmål
Evjudalen
Turleiar
Tor Sisjord
Arne Hjeltnes
Kommentar
Juletrebål i Evjudalen
Familiearrangement i samarbeid
med Miljøagentene
Tysdag
7. feb.
Stavsholt
Live Semb Vestgarden Måneskinstur Vihus-Stavsholt
Turid L Gåra
Sundag
12. feb.
Vihus
Tor Sisjord
Arne Hjeltnes
Familievennleg arrangement
Vinteraktivitetar
Sundag
25. mars
Lifjell på langs
Halvor R.Gåra
Gunleiv Brukås
Dagstur frå Grimås
Krevjande tur
Tysdag
17. april
Trellsborg
Aase Aaland
Tone Eika
Kveldstur
Tysdag
24. april
Lindelia
husmannsplass
Mari Stenstad
Kveldstur
Tysdag
8. mai
Fotografering langs Øystein Akselberg og
Arne Hjeltnes
Bøelva
Onsdag
9. mai
Fugletur
Naturvernforbundet i
Midt-Telemark
Kveldstur i Breisås. Guide frå
Telemark ornitologisk forening
Tysdag
15. mai
Kanotur på Bøelva
Arne Hjeltnes
Kveldstur
Familievennleg arrangement
Tysdag
29.mai
Årnåkollen
Olav Halstensgård
Kveldstur
Sundag
3. juni
Okslastulen på
Lifjell
Bø museum, Stiftinga
Bø Prestegard
Dagstur
Kveldstur langs Bøelva
På Bø Museum: Fototips og
bedømming av bilda vi tok
Tysdag
12. juni
Rundtur i nedre
Breisås - Liaslåtta
Inge Bø
Bjørn Steen
Kveldstur
Tysdag
19. juni
Blåfjell
Halvor R Gåra
Sprek kveldstur
Tysdag
21. aug.
Slemmelid på
Roheimheia
Aase Aaland
Tone Eika
Kveldstur
Sundag
26. aug.
Gavlesjå
Tor Sisjord
Familievennleg
Torsdag
30. aug.
Ballongfararsteinen Seniorlæring v/Hans
Strand
Seljord
Helga
1.-2. sep.
Sykkeltur til
Kalhovd
Arne Hjeltnes
Sprek familietur med
overnatting på Kalhovd (frå
Krossobanen)
Sundag
9. sep.
Bø-marsjen i
Årmotdalen
Arne Hjeltnes, Halvor
Sem og Jørund Lie
Familievennleg arrangement
Matstasjon/aktivitetar ved
Grønbygil
Tysdag
11. sep.
Sopptur
Bjørn Steen
Familievennleg kveldstur
Dato kan bli endra
Sundag
2. des.
Uvdalstjønna
Arne Hjeltnes
Familiearrangement på isen i
samarbeid med Bø Fiskelag og
Miljøagentene
Turane blir annonsert i Bø Blad.
Trilleturar
Det er oppmøte kl. 10.30 på
tysdagar. Sjå oppslag på
Helsestasjonen og på heimesida til
Bø Turlag om detaljar i opplegget.
Kontaktpersonen i trillegruppa er
Vibeke Hylland Fosse (Tlf. : 93 88
35 10).
Formiddagstur
Støtt arbeidet vårt og bli medlem!
Kontingenten for eitt år er:
kr 100 for vaksne
kr 25 for barn (under 16 år)
Medlemskap kan teiknast ved å bruke vedlagte giro eller gå inn på nettsida til
turlaget. Kontonr.: 1644 03 62161.
Stort medlemstal gjev politisk tyngde i arbeidet for friluftslivet.
Styret i Bø Turlag
Turknappnemnda
Arne Hjeltnes
Tor Sisjord
Birgitte Broshaug
Turid L. Gåra
Live Semb Vestgarden
Tor Sisjord
Arne Baugerud
Arne Myhre
35952023
95922942
41203784
90769152
35953902
Gamalt epletre i Brekkegrenda (foto:Arne Hjeltnes)
95922942
90736540
35951034
Turknappen
Kravet til turknappen er å gjennomføre turar til minst
fem av postane under. Skjemaet for registrering av
turane er på neste side, hos Brukås Sport og på
heimesida vår. Utfylt skjema leverast til Brukås Sport
eller på heimesida innan 1. februar 2013. Sjå omtale
av turpostane og GPS-kart på heimesida vår.
Premiar
Bronseknapp: 1 år
Sølvknapp: 5 år
Gullknapp: 10 år
Diplom: 15 år
Plakett: 20 år
Keramikkvarde: 25 år
Vinterkåpa er på (foto: Margit Helga Thoen)
Faste postar
Bryggefjell
Gygrestolen
Høyslass *
Jøronnatten
Maskat
Øysteinnatten
778 moh.
490 moh.
375 moh.
1275 moh.
686 moh.
1174 moh.
Andre postar
Anebunatten GPS
877 moh.
GPS
Blåurdlia naturreservat
750 moh.
GPS
Høgsåsen *
602 moh.
GPS
Jettegryta på Bryggefjell
685 moh.
GPS
Sveigefjell (v/Åse, Eikjabygda)
337 moh.
SterkeAnund-steinen
GPS
(Forbergåsen) *
162 moh.
GPS
Svenkeheller (Folkestadåsane)*
190 moh.
GPS
Stadskleivåsen *
345 moh.
GPS
Tromfoss v/Åstul *
475 moh.
Skogstjerne – ei lita perle ved turstien (foto:
Åstjønn *
346 moh.
Live S. Vestgarden)
Ånto
500 moh.
Folkestadåsane (turorientering med fem postar)
* Familievennlege turar GPS Vegen fram til turmåla er lagt inn med GPS
Kom deg ut og bli kjent i bygda!
Registreringsskjema for turknappen 2012
Namn:...........................................................................................................................
Tur
Høgde
Bryggefjell
778 moh.
Gygrestolen
490 moh.
Høyslass*
375 moh.
Jøronnatten
1275 moh.
Maskat
Dato
686 moh.
Øysteinnatten
1174 moh.
Anebunatten GPS
877 moh.
Blåurdlia naturreservat GPS
750 moh.
Høgsåsen *GPS
602 moh.
Jettegryta på Bryggefjell GPS
685 moh.
Sveigefjell GPS
337 moh.
SterkeAnund-steinen *GPS
162 moh.
Svenkeheller*GPS
190 moh.
Stadskleivåsen *GPS
345 moh.
Tromfoss v/Åstul *GPS
475 moh.
Åstjønn*
346 moh.
Ånto
500 moh.
Folkestadåsane (turorientering fem
postar)
* Familievenlege turar GPS Turmåla er lagt inn med GPS
Utfylt skjema leverast til Brukås Sport eller på heimesida innan 1. februar 2013.
www. b o t u r l a g . n e t

Similar documents