Studiekompetanse - Oslo Voksenopplæring

Comments

Transcription

Studiekompetanse - Oslo Voksenopplæring
I. For søkere som ikke er omfattet av 23/5-regelen og trenger flere fag for å få studiekompetanse
Dette punktet må fylles ut i samarbeid med rådgiver ved Oslo VO Servicesenter.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Se www.samordnaopptak.no for informasjon om 23/5-regelen.
Oslo Voksenopplæring
Søknadsskjema til
­videregående ­opplæring
J. Vedlegg
Søknader som mangler obligatorisk dokumentasjon blir ikke behandlet. *
Fag for studiekompetanse
Obligatorisk:
• Dokumentasjon på at du bor i Oslo:
(Bostedsattest fra Oslo folkeregister, evt. kopi av skattekort eller ligningsattest)
• Dokumentasjon av fullført og påbegynt utdanning
(Kopi av vitnemål/kompetansebevis)
FRA JANUAR 2014
Se veiledningen til søknadsskjemaet
Søknadsfrist 1. mars for oppstart i august
Søknadsfrist 1. oktober for oppstart i januar (begrenset tilbud)
Eventuelt:
• CV med oversikt over utdanningsbakgrunn
Til bruk for Oslo Voksenopplæring
• Dokumentasjon av norskkunnskaper
Opplæringsrett
Fullført grunnskole
Fullført videregående
Høyere utdanning
Vurdering fra SO/Nokut
SITS-nummer
Test i fag
Norskprøver
23/5 eller fullt vitnemål
Annet
Norsknivå
Engelsknivå
Poeng i matematikk
NIR
Norsktimer
* Forklar eventuelt hvorfor du ikke har lagt ved dokumentasjon.
A. Personalia
Etternavn
K. Underskrift
Fødselsnummer (11 siffer)
Fornavn
Sted/dato
Utdanningsprogram
Kvinne
Søkerens underskrift
Søknad leveres eller sendes til Oslo VO Servicesenter
Postadresse:
Oslo VO Servicesenter
Postboks 6033 Etterstad
0601 Oslo
Besøksadresse:
Oslo VO Servicesenter
Karoline Kristiansens vei 8
Fyrstikktorget på Helsfyr
Adresse
Postnummer
Telefon privat
Telefon arbeid
Mann
Poststed
Mobiltelefon
E-post
B. Ønsket utdanning etter fullført studiekompetanse
Skriv inn hvilken høyere utdanning du ønsker å ta, for eksempel ingeniør, sykepleier, lærer, politi.
Før du får skoleplass, melder du endringer til
Når du har fått skoleplass, melder du endringer til
Oslo VO Servicesenter
Tlf. 23 47 00 00
e-post: [email protected]
Oslo VO Sinsen
Tlf. 23 46 67 00
e-post: [email protected]
Husk å oppgi fødselsdato.
Skoleår
Husk å oppgi hva du har søkt.
Fødselsdato
Husk å melde fra hvis du endrer adresse eller telefonnummer.
Søknadsskjema til v­ ideregående o
­ pplæring, fag for studiekompetanse
Side 4 av 4
C. Søknadsgrunnlag
Har du folkeregistrert adresse i Oslo?
Nei
Ja
Er du elev ved Oslo VO Sinsen nå?
Nei
Ja
Har du søkt videregående i Oslo VO før?
Nei
Ja
Har du fullført grunnskole?
Nei
Ja
Har du fullført videregående skole?
Nei
Ja
Har du fagbrev eller svennebrev?
Nei
Ja
Har du utdanning fra universitet/høyskole?
Nei
Ja
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring
Servicesenter
Postadresse:
Postboks 6033 Etterstad
0601 Oslo
Besøksadresse:
Karoline Kristiansens vei 8
Fyrstikktorget, Helsfyr
Må dokumenteres, se pkt K
Hvilket fag:
Telefon: 23 47 00 00
Telefaks: 23 47 00 99
E-adresser:
www.oslovo.no
[email protected]
Side 1 av 4
D. Ønsket opplæring
G. Bare for søkere med utdanning fra andre land enn Norge
Generell studiekompetanse
Sett kryss for de fagene du søker opplæring i. Hvis du kan gå både på dagtid og på kveldstid, setter du kryss begge
steder. Opplæringstiden vil være avhengig av antall fag, forkunnskaper og livssituasjon.
Se veiledningen for informasjon om generell studiekompetanse.
Du må svare på alle spørsmålene.
Fag:
Norsk
Engelsk
Naturfag
Historie
Samfunnsfag
Matematikk læreplan P, praktisk
Matematikk læreplan T, teoretisk *
Jeg ønsker (sett kryss):
Morsmål
Når kom du til Norge?
Dagtid (før kl. 16.00)
Kveldstid (etter kl. 16.30)
Dagtid (før kl. 16.00)
Kveldstid (etter kl. 16.30)
Har du lært engelsk på skolen?
Dagtid (før kl. 16.00)
Kveldstid (etter kl. 16.30)
Norskkunnskaper: Søkere vil bli innkalt til plasseringstest i norsk, og anbefales å ha norskkunnskaper på nivå B1 / Norskprøve 3.
Dagtid (før kl. 16.00)
Kveldstid (etter kl. 16.30)
Dagtid (før kl. 16.00)
Kveldstid (etter kl. 16.30)
Hvis inntakstesten din er under B1-nivå i norsk,
er du interessert i å lære mer norsk?
Nei
Ja
Dagtid (før kl. 16.00)
Kveldstid (etter kl. 16.30)
Har du bestått en norskprøve?
Nei
Ja
Hvilken:
Dagtid (før kl. 16.00)
Kveldstid (etter kl. 16.30)
Har du fullført grunnskole (barne- og
ungdomsskole) i hjemlandet?
Nei
Ja
Hvor mange år:
Har du fullført videregående skole
i hjemlandet?
Nei
Ja
Hvilken type:
Videregående skole som gir mulighet til å utøve et yrke i
hjemlandet
Videregående skole som gir mulighet til å studere
på universitet i hjemlandet
Har du dokumentasjon på fullført videregående
skole i hjemlandet?
Ja
Nei
Hvis ikke, skriv hvorfor:
* Anbefales for de som senere ønsker å studere realfag ved høyskole eller universitet.
Fordypning i realfag
For opptak til noen studier ved høyskole/universitet kreves det fordypning i realfag. Se www.samordnaopptak.no
for informasjon om spesielle opptakskrav. Ikke alle kombinasjoner av fag er mulig (se veiledningen).
For informasjon om fagtilbudet, se www.sinsen.oslovo.no.
Oslo VO Sinsen tilbyr følgende programfag (realfag):
Fysikk 1
Biologi 1
Biologi 2
Kjemi 1
Kjemi 2
Matematikk R1
Matematikk R2
Hvilket land kommer du fra?
Sett kryss:
Forutsetter bestått naturfag og matematikk**
Forutsetter bestått naturfag
Nei
Hvor mange år:
Ja
Diplom/vitnemålets tittel på morsmålet:
Forutsetter bestått naturfag
Har du utdanning fra universitet/høyskole?
Forutsetter bestått naturfag
Nei
Ja
Utdanningen heter:
Forutsetter bestått kjemi 1
Utdanningen er vurdert av Samordna opptak
Utdanningen er vurdert av Nokut
Forutsetter bestått matematikk**
Forutsetter bestått matematikk R1
Nei
Nei
Ja
Ja
** For fysikk og matematikk R1 anbefales det å ha matematikk T
E. Rådgivning
H. Skriv all tidligere utdanning her, eller legg ved cv.
Se www.oslovo.no for cv-mal.
Legg ved dokumentasjon på utdanning
Har du snakket med rådgiver i Oslo Voksenopplæring om søknaden din til videregående opplæring?
Nei
Ja: hvilket senter:
F. Opplysninger skolen/rådgiveren bør være oppmerksom på
Du kan kontakte rådgiver ved Oslo Voksenopplæring Sinsen for en samtale etter at du har fått skoleplass. For særskilt
tilrettelegging ved eksamen i skriftlige fag må du levere egen søknad etter skolestart.
Eventuell kontaktperson i offentlig instans/etat
Navn
E-post
Barne- og ungdomsskole (navnet på skolen(-e)
Land
Fra (år)
Til (år)
Videregående skole (Navnet på skolen)
Land
Fra (år)
Til (år)
Høyskole/universitet (Navnet på skolen, grad)
Land
Fra (år)
Til (år)
Annen utdanning
Land
Fra (år)
Til (år)
Snakker/leser/skriver du andre språk?
Datakunnskaper/andre relevante kurs
Instans/etat
Tlf.
Adresse
Søknadsskjema til v­ ideregående o
­ pplæring, fag for studiekompetanse
Side 2 av 4
Søknadsskjema til v­ ideregående ­opplæring, fag for studiekompetanse
Side 3 av 4

Similar documents