report - Trykkluft Teknikk AS

Comments

Transcription

report - Trykkluft Teknikk AS
report
Fagblad for produksjonsbedrifter
Kraftpakker på 1100 m dyp!
Skruekompressorene fra Kaeser
tåler støvet
I saltstøvet
Ørret-sekstetten
bauma Africa
Mineralvann
Kaeser kompressorer i
Saltgruven Zielitz
Blåsemaskiner
i fiskeoppdrett
Ny anleggsmaskin-messe
i Sør-Afrika
Oljefri trykkluft i
Christinen-brønnen
2/13
report
Innhold
report
Utgave 2/13
Leder
3Leder
4-7
14-16
4
Kjører konstant i saltstøvet
Kaeser-skruekompressorer på opptil 1100 m dyp
8
bauma Africa
Ny anleggsmaskin-messe for Sør-Afrika
10Ørret-sekstetten
Seks blåsemaskiner for fiskeoppdrett
13
Innovative energisparere
Skruekompressor-serie ASD og BSD
14
Åtte ble til to
Oljefri trykkluft til mineralvannproduksjon
17
Fra pulver til stål
Sigma-Air-Utility-kontrakt for GKN Sinter Metals
20
Fant løsningen
Trykkluft i plastbearbeiding
23Nyheter
Kjøletørker Secotec TF
17-19
Impressum:
Utgiver:
KAESER KOMPRESSOREN AG, 96450 Coburg, Tyskland, Carl-Kaeser-Str. 26
Tlf. 09561 640-0, faks 09561 640-130, www.kaeser.com
Redaksjon: Klaus Dieter Bätz
Fotograf: Marcel Hunger
Trykk: Schneider Printmedien GmbH, Weidhausen
Redaksjonen påtar seg intet ansvar for manuskripter og fotografier som er innsendt på eget initiativ.
Ettertrykk, også i utdrag, er kun tillatt etter skriftlig samtykke.
KAESER KOMPRESSOREN AG – Postfach 21 43 – 96410 Coburg
Tlf. 09561 640-0 – Faks. 09561 640-130, www.kaeser.com – E-post: [email protected]
2
Report 2/13 – www.kaeser.com
Yngvar Carlsen
Administrerende direktør
Industri 4.0: Sammenknytting skaper merverdi
Selv om mange kanskje ikke har fått det med seg enda, (sanntid) gjør det mulig å oppdage potensielle problemen økonomien vår har kommer til midten av den 4.
mer i god tid, og å unngå de takket være preventive
industrielle revolusjonen: Industri 4.0.
varsler.
I tingenes og tjenestenes Internett skjer en sammensmelting av den fysiske og virtuelle verdenen, som
objekter (maskiner, mennesker, informasjoner og ressurser) kobles komplett sammen.
Med forutseende vedlikehold (predictive maintenance)
kan dyre og ikke planlagte driftspauser unngås samt
vedlikeholds- og reparasjonsutgifter minimeres takker
være bedre planlegging.
Såkalte cyberfysikalske systemer (CPS - Cyber physical system) er selvstendige systemer som lages
av informasjonstekniske, elektroniske og mekaniske
komponenter og kan kommunisere sammen over nettverkinfrastrukturer som Internett.
Også energiforbruket blir registrert og analysert kontinuerlig, for hele tiden å optimalisere energieffektiviteten
til systemet.
De er altså desentraliserte, intelligente informasjonsenheter og informasjonsopprettere, som kan knyttes
sammen på alle tenkelige kommunikasjonsmåter. Det
nødvendig høye antallet Internettadresser til identifikasjon av CPS-ene er gitt av den økende utbredelsen av
den nye Internett-protokollen IPv6.
Kundeorienterte mål som trykklufttilgjengelighet, minimalisering av vedlikeholds- og reparasjonsutgifter samt
hele tiden å forbedre energieffektiviteten kan dermed
realiseres optimalt.
Industri 4.0 på grunnlag av cyberfysikalske systemer
er dermed ingen teoretisk visjon av fremtiden, men en
realitet som kan brukes direkte, til våre kunders beste.
Slik er det f.eks. mulig at kompressorer automatisk
melder om tilstands- og driftsdata automatisk (M2M machine-to-machine). En umiddelbare mønsteranalyse
Report 2/13 – www.kaeser.com
3
report
Innhold
report
Utgave 2/13
Leder
3Leder
4-7
14-16
4
Kjører konstant i saltstøvet
Kaeser-skruekompressorer på opptil 1100 m dyp
8
bauma Africa
Ny anleggsmaskin-messe for Sør-Afrika
10Ørret-sekstetten
Seks blåsemaskiner for fiskeoppdrett
13
Innovative energisparere
Skruekompressor-serie ASD og BSD
14
Åtte ble til to
Oljefri trykkluft til mineralvannproduksjon
17
Fra pulver til stål
Sigma-Air-Utility-kontrakt for GKN Sinter Metals
20
Fant løsningen
Trykkluft i plastbearbeiding
23Nyheter
Kjøletørker Secotec TF
17-19
Impressum:
Utgiver:
KAESER KOMPRESSOREN AG, 96450 Coburg, Tyskland, Carl-Kaeser-Str. 26
Tlf. 09561 640-0, faks 09561 640-130, www.kaeser.com
Redaksjon: Klaus Dieter Bätz
Fotograf: Marcel Hunger
Trykk: Schneider Printmedien GmbH, Weidhausen
Redaksjonen påtar seg intet ansvar for manuskripter og fotografier som er innsendt på eget initiativ.
Ettertrykk, også i utdrag, er kun tillatt etter skriftlig samtykke.
KAESER KOMPRESSOREN AG – Postfach 21 43 – 96410 Coburg
Tlf. 09561 640-0 – Faks. 09561 640-130, www.kaeser.com – E-post: [email protected]
2
Report 2/13 – www.kaeser.com
Yngvar Carlsen
Administrerende direktør
Industri 4.0: Sammenknytting skaper merverdi
Selv om mange kanskje ikke har fått det med seg enda, (sanntid) gjør det mulig å oppdage potensielle problemen økonomien vår har kommer til midten av den 4.
mer i god tid, og å unngå de takket være preventive
industrielle revolusjonen: Industri 4.0.
varsler.
I tingenes og tjenestenes Internett skjer en sammensmelting av den fysiske og virtuelle verdenen, som
objekter (maskiner, mennesker, informasjoner og ressurser) kobles komplett sammen.
Med forutseende vedlikehold (predictive maintenance)
kan dyre og ikke planlagte driftspauser unngås samt
vedlikeholds- og reparasjonsutgifter minimeres takker
være bedre planlegging.
Såkalte cyberfysikalske systemer (CPS - Cyber physical system) er selvstendige systemer som lages
av informasjonstekniske, elektroniske og mekaniske
komponenter og kan kommunisere sammen over nettverkinfrastrukturer som Internett.
Også energiforbruket blir registrert og analysert kontinuerlig, for hele tiden å optimalisere energieffektiviteten
til systemet.
De er altså desentraliserte, intelligente informasjonsenheter og informasjonsopprettere, som kan knyttes
sammen på alle tenkelige kommunikasjonsmåter. Det
nødvendig høye antallet Internettadresser til identifikasjon av CPS-ene er gitt av den økende utbredelsen av
den nye Internett-protokollen IPv6.
Kundeorienterte mål som trykklufttilgjengelighet, minimalisering av vedlikeholds- og reparasjonsutgifter samt
hele tiden å forbedre energieffektiviteten kan dermed
realiseres optimalt.
Industri 4.0 på grunnlag av cyberfysikalske systemer
er dermed ingen teoretisk visjon av fremtiden, men en
realitet som kan brukes direkte, til våre kunders beste.
Slik er det f.eks. mulig at kompressorer automatisk
melder om tilstands- og driftsdata automatisk (M2M machine-to-machine). En umiddelbare mønsteranalyse
Report 2/13 – www.kaeser.com
3
Kaeser-skruekompressorer på opptil 1100 m dyp
Zielitz ved Magdeburg: I den
underjordiske verdenen
til den enorme Kaligruven, eid av K+S Kali
GmbH siden 1993,
er trykkluft ansvarlig
for en stor del av den
knirkefrie driften –
under helt spesielle
betingelser.
Kjører konstant i
saltstøvet
Den lange hengebroen fra driftsbygget
og over til heisen, er starten på veien
som skal føre oss ned i gruvearbeidernes verden. Transportheisen, som er en
av de største av denne typen, benyttes
også til å transportere materialer og
maskiner som brukes i gruva. Heisen
kjøres på to 48 mm tykke stålvaiere,
åtte meter i sekundet, ned til en dybde
på 800 meter. Idet vi kommer ut av heisen her langt under jorden, hilser St.
Barbara, gruvearbeidernes skyttshelgen, fra en nisje i fjellet. Vi står nå ved
inngangen til det enorme „gruvebygget“,
som strekker seg nesten 25 kilometer
nordøst og er på rundt ti kilometer fra
nord til sør. Gjennom tre værfaste porter kommer vi til utgangspunktet for vår
underjordiske befaring. „Vær“ er ordet
gruvearbeiderne bruker når de snakker
om friskluften som pumpes inn gjennom
værsjakten til gruva - 48 000 kubikkmeter i minuttet, 83 000 tonn om dagen.
Gruvearbeiderne må ha friskluften for å
kunne puste, mens 560 kjøretøy og mobile anleggsmaskiner bruker den som
forbrenningsluft, og sist men ikke minst,
er den innsugningsluft for de over hundre kompressorene som er en del av
maskinparken her inne gruva.
Vår lille gruppe fordeler seg på to firehjulsdrevne kjøretøy på vei mot det
første målet, trykkluftstasjonen. Her
har Kaeser-skruekompressorer vært i
kontinuerlig drift siden 1995. Gruva har
tre kompressorstasjoner som sørger for
trykkluft til 30 kilometer trykkluftledninger som betjener verkstedene for mas-
4
Report 2/13 – www.kaeser.com
Datamaskinstyrte borevogner arbeider med den største presisjon. 7 meter dype boehull drives inn i fjellet,
og fylles deretter med sprengstoff.
kiner og kjøretøykjøretøy. I i tillegg benyttes trykkluften til spyleluft for rensing
av filtrene på avstøvingsstasjoner på
transportørbånd som strekker seg nesten 80 kilometer gjennom gruva. Kompressorstasjonene blir supplert av flere
mindre anlegg som er fordelt i gruveanlegget. Disse leverer trykkluft som ikke
er tilknyttet hovedledningen, og som
brukes lokalt som spyleluft til rensing og
rengjøring av arbeidsutstyr. Det er tross
alt tørt som salt her nede 1100 meter
under jorden, og utvinningen anriker luften med saltstøv.
Det starter med boring av tre store hull,
hver med en diameter på 280 mm, som
drives inn i fjellet for å lede sprengningen i riktig retning. Opptil sju meter inn
i fjellet trenger flere boremaskiner inn
for å sette det intrikate mønsteret med
sprengehull (på 38 mm diameter), som
sørger for at sprengningen kan kontrolleres. Sprengladningene blir nøyaktig
plassert ved hjelp av ladekjøretøyet
som drives med trykkluft. Sprengningen
fjernstyres under skiftbytte, et tidspunkt
man er sikker på at ingen arbeidere er
igjen i sprengningsområde.
Det neste skiftet setter hjullasterne i
gang, som med sine skuffer på mellom 17 og 19 tonn transporterer den utsprengte saltsteinen til knusestasjonen.
Herfra transporteres 40 000 tonn råsalt
til transportsjakten ved hjelp av transportbånd. Deretter bearbeides taket
med store meiselmaskiner. Det betyr
at løse steiner skrapes bort for å hindre
at noen ukontrollert raser ned. Farlige
steder sikres med spredeanker og saltsteinene som ligger på bakken fjernes,
før den neste syklusen med tetting av
de store hullene starter.
Alt dette lager store mengder saltstøv
i luften, slik at kjøretøy og maskiner
må blåses fri med regelmessige mellomrom for å opprettholde nødvendig
funksjonalitet. For å unngå unødvendig
lang transport til en avblåsinigsstasjon,
er mindre og uavhengige trykkluftstasjoner strategisk plassert. Her benyttes
Kaeser skruekompressorer av typen
ASD 37.
Til disse kompressorene ble det ikke
bare konstruert stoff-posefilter til ren-
Report 2/13 – www.kaeser.com
5
Hundre kompressorer er plassert rundt omkring i gruvebygget og brukes først og fremst til fjerning av støv fra arbeidsutstyret
gjøring av innsugningsluften, men også
et eget understell tilpasset den spesielle
transporten i gruva. Kompressorene ble
utviklet i samarbeid med eksperter fra
gruvedriften, for at de skulle tåle de ekstreme forholdene i gruva med tanke på
støv og temperatur. Disse spesielt utviklede kompressorene utgjør en egen
serie i vår produktrange.
Og da vi, rett før vi skulle ut var innom
sentralverkstedet der tre skruekompressorer er installert - klargjøres nettopp da Kaeserskruekompressor nummer
ett hundre.
Vi ønsker
lykke til!
de adsorpsjonstørkere. Disse sikrer det
lave trykkduggpunktet på -25 °C som
er nødvendig i omgang med sterkt hygroskopiske råstoffer. Til produksjon av
den nødvendige transportluften er det
i tillegg installert to blåsemaskiner fra
Kaeser.
Trykkluft også
Trykkluft
også over
bakken
Kali-saltet,
som
har blitt hentet ut av gruven kontinuerlig siden 1973, blir gjort om til gjødsel
og industriprodukter i fabrikkanlegget
utenfor gruva hvor det viderebearbeides, pakkes og sendes. Arbeids- og
styreluft til dette anlegget kommer fra
en egen trykkluftstasjon med tre skruekompressorer og to varmegenereren-
6
Report 2/13 – www.kaeser.com
over bakken
Forfatter: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Vedlikehold og reparasjon av utstyret skjer
i spesielt dimensjonerte og utstyrte verksted inne i gruva
bauma
Africa
Messe München International bygger ut sitt internasjonale nettverk for
anleggssektoren med et
nytt arrangement i SørAfrika. Allerede for den første internasjonale fagmessen for bygg- og
anleggsmaskiner,
gruvemaskiner
og anleggskjøretøy, måtte Messe
München på forhånd justere beregningene på ca. 200 utstillere og 20 000 kvadratmeter utstillingsområde et
godt stykke opp. Ved redaksjonslutt var
resultatet 500 utstillere fra 34 land fordelt på et utstillingsområde på over 60
000 m². Messen i Gallagher Convention
Centre (GCC) venter spesielt besøkende fra Subsahara-regionen. „SørAfrika er fremtidens marked med mye
potensiale for anleggssektoren. Messe München har, ved gjennomføring
av anleggsmaskinmesser ikke bare i
München, men også i utlandet, vist en
høy bransjekompetanse. Etter Bauma
Kina og messesamarbeidet bC India, skaper Bauma
Africa en ny profesjonell,
internasjonal
platt-
Ny anleggsmaskin-messe
for Sør-Afrika
form. „Det er også en av årsakene
til at tilbakemeldingene på et slikt bransjearrangement er svært positive“ forteller Eugen Egetenmeir, daglig leder
av Messe München GmbH. Det er også
slik man ser det hos Kaeser.
Besøk den store standen: Stand C.11
på uteområdet. Her treffer du våre trykklufteksperter fra avdelingen
i Sør-Afrika som gleder seg til mange interesserte
besøkende.
Besøk oss: Utendørsområdet - Stand C.11
18. til 21. september 2013, Johannesburg, Sør-Afrika
8
Report 2/13 – www.kaeser.com
Velkommen til Kaeser Sør-Afrika på Bauma Africa
Avdelingen
Kaeser Compressors
South Africa ble
opprettet i 2005 i
sør-øst enden av
Johannesburg.
Den første avdelingslederen
Geoff
Houlgate
leder fortsatt virksomheten.
Med
kontinuerlig, årlig
vekst har Kaeser
opparbeidet
en
generell sterk markedandel i Sør-Afrika. Denne suksessen beror på en rekke faktorer - frem
for alt erfaringen til de ansatte. For det
andre nyter Kaeser Sør-Afrika støtte
fra moderselskapet, Kaeser Kompressoren AG - en familiebedrift som med
hovedkontor i Coburg i tyskland, for tiden ansetter rundt 4500 personer i hele
verden. Og som den tredje faktoren har
produktene et utmerkende omdømme,
basert på pålitelighet og energieffektivitet. Disse faktorene har bidratt til
Kaesers globale suksess. De er også
hovedårsaken til at Kaesers suksesshistorie fortsetter i Sør-Afrika og andre
land sør for Sahara. Gruvedrift- og råstoffindustrien i Sør-Afrika og nabolandene tjener allerede nå godt på den
pålitelige og energieffektive trykkluften
de får fra Kaeser-kompressorer. Hovedproduktene til det sørlige Afrika er, for
eksempel,
• Platina og Palladium - Sør-Afrika
produserer mer enn noen andre land.
De er størst i verden på Platina.
• Gull - Sør-Afrika er den største gullprodusenten i Afrika, fulgt av Ghana og
Mali. Zimbabwe har rykte på seg for å
ha det største potensialet i fremtiden.
• Kull - Sør-Afrika er verdens største
kull-eksportør.
• Krom - Mange gruver produserer
dette metallet som er uunnværlig i produksjonen av kromstål.
• Mangan - blir utvunnet i stor skala
Den største gruven ligger i nord i
Kapp-provinsen.
• Diamanter - Den eldste delen av gruvedriften i Sør-Afrika kan spores tilbake
til starten av 18-hundre tallet. Cullinan
Diamond Mine i nærheten av Pretoria,
som de fleste diamanter i de britiske
kronjuvelene kommer fra, er fortsatt i
drift.
• Kobber - Palabora, ikke langt fra
Krüger nasjonalparken er med omtrent
80 000 tonn produksjon årlig den
største kobberregionen i Sør-Afrika.
Også Zambia og Zimbabwe har rike
kobber forekomster.
ØrretSeks blåsemaskiner for
fiskeoppdrett
sekstetten
I det østlige Mellom-Europa kan det organiserte fiskeoppdrettet føres tilbake til
middelalderens kloster, hvor nonner og
munker i sine fiskedammer hadde en
sikker beholdning av matfisk de kunne
spise i fastetiden. I dag er industriell
fiskeoppdrett i stor grad en mekanisert
gren av matproduksjonen.
Tradisjonelt drives ørretoppdrett i Polen av relativt små familiebedrifter, noe
som sikrer en høy kvalitet i hvert produksjonstrinn. Vi har besøkt en av disse
oppdrettene som befinner seg i den
nord-vestlige delen av innsjøen Kassubia, i landsbyen Skrzeszewo.
Her driver Mieczysław Pełka oppdrett
av regnbueørret. I produksjonens første
ledd forberedes yngelen. Fra en regnbueørret klekkes og vokser til slakteferdig fisk, tar det ca. et halvannet år.
For å kunne garantere konstant kvalitet, arbeider Mieczysław Pełka med
innkjøpt, foredlet rogn, som sunne,
motstandsdyktige fisker klekkes fra. I klekkeapparater klekkes omtrent
450 000 fiskeegg.
Når all næring i
eggene er brukt
opp, flyttes yngelen til før-oppdrettskar.
Nå må yngelen mates opptil fem-seks
ganger om dagen. Ørret er som rovfisk, avhengig av næringsmiddel på
animalsk grunnlag (fiskemel). Vanntemperaturen spiller også en viktig rolle.
Det naturlige området til ørret er kaldt,
krystallklart vann. Det er derfor viktig
at oppdrettsanlegget også tilfredsstiller dette. Hvis vannet er varmere enn
18 °C utvikler fisken seg svakere og blir
mer mottakelig for sykdommer.
Når yngelen i før-oppdrettskarene har
nådd en vekt på ti til tolv gram, flyttes de
over til oppdrettskar med en vanndybde
på ca. 1,5 m.
Her utgjør to kar som er knyttet sammen
med renner, én enhet. Denne enheten
kan ta imot omtrent sju tonn fisk. Når
fisken har nådd en vekt på rundt 100
gram, flyttes den over til et større basseng, mens oppdrettskaret igjen fylles med yngel. Bare fisk av tilnærmet
samme størrelse kan oppholde seg i
samme basseng, i motsatt fall blir de
minste spist av de store. For å sikre at
ørreten får den ekte ferskvannssmaken,
holdes den i dammer med lav tetthet
og høye gjennomstrømningsverdier, og
med vann fra elven Okalica.
For å sikre disse optimale omgivelser,
er blåseluft spesielt viktig. I en driftsbygning går seks Kaeser-blåsemaskiner
kontinuerlig: Fire av typen DB 166 OFC
og to av typen DB 236 OFC. Disse blåsemaskinene har tre viktige oppgaver.
For det første skal de ivareta luftingen.
For å mette vannet med surstoff er et
finboble-luftekammer med perforerte
gummimembraner installert på to meters dyp.
For det andre sørger blåsemaskinene
for fjerning av fiskens ekskrementer. I
nitrifikasjoskammeter blir nitritt, som er
skadelig for fisken, oksidert slik at det er
harmløs nitrat som er igjen.
For det tredje skal de sørge for nødvending vannsirkulasjon. Ved hjelp av
diffusorer som er installert på bunnen
av bassenget, genereres blåseluften
slik at vannstanden heves med over ti
centimeter. Denne kontinuerlige hevingen og senkingen skaper den ønskelige
vannsirkulasjonen, samtidig øker boblene surstoffinnholdet i vannet. Etter de
Fra fiskedammen på landet til automatisert aquakultur. Vi besøker en moderne bedrift i det
polske Kassubia.
En av de viktigste ingrediensene i fiskeoppdrettet: Pålitelig surstoff-forsyning
med Kaeser-blåsemaskiner
10
Report 2/13 – www.kaeser.com
Report 2/13 – www.kaeser.com
11
Skruekompressor-serie ASD og BSD
Innovative energisparere
Den som selv ved mindre skruekompressorer forventer høy tilgjengelighet og energieffektivitet,
samt vedlikeholdsvennlighet og lang levetid, finner det de leter etter hos Kaeser. Høy ytelse og
pålitelighet ved lavt energibehov samt lite plassbehov, er kjennemerkene til de nye kompressormodellene i ASD- og BSD-serien.
I nitrifikasjonskaret medgår mye blåseluft for å sikre en optimal prosess
meget gode erfaringene med to brukte
blåsemaskiner fra Kaeser, var det ingen
diskusjon når anlegget skulle utvides.
Det måtte bli Kaeser igjen - suksessen
i ørretopprettet er nemlig helt avhengig
av pålitelig og kontinuerlig blåserluft.
Mieczysław Pełka: „Du kan aldri lure en
ørret med tanke på ernæring og miljøforutsetninger. Den krever det reneste
vannet og den beste næringen. Ørreten
er fiskenes aristokrater.“
Forfatter: Robert Ryt
Kontakt: [email protected]
Det yngler: Små ørret i føropp
dretts-bassenget
12
Report 2/13 – www.kaeser.com
De nye ASD- og BSD- skruekompressorene sparer energi på flere måter.
Kompressorblokken med den strømningstekniske optimerte Sigma-profilen,
arbeider kontinuerlig, styrt av kompressorstyringen Sigma Control 2 på industri-PC standard. Styringen tilpasser
driften optimalt til trykkluftbehovet på en
energisparende og driftssikker måte.
Spesielt innovativt er den nyutviklede
elektroniske termostyringen (ETM) av
kjølevæsken, som implementeres kommersielt for første gang i disse seriene.
Den integrerte, elektromekaniske temperaturreguleringsventilen, som er integrert i kjølevæskekretsen, er styrt via
servomotor direkte fra Sigma Control 2.
Dermed kan driftstemperaturen reguleres bedre, og varmegjenvinningen
tilpasses optimalt til brukerens behov.
Det å kunne redusere kjølevæsketemperatur, uten å risikere kondensdannelse, bidrar til ytterligere energisparing, i
tillegg at man unngår unødvendig høy
kompresjonstemperatur.
Den reduserte termiske belastningen av
kompressorblokken og kjøleren, som er
sikret med aktiv regulering, øker levetiden til komponentene og kjølevæsken.
Sammen med det høyeffektive kjølesystemet, er spesielt lave trykkluftutgangstemperaturer mulig. Dette gir vesentlig
økning av effektiviteten og påliteligheten
til etterbehandlingen. Energieffektivitet er også stikkordet for drivmotorene.
Med sin BSD-serie åpner her Kaeser
døra inn til fremtiden. Her benyttes kun
„Super Premium Efficiency“-motorer av
effektivitetsklassen IE4. Virkningsgraden til disse motorene ligger enda høyere enn „Premium Efficiency“-IE3-motorene, som lenge har vært en selvfølge i
serien ASD.
(Obligatorisk fra 1. januar 2015).
En tapsfri overføring av drivkreftene
fra motoren til kompressorblokken med
1:1-direktedrift bidrar vesentlig til energisparing. ASD- og BSD-modellene kan
selvfølgelig også leveres med integrert
kjøletørke og/eller SFC-turtallsregulering.
Full kontroll: Sigma Control 2
ringssystemer, datanettverk og fjerno
vervåkingssystemer. Et stort display forenkler kommunikasjonen på bruksstedet. En leser for SD-minnekort gjør det
lett å hente ut data fra minnet og oppdatere programvaren. I tillegg hjelper
RFID-leseren til med å standardisere
servicen, samt øke kvaliteten på en profesjonell og sikker måte.
Sigma Control 2 sørger for energisparende drift og pålitelig overvåkning.
Variable grensesnitt og pluggbare kommunikasjonsmoduler øker dessuten
fleksibiliteten ved integrering av kompressoren i overordnede trykkluftsty-
Name:
Level:
Valid until:
Skruekompressor-serie ASD og BSD
Innovative energisparere
Den som selv ved mindre skruekompressorer forventer høy tilgjengelighet og energieffektivitet,
samt vedlikeholdsvennlighet og lang levetid, finner det de leter etter hos Kaeser. Høy ytelse og
pålitelighet ved lavt energibehov samt lite plassbehov, er kjennemerkene til de nye kompressormodellene i ASD- og BSD-serien.
I nitrifikasjonskaret medgår mye blåseluft for å sikre en optimal prosess
meget gode erfaringene med to brukte
blåsemaskiner fra Kaeser, var det ingen
diskusjon når anlegget skulle utvides.
Det måtte bli Kaeser igjen - suksessen
i ørretopprettet er nemlig helt avhengig
av pålitelig og kontinuerlig blåserluft.
Mieczysław Pełka: „Du kan aldri lure en
ørret med tanke på ernæring og miljøforutsetninger. Den krever det reneste
vannet og den beste næringen. Ørreten
er fiskenes aristokrater.“
Forfatter: Robert Ryt
Kontakt: [email protected]
Det yngler: Små ørret i føropp
dretts-bassenget
12
Report 2/13 – www.kaeser.com
De nye ASD- og BSD- skruekompressorene sparer energi på flere måter.
Kompressorblokken med den strømningstekniske optimerte Sigma-profilen,
arbeider kontinuerlig, styrt av kompressorstyringen Sigma Control 2 på industri-PC standard. Styringen tilpasser
driften optimalt til trykkluftbehovet på en
energisparende og driftssikker måte.
Spesielt innovativt er den nyutviklede
elektroniske termostyringen (ETM) av
kjølevæsken, som implementeres kommersielt for første gang i disse seriene.
Den integrerte, elektromekaniske temperaturreguleringsventilen, som er integrert i kjølevæskekretsen, er styrt via
servomotor direkte fra Sigma Control 2.
Dermed kan driftstemperaturen reguleres bedre, og varmegjenvinningen
tilpasses optimalt til brukerens behov.
Det å kunne redusere kjølevæsketemperatur, uten å risikere kondensdannelse, bidrar til ytterligere energisparing, i
tillegg at man unngår unødvendig høy
kompresjonstemperatur.
Den reduserte termiske belastningen av
kompressorblokken og kjøleren, som er
sikret med aktiv regulering, øker levetiden til komponentene og kjølevæsken.
Sammen med det høyeffektive kjølesystemet, er spesielt lave trykkluftutgangstemperaturer mulig. Dette gir vesentlig
økning av effektiviteten og påliteligheten
til etterbehandlingen. Energieffektivitet er også stikkordet for drivmotorene.
Med sin BSD-serie åpner her Kaeser
døra inn til fremtiden. Her benyttes kun
„Super Premium Efficiency“-motorer av
effektivitetsklassen IE4. Virkningsgraden til disse motorene ligger enda høyere enn „Premium Efficiency“-IE3-motorene, som lenge har vært en selvfølge i
serien ASD.
(Obligatorisk fra 1. januar 2015).
En tapsfri overføring av drivkreftene
fra motoren til kompressorblokken med
1:1-direktedrift bidrar vesentlig til energisparing. ASD- og BSD-modellene kan
selvfølgelig også leveres med integrert
kjøletørke og/eller SFC-turtallsregulering.
Full kontroll: Sigma Control 2
ringssystemer, datanettverk og fjerno
vervåkingssystemer. Et stort display forenkler kommunikasjonen på bruksstedet. En leser for SD-minnekort gjør det
lett å hente ut data fra minnet og oppdatere programvaren. I tillegg hjelper
RFID-leseren til med å standardisere
servicen, samt øke kvaliteten på en profesjonell og sikker måte.
Sigma Control 2 sørger for energisparende drift og pålitelig overvåkning.
Variable grensesnitt og pluggbare kommunikasjonsmoduler øker dessuten
fleksibiliteten ved integrering av kompressoren i overordnede trykkluftsty-
Name:
Level:
Valid until:
Til Christinen-Brunnen i Bielefeld har Kaeser levert to oljefrie skruekompressorer, to kjøletørkere
og diverse filter for arbeids- og styreluft til opparbeiding, blanding og fylling av mineralvann.
I 1895 grunnla Franz Bunte en mineralvannfabrikk i Gütersloh, som vokste
fort og snart ble et kjent navn i det østlige Westfalen. 37 år senere overtok
svigersønnen Paul Gehring fabrikken
som han gav navnet Gehring-Bunte.
Da bedriften i 1934 fikk lisens på produksjon og salg av Coca Cola i et eget
distribusjonsområde, startet GehringBunte med mineralvannproduksjon. Da
sønnene dr. Paul Gehring og Werner
Gehring overtok familiebedriften i 1955
og tredje generasjon Gehring-Bunte var
et faktum, var også dette starten på å bli
en av de ledende leverandører av mineralvann i Tyskland.
Det begynte med etableringen av
„Christinen Brunnen“, som ligger mellom Gütersloh og Bielefeld der den
første flasken ble kjørt ut av produksjonsbåndet hos „Teutoburger Mineralbrunnen“ 1. mai 1966.
Dette var startskuddet for en kontunierlig og økende utvikling basert på minralvannprodukter av høy kvalitet. Innovasjonsglede og vellykket markedsføring
bidro til å feste, og hele tiden utvikle posisjonen på markedet - „Christinen“ er i
dag en av de mest kjente av de tyske mineralvannmerkene og er også vel kjent i
Europa. Suksessen har siden 1994 blitt
støttet av tapperiet i Wiesenburg og av
produkter fra mineralbrønnen Ekrath i
Rheinisch-Bergischer Kreis. I 2011 ble
det produsert totalt 155 millioner liter
som ble fylt på 300 millioner flasker.
8 ble til 2
Oljefri trykkluft for produksjon av mineralvann
14
Report 2/13 – www.kaeser.com
Trykkluft for
næringsmiddelindustrien
Som energibærer og styreluft benyttes
trykkluft i hele produksjonen - hvor det i
dette miljøet naturligvis også stilles helt
spesielle krav til renheten. I tillegg kommer bruken som basisluft for ettkjølerne
i de to PET-linjene. Da det for ikke så
lenge siden ble aktuelt å fornye trykkluftforsyningen, var kravet klart definert:
De nye skruekompressorene må være
oljefrie og trykkluftetterbehandlingen
Ved hjelp av trykkluft skrus korkene
på (øverst) og til blanding av mineralvannet (venstre)
Report 2/13 – www.kaeser.com
15
En Contracting-containerstasjon for GKN Sinter Metals
må uten forbehold garantere den nødvendige trykkluftkvaliteten.
Analysen av trykkluftutnyttelsen (ADA),
som ble gjennomført av trykklufteksperter fra Kaeser, og deres påfølgende
vurdering med analysen KESS (Kaeser
EnergiSpareSystem), resulterte i et optimalt trykkluftanlegg. Anlegget består
av to luftkjølte, oljefrie skruekompressorer i serien CSG 130-2 SFC (7,5 bar)
med totrinns skruekompressorblokk der
trykkluften passerer en Kaeser-Secotec-kjøletørker av typen TF 173, før den
tørre trykkluften renses i et mikrofilter
FE-177 D og slippes i nettet.
Peter Wohlberg er meget fornøyd med
den nye trykkluftforsyningen,
spesielt med tanke på effektiviteten. I dag er det kun
to kompressorer som utfører
samme jobb – mot tidligere åtte
fra en annen leverandør. Dette
betyr enorme innsparinger –
ikke bare energiforbruket ved
produksjon og etterbehandling, men også
under vedlikehold og
reparasjoner. Innsparingen er opptil
75 prosent. I tillegg
forsvant utgiftene til
klargjøring og drift
av kjølemiddelforsyningen for de gamle,
vannkjølte anleggene. Skruekompressorene fra Kaeser er
luftkjølte og trenger
ingen
omfattende
installasjoner. Peter
Wohlberg er overbevist om at investeringen er inntjent
i løpet av to år. Det
sier ikke lite.
Fra pulver
til stål
Også fyllelinjene er avhengig av
pålitelig trykkluftforsyning
Forfatter: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
I skyggen av demningen til Wupper-talsperren produseres høykvalitets bilkomponenter til metallsintring-prosessen. Selvsagt med trykkluft fra Kaeser.
Krebsöge var frem til Wuppertalsperre
ble bygget, et jernbaneknutepunkt i
Bergisches Land. Jernbanestasjonen
forsvant under demningen, men „Sintermetall Krebsöge“, som ble etablert i
1943 på sør bredden av Wupper, står
fortsatt på samme sted. Siden 1997 er
fabrikken „GKN Sinter Metals GmbH
Radevormwald“ en del av den britiske
GKN-grunne, som kan spores tilbake til
et smelteverk grunnlagt i 1756 i Wales.
Med fabrikker i 35 land og til sammen
44 000 ansatte er GKN verdensledende
i området til kjøretøy-kraftoverføringer
(GKN Driveline). Avdelingen GKN Sinter Metals er på sin side verdens største
Report 2/13 – www.kaeser.com
17
En Contracting-containerstasjon for GKN Sinter Metals
må uten forbehold garantere den nødvendige trykkluftkvaliteten.
Analysen av trykkluftutnyttelsen (ADA),
som ble gjennomført av trykklufteksperter fra Kaeser, og deres påfølgende
vurdering med analysen KESS (Kaeser
EnergiSpareSystem), resulterte i et optimalt trykkluftanlegg. Anlegget består
av to luftkjølte, oljefrie skruekompressorer i serien CSG 130-2 SFC (7,5 bar)
med totrinns skruekompressorblokk der
trykkluften passerer en Kaeser-Secotec-kjøletørker av typen TF 173, før den
tørre trykkluften renses i et mikrofilter
FE-177 D og slippes i nettet.
Peter Wohlberg er meget fornøyd med
den nye trykkluftforsyningen,
spesielt med tanke på effektiviteten. I dag er det kun
to kompressorer som utfører
samme jobb – mot tidligere åtte
fra en annen leverandør. Dette
betyr enorme innsparinger –
ikke bare energiforbruket ved
produksjon og etterbehandling, men også
under vedlikehold og
reparasjoner. Innsparingen er opptil
75 prosent. I tillegg
forsvant utgiftene til
klargjøring og drift
av kjølemiddelforsyningen for de gamle,
vannkjølte anleggene. Skruekompressorene fra Kaeser er
luftkjølte og trenger
ingen
omfattende
installasjoner. Peter
Wohlberg er overbevist om at investeringen er inntjent
i løpet av to år. Det
sier ikke lite.
Fra pulver
til stål
Også fyllelinjene er avhengig av
pålitelig trykkluftforsyning
Forfatter: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
I skyggen av demningen til Wupper-talsperren produseres høykvalitets bilkomponenter til metallsintring-prosessen. Selvsagt med trykkluft fra Kaeser.
Krebsöge var frem til Wuppertalsperre
ble bygget, et jernbaneknutepunkt i
Bergisches Land. Jernbanestasjonen
forsvant under demningen, men „Sintermetall Krebsöge“, som ble etablert i
1943 på sør bredden av Wupper, står
fortsatt på samme sted. Siden 1997 er
fabrikken „GKN Sinter Metals GmbH
Radevormwald“ en del av den britiske
GKN-grunne, som kan spores tilbake til
et smelteverk grunnlagt i 1756 i Wales.
Med fabrikker i 35 land og til sammen
44 000 ansatte er GKN verdensledende
i området til kjøretøy-kraftoverføringer
(GKN Driveline). Avdelingen GKN Sinter Metals er på sin side verdens største
Report 2/13 – www.kaeser.com
17
produsent av sintrede metallprodukter.
Ved masseproduksjon av små, komplekse komponenter som tåler høye belastninger, f.eks. motorer, gir og reserveaggregater i biler, er pulvermetallurgien
langt mer attraktiv enn andre prosesser
hva pris-ytelse-forholdet angår. Av stålpulver som bare er ispedd en lav andel
glidemiddel (voks) produseres, rotorer
og statorer for kamakseljusteringer,
tannringer for turtallsensorer, kapslinger
og mye mer. Produksjonen foregår på
hydraulikkpresser med opptil 250 tonn
presstrykk.
Enhetene eller ”grønnlingene” som
kommer ut av det ofte komplekse pressverktøyet, kan maskineres enkelt og
billig og bearbeides videre takket være
sin „krittmyke“ konsistens. For at komponentene skal få den nødvendige belastningsevnen må de i ordets rette forstand gå gjennom ild.
Etter at den nevnte voksen har blitt smeltet ut i foroppvarmingen, fortsetter turen
inn i sintringsovnen, hvor grønnlingene
i en atmosfære av beskyttende gasser,
får sin endelige konsistens ved en temperatur på 1120 °C. Som beskyttelsesgass brukes blant annet nitrogen, som
leveres fra et Air-Liquide-anlegg, der en
Kaeser-skruekompressor er et bevis på
den lange levetiden til disse kompressorene. Kompressoren av typen DS 141
ble installert for 25 år siden!
Etter sintringen skal emnene kalibreres
for å sikre at disse oppfyller de strenge
toleransekravene.
Den økende kompleksiteten til emnene
stiller store krav til verktøykonstruksjonen og til styringen av pressene og
Som her, i etterbehandlingen, bruker
behandlingssentrene mye styreluft
18
Report 2/13 – www.kaeser.com
spenneautomatene. Og som forventet
konstrueres flere maskiner og anlegg i
egen produksjon, ettersom ingen optimale og økonomisk gode løsninger er
tilgjengelig på markedet.
Trykkluften, som i store mengder er nødvendig til transport- og styreprosesser,
blir levert av en splitter ny trykkluftstasjon som er installert i en container. Her
står fire Kaeser-skruekompressorer av
typen BSD 72. Trykkluft fra disse går via
to kjøletørkere i serien TG 301, før den
- rengjort i to mikro-finfilter i FE-serien
- sendes videre til en 3000 liter trykklufbeholder og derfra til nettet. Installasjon,
drift og vedlikehold av trykkluftstasjonen er en Sigma Air Utility-kontrakt. I
prkasis betyr dette at Kaeser bærer alle
kostnader. GKN Sinter Metals betaler
bare den avtalte prisen per kubikkmeter
levert trykkluft og sparer dermed investerings- og vedlikeholdsutgifter. Faste
kostnader endres til variable kostnader, i tillegg er bedriften sikret
en stabil, kostnadseffektiv og
pålitelig trykklufttilgjengelighet.
Alle kompressorer utstyrt med
platevarmevekslere, og varmen fra disse sender GKN inn
i oppvarmingkretsløpet. Dette
senker de årlige oppvarmingutgiftene betraktelig.
Under vårt besøk ved Wuppertalsperre
var trykkluftstasjonen så ny at konkrete
tall om før-etter-energi(utgifter) ikke var
tilgjengelig - vi kan imidlertid forsikre om
at tallene kommer til å bli svært positive,
noe vi kan se allerede nå.
Sintrede komponenter utgjør en stor
del av de mekaniske metallkomponentene i biler
Forfatter: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Report 2/13 – www.kaeser.com
19
Fant løsningen...
En ny trykkluftstasjon hos
Scherer & Trier i Michelau i
Oberfranken forsyner høykomplekse produksjonssentre med
pneumatisk energi.
Michelau, et steinkast unna den „tyske
kurvbyen“ Lichtenfels, ligger det tyske
kurvmuseet, som i 1967 flyttet inn i lokalene til en betydelig kurvmakerfamilie
fra Michelau. Samme år grunnla Andreas og Georg Scherer, sammen med
Lothar Trier, en bedrift til produksjon av
ekstruderte plastprofiler, først som leverandør til kurvmakerindustrien, som på
den tiden var en lukrativ forretning. Det
skulle imidlertid vise seg at fremtiden
lå i bilindustrien og allerede i 1971 kom
det første oppdraget fra en bilprodusent.
I ettertid har Kunststoff-Technik Scherer
& Trier vokst til et internasjonalt konsern
som i løpet av 50 år har blitt en totalleverandør av profiler og formdeler i
termoplastisk materiale. Egen materialutvikling og høyteknologisk verktøy gjør
bedriften helt uavhengig. På verndesbasis har konsernet over 2000 ansatte. De
teknisk og optisk kravstore plastdelene
blir til i ekstruder og i sprøytestøpingsprosesser. I tillegg har bedriften utviklet
produksjon av komplekse komposittkomponenter av av forskjellige materialer.
Trykkluft for taklister
En trykkluftstasjon bestående av tre
skruekompressorer fra serien ASD 57
(5,51 m³/min/7,5 bar), installert i en
gammel lagerhall bygget om til dette
formålet, sørger for trykkluft til produktlinjen. Til etterbehandling av trykkluften
er det installert to kjøletørkere av typen
Trykkluft i plastbearbeidingen
TF173. Leveringsmengden til trykkluftanlegget er satt til omtrent elleve kubikkmeter i minuttet ved pålast drift. Hver
kompressor og tørker brukes dermed
som bakup. En 2-m³-trykkluftbeholder
og et trykkholdesystem kompletterer
stasjonen som pålitelig og energieffektivt styres av styringsenheten Sigma Air
Manager.
Overskuddsvarmen fra kompressorene
som er utstyrt med platevarmevekslere,
benyttes til oppvarming av lokalene og
reduserer dermed energiforbruket ytterligere. I den nye produksjonshallen
er det etablert et stort antall høykomplekse bearbeidingssentre. Styreprosessen til disse løses i stor grad med
trykkluft. Her presses og bøyes taklister
til personbilen i fasong som er tilpasset
karosseriets profil. Taklistene krever bestemt men samtidig forsiktig håndtering,
da de nå er ferdiglakkert og vil bli synlig
for bilkjøperen. Her får det „å bøye seg“
en helt ny betydning.
Kompakt og effektiv - denne nye
trykkluftstasjonen forsyner de helautomatiserte bearbeidelsessentre
hos Scherer & Trier i Michelau med
styreluft
20
Report 2/13 – www.kaeser.com
Report 2/13 – www.kaeser.com
21
report – Nyheter
Forlenget montasjelinje
Scherer & Trier utmerker seg ikke bare
på grunn av sin produksjon og utvikling
av komplekse deler og komponeneter.
De er invollvert i den minste detaljen i
bilproduksjonsprosessen. Når de nevnte taklistene etter lakkering og sluttfinish kommer inn i bøyeautomaten, er
de sortert nøyaktig etter bilprodusenten
produksjonslinje og blir levert pakket
etter hvilken side taklisten skal festes.
Dermed sikrer „Just in sequence“-produksjonen at bilen, som er lakkert i metallic sølv, får de riktige taklistene, og
ikke taklister til den neste bilen som er
lakkert rød. Det er forståelig at trykkluftstasjonen er konstruert reduntant: I en
slik smal og tidsfølsom sammensetning
av ulike produksjonsprosesser, er pålitelighet i alle inkluderte produksjons-
De nye kjøletørkene i serien TF
midler tvingende nødvendig. Dette er
årsaken til at Lothar Eber, den ansvarlige hos Scherer & Trier, satser på trykkluft fra Kaeser også i fremtiden.
Mye energi på liten plass
En banebrytende utvikling av et innovativt varmeveksler-system har resultert i at kjøletørkere i TFserien gir samme ytelse som sine forgjengere, men trenger bare halvparten så mye plass. I tillegg
er de enda mer energisparende.
Forfatter: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Underleverandører som Scherer &
Trier leverer komponenter og komponentgrupper fult integrert i produksjonsprosessen „Just in sequence“
direkte.
Når det kommer til trykkluft etterbehandling, så er kjøletørkere førstevalget i de fleste tilfeller - noe som også er
grunnen til at de presser grensene for
ytelse lenger enn noen gang før. Spesifikasjonene for de nyutviklede kjøletørkene i TF-serien var klar: dramatisk
reduksjon i plassbehov uten å redusere
varme-lagringskapasiteten, samt oppnå
ytterligere redusert energiforbruk.
Det nyutviklede termiske masselagringsystemet med integrert latent
varmelagring og utnyttelse av faseskift
fra en aggregattilstand (fast til flytende),
gir ekstremt høy varmelagringskapasitet. Varmelagringsmediets densitet er
98 % høyere enn konvensjonelle lagringsmedier. Den høye lagringskapasiteten på Secopack LS latente varmelagringssystem, muliggjør dermed den
effektive intervallreguleringen av kjøletørkeren sin egen kjølekompressor.
Sammen med det
meget lave trykktapet
(< 0,15 bar) fører dette
til en høy energieffektivitet (spesifikt effektbehov < 100 W/m³/
min). Også den nyutviklede kjøletørkestyringen
Sigma Control Smart
garanterer konstant,
pålitelig og energibesparende levering av
trykkluft med et trykkduggpunkt på +3 °C.
Kjøletørkeren kan kobles sømløst til et overordnet styresystem, som Sigma Air Manager med en
Ethernet modul.
Nye avdelinger
Kenya og Peru
I Nairobi (Kenya) og Lima (Peru) finner
vi de to yngste avdelingene til Kaesers
internasjonale salgsnettverk. Med disse
avdelingene har Kaeser nå 48 egne avdelinger fordelt over hele verden, som
sammen med over 60 eksklusive salgspartnere sørger for at Kaeser-produkter
er tilgjengelig i nesten alle verdens land.
Daniel Paul fra Kenya og Marco Vasquez fra Peru, ble ønsket hjertelig velkommen av styreleder Thomas Kaeser
på den årlige International Conference
for avdelingsledere. Thomas Kaeser sa
i sin velkomsttale: „Internasjonal vekst
22
Report 2/13 – www.kaeser.com
er en av forutsetningene for suksessen
vår sammen med vedvarende høy kvalitet og effektivitet for våre produkter og
tjenester i hele verden. Dere, som våre
nye representanter, sikrer at dette også
blir gjennomført i deres land.“
Report 2/13 – www.kaeser.com
23
report – Nyheter
Forlenget montasjelinje
Scherer & Trier utmerker seg ikke bare
på grunn av sin produksjon og utvikling
av komplekse deler og komponeneter.
De er invollvert i den minste detaljen i
bilproduksjonsprosessen. Når de nevnte taklistene etter lakkering og sluttfinish kommer inn i bøyeautomaten, er
de sortert nøyaktig etter bilprodusenten
produksjonslinje og blir levert pakket
etter hvilken side taklisten skal festes.
Dermed sikrer „Just in sequence“-produksjonen at bilen, som er lakkert i metallic sølv, får de riktige taklistene, og
ikke taklister til den neste bilen som er
lakkert rød. Det er forståelig at trykkluftstasjonen er konstruert reduntant: I en
slik smal og tidsfølsom sammensetning
av ulike produksjonsprosesser, er pålitelighet i alle inkluderte produksjons-
De nye kjøletørkene i serien TF
midler tvingende nødvendig. Dette er
årsaken til at Lothar Eber, den ansvarlige hos Scherer & Trier, satser på trykkluft fra Kaeser også i fremtiden.
Mye energi på liten plass
En banebrytende utvikling av et innovativt varmeveksler-system har resultert i at kjøletørkere i TFserien gir samme ytelse som sine forgjengere, men trenger bare halvparten så mye plass. I tillegg
er de enda mer energisparende.
Forfatter: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Underleverandører som Scherer &
Trier leverer komponenter og komponentgrupper fult integrert i produksjonsprosessen „Just in sequence“
direkte.
Når det kommer til trykkluft etterbehandling, så er kjøletørkere førstevalget i de fleste tilfeller - noe som også er
grunnen til at de presser grensene for
ytelse lenger enn noen gang før. Spesifikasjonene for de nyutviklede kjøletørkene i TF-serien var klar: dramatisk
reduksjon i plassbehov uten å redusere
varme-lagringskapasiteten, samt oppnå
ytterligere redusert energiforbruk.
Det nyutviklede termiske masselagringsystemet med integrert latent
varmelagring og utnyttelse av faseskift
fra en aggregattilstand (fast til flytende),
gir ekstremt høy varmelagringskapasitet. Varmelagringsmediets densitet er
98 % høyere enn konvensjonelle lagringsmedier. Den høye lagringskapasiteten på Secopack LS latente varmelagringssystem, muliggjør dermed den
effektive intervallreguleringen av kjøletørkeren sin egen kjølekompressor.
Sammen med det
meget lave trykktapet
(< 0,15 bar) fører dette
til en høy energieffektivitet (spesifikt effektbehov < 100 W/m³/
min). Også den nyutviklede kjøletørkestyringen
Sigma Control Smart
garanterer konstant,
pålitelig og energibesparende levering av
trykkluft med et trykkduggpunkt på +3 °C.
Kjøletørkeren kan kobles sømløst til et overordnet styresystem, som Sigma Air Manager med en
Ethernet modul.
Nye avdelinger
Kenya og Peru
I Nairobi (Kenya) og Lima (Peru) finner
vi de to yngste avdelingene til Kaesers
internasjonale salgsnettverk. Med disse
avdelingene har Kaeser nå 48 egne avdelinger fordelt over hele verden, som
sammen med over 60 eksklusive salgspartnere sørger for at Kaeser-produkter
er tilgjengelig i nesten alle verdens land.
Daniel Paul fra Kenya og Marco Vasquez fra Peru, ble ønsket hjertelig velkommen av styreleder Thomas Kaeser
på den årlige International Conference
for avdelingsledere. Thomas Kaeser sa
i sin velkomsttale: „Internasjonal vekst
22
Report 2/13 – www.kaeser.com
er en av forutsetningene for suksessen
vår sammen med vedvarende høy kvalitet og effektivitet for våre produkter og
tjenester i hele verden. Dere, som våre
nye representanter, sikrer at dette også
blir gjennomført i deres land.“
Report 2/13 – www.kaeser.com
23
KAESER KOMPRESSOREN AG
Postfach 2143 D-96410 Coburg
Deutschland
PRIORITY
PRIORITAIRE / LUFTPOST
If undeliverable return to sender
Tilkoblingsklar booster som komplett system
Gjennomtenkt oppbygging
En med alt
Lyddempingskabinett med integrert
kjøleluftføring: Layout som på
KAESER skruekompressorer med
innsug på siden og utlufting
på oversiden.
Komplett system med lyddemping, koblingsskap
og elektronisk styring SIGMA CONTROL 2;
Integrering til SIGMA AIR MANAGER og
frekvensstyrt drift (SFC) er mulig.
Klar, ferdig, gå!
Elektrisk tilkoblet
anlegg for umiddelbar
igangkjøring.
Holder seg kald
Vannkjølte eller luftkjølte anlegg
i identiske kledninger.
Sikkert er sikkert
Egenovervåkning av forholdet til
inn- og utgangstrykk, kompressorblokk og motorviklingstemperatur.
NY: Booster serie DN – sluttrykk 22-45 bar (g)
www.kaeser.com

Similar documents