ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 - Sørlandets Harehundklubb

Comments

Transcription

ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 - Sørlandets Harehundklubb
ÅRSBERETNINGEN FOR 2014
Hovedstyret har bestått av Formann. Janne Sandbakken
Nestformann: Ole Sigfred Eriksen
Sekretær: Arne Kåre Ariansen
Kasserer: Svein Tore Tveite.
Styremedlem: Petter Fredriksen
1 Vara: Gunnstein Aurebekk
2 Vara. Kurt Ivar Ramsli
Styremøter:
Det har vært avholdt 3 styremøter, og behandlet 29 saker.
Årsmøte 06.02.2014
Årsmøter ble avholdt på Gunders kafe i Søgne, og 45 medlemmer møte opp. Innkalling og regnskap ble godkjent.
Innkommene saker: 1: Forslag på å legge ned kåringen Årets hund. Forslag nedstemt.
2: Endring av regelverk på kåringen av årets hund. Forslag nedstemt
3: Forlag på Bjørnar Tønnessen, VHHK inn i avlsrådet for Beagle. Forslaget støttes.
4: Forslag på Endring av DM distrikt 3. Årsmøte gir styret fullmakt til å jobbe videre med saken.
5: Gjenoppretting av premiekomiten. Forslaget støttes.
6: Styrets forslag om nedleggelse av harelabben. Forslaget støttes ikke.
7: Styret forslag på samarbeid med VAJFF om småhund prøven. Årsmøte gir styret fullmakt til å
jobbe videre med saken.
8: Endring av dommersamlingen. Årsmøte støtter forlaget
9: Bruk av godkjent regnskapsfører. Årsmøte gir styret fullmakt til å jobbe videre med saken.
Medlemsmøte på Gunders 03.04.14
28 medlemmer tok turen til Gunders Kafe i Søgne, hvor saker til RS (NHKF), premieutdeling, kåring av årets hunder og trekning i lotteriet stod på programmet. Årets Støver ble finskstøver RG Tara til Kjell Grimestad og Årets Småhund ble beagle Absolutely Spotless Panda til Egil og Janne Sandbakken. I lotteriet ble Tommy Håland den heldige vinner av en hagle, mens Knut Nome vant jaktdressen, Gunstein Aurebekk vant en hundepeil og Anders Birkeland vant en jaktradio.
Medlemstreff på Vigeland Den siste tirsdagen i måneden har det vært medlemstreff på Spiseriet på Vigeland. Det har vært god oppslutning om treffene, og tilbakemeldingene er utelukkende positive. Representantskapsmøte i NHKF. Representantskapsmøte ble avholdt på Best Western Hotell på Gardermoen. Jan Ole Dal og Ole Sigfred Eriksen skulle representert SHK, men ble forhindret fra å møte. På kort varsel var det dessverre ikke mulig å skaffe andre deltagere i deres sted.
Utstillingen på Åros 11.05.14 Det deltok 85 hunder, fordelt på 9 raser. Dommer var Anne Marit Olsen. Utstillingens vakreste hund var Schweiserstøver Ullrik til Edgar og Ole Ingolf Saga.
Formannsmøte 16.08.14 Formannsmøte ble avholdt på Best Western Hotell på Gardermoen. SHHK var ikke representert på møtet.
Hund/Sau dressur Den ordinære sauerenhetsdressuren ble avholdt på Asbjørn Konsmo, Konsmo der det møtte 48 hunder. Instruktør var Gunstein Gysland. Dommersamling I forbindelse med de reviderte jaktprøvereglene som skulle tre i kraft i høst, var harehundklubbene over hele landet pålagt å gjennomføre en obligatorisk oppdatering for alle jaktprøvedommere med frist til 1 september 2014. Pål Moi fikk ansvaret for oppdateringen, og det ble avholdt dommersamling i Kristiansand og Vigeland på to ulike datoer­ slik at det skulle passe for flest mulig. For de som ikke hadde mulighet til å møte på disse datoene, stilte Moi velvillig opp og avholdt kurs hos seg på Iveland.
Jaktprøvene: Vinterprøven:
Årets vinterprøve ble arrangert på Moi 15 og 16 februar. Det deltok 7 elite hunder. Prøvevinner ble
Teo 1 til Ruben Jørgensen.
DM 31.10-01.11 2014
Aust Agder Harehundklubb var arrangør for årets DM for distrikt 3. Det stilte 25 hunder , og bare 4
hunder går videre-noe som tilsier at det er svært vanskelig å kvalifisere seg til NM. Fra SHK deltok
det 11 deltakere. Kjell Grimestad med RG Tara ble nr 2 og Torbjørn Kallhovd med SE Balder ble nr
4. Rune Sliper med RS- Kaluha ble 2. reserve.
Naglestadprøven 15-16.11.2014
Naglestadprøven ble avholdt på Eiken Feriesenter. Det var påmeldt 9 hunder på lørdag og 4 på
søndag. Klubbmester ble CFT Panter til Steinar Sunde med 1 pr Hare. Evjeprøven
Evjeprøven ble avholdt på Heddan Gård i Hægebostad. Det var påmeldt 8 elitehunder og 13 åpen
samlet. Td Erkki til Kjell Petter Thue ble vinner av eliteklassen, mens Lady til Kai Arne Rødland ble
årets klubbmester.
NM Støver 15-16.11.2014
Mesterskapet ble arrangert av Trøndeland Harehundklubb . Sørlandets Harehundklubb var
representert med Kjell Grimestad med finskstøver RG Tara og Torbjørn Kallhovd med hygen
Se Balder. NM Vinner ble finskstøver Belger Du Nord til Espen Ullberg Johannessen.
NM Småhund 01-02.11.2014
Mesterskapet ble arrangert av Østfold harehundklubb. Vi gratulerer NM vinner Drever N SE J(D) N
UCH Doverdalens Scott til Cato Landås, fra Sørlandets Harehundklubb
Spredt Prøver Sesongen 2013/14 Det startet 31 hunder på åpen spredt prøve, fordelt på 10 finskstøvere, 4 beagler, 8 drevere, 1 hamiltonstøver, 5 dunkere og 3 hygenhund. Resultatmessig ble det 15x1pr, 3x2pr, 4x3pr og 8x0pr. Totalt oppnådde 22 hunder premiering. Hjemmeside: SHK har egen hjemmeside som blir oppdatert av webmaster Atle Sørensen og Kjetil Nygård, som gjør en god jobb med å oppdatere den. I 2014 besluttet styret i SHK seg om å anskaffe en enklere hjemmeside, hvor man ikke er avhengig av enkeltpersoner for å oppdatere. Den nye hjemmesiden er under bearbeidelse, og vil bli publisert våren 2015.
SHK har også egen side på facebook.
Harelabben: Medlemsbladet blir utgitt 3 ganger pr år, og det Kjetil Nygård som er redaktør i bladet. Det er et flott tilbud til våre medlemmer, men det krever mye innsats fra redaktøren da medlemmene er dårlige til å sende inn informasjon til bladet. Eventuelt: På vegne av SHK vil jeg rette en stor takk til Hovedstyre, Jaktprøvekomiteen, Utstillingskomiteen, Terreng Komiteen, Premiekomiteen, Redaksjonen for hjemmeside og medlemsblade, Hund/Sau komiteen, Valgkomiteen og ikke minst våre jaktprøvedommere­ dere gjør en fantastisk flott jobb for klubben! Uten dere hadde det ikke vært mulig å drifte en harehundklubb.
På egne veier vil jeg takke for den tilliten dere har vist meg­ det har vært utrolig lærerikt og givende å være en del av harehundklubben gjennom disse årene. Og så ønsker jeg det nye styret lykke til!
Mvh For SHHK
Janne Sandbakken