VEO Word Template

Comments

Transcription

VEO Word Template
PRESSEMELDING
17.6.2014
1 (1)
VEO har mottatt store ordrer fra Norge
Totalt fire oppdrag med transformatorstasjoner for Statnett SF og Troms Kraft
Entreprenør AS i Nord-Norge.
To store selskaper innenfor den norske nettbransjen, Statnett og Troms Kraft
Entreprenør AS, har nylig signert kontrakt med finske VEO. For Statnett omfatter
oppdraget ekspandering av 132 kV høyspenningsanlegg ved Melbu og Kilbotn
trafostasjoner. For Troms Kraft Entreprenør AS skal VEO bygge en ny trafostasjon på
Brensholmen og en ny koblingsstasjon ved Håkøybotn. Stasjonene er lokalisert i
henholdsvis Vesterålen og Tromsø regionen.
Den samlede verdien av de to avtalene er 3,5 millioner Euro.
"Dette er en viktig milepæl for VEO i Norge, siden dette er nye kunder for oss. Ordrene
viser at vi har gode referanser fra tidligere prosjekter og gode tekniske løsninger." sier
Viktor Forss, Daglig leder i VEO Norge.
Aktuelle og fremtidige investeringer i fornybar energi, som vannkraft og vindkraft,
stiller nye krav til kraftnettet. I tillegg er tiår med manglende investeringer og
vedlikehold underliggende drivere for en nettbransje i vekst. Statnett, som har ansvaret
for det norske høyspentnettet, vil alene investere 5-7 milliarder kroner hvert år i de
kommende ti årene. Viktor Forss er spesielt fornøyd med Statnetts ordre.
"Det er allment kjent at Statnett stiller meget høye krav til sine leverandører, spesielt
med tanke på helse, miljø og sikkerhet, og de har dermed godkjent VEO som en
kvalifisert leverandør", forklarer Forss.
Siden 2010 har VEO årlig levert flere transformatorstasjoner til det norske markedet. De
nye ordrene stadfester selskapets posisjon som en ledende leverandør av løsninger for
transformatorstasjoner med spenningsnivå 132kV. "Vår strategi har vært å ekspandere
i Norge og de nye ordrene viser at vår innsats lønner seg", sier Forss.
Mer informasjon:
Daglig leder Viktor Forss, VEO Norge, tlf. +47 91 670 699
VEO er en energiekspert som tilbyr løsninger for automatisering og elektrifisering av
elektroproduksjon, -overføring, -distribusjon og forbruk. Løsninger for fornybar energi står
for over halvparten av selskapets omsetning, som i 2013 var 64 millioner Euro. VEOs
hovedkontor ligger i Vasa i Finland. I Norge har VEO kontor på Lysaker i Oslo. Det norske
teamet håndterer salg og prosjektstyring i Norge.
VEO Oy • Runsorintie 5 • FI-65380 Vaasa, Finland
Tel. +358 207 1901 • Fax +358 207 190 501 • www.veo.fii
Business ID FI1571996-6i

Similar documents