trondheim kommune 2014 enhet for ergoterapitjeneste

Comments

Transcription

trondheim kommune 2014 enhet for ergoterapitjeneste
TRONDHEIM KOMMUNE
ENHET FOR ERGOTERAPITJENESTE
Rev. 01.10.2014 ARO
2014
ADMINISTRASJON
Besøksadr.: Erling Skakkesgate 40, 7004 Trondheim Telefax 72 54 08 97
Postadr. : Trondheim kommune Enhet for Ergoterapitjeneste, Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
E-post: [email protected]
Tove Sivertsen
[email protected]
Enhetsleder
952 63 143
Anita Rodal
Konsulent
72 54 08 95
Førstesekretær
72 54 08 94
[email protected]
Elisabeth Normann
[email protected]
Nina Marstrand (permisjon)
Fagleder
[email protected]
Voksne/eldre
909 11 587
Kristin P Faxvaag
[email protected]
Vikar fagleder
Voksne/eldre
970 30 129
Midtbyen
Besøksadr. : Havstein Bydelshus, Stabelsvei 4A 7021 Trondheim
Postadr. : Trondheim kommune Enhet for Ergoterapitjeneste Midtbyen, Stabellsv. 4A
Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim
Fax 72 54 51 90 Tlf. 90 50 64 54
Helse- velferdskontoret: tlf. 72 54 07 00
Barn/familie-kontoret
tlf. 72 54 07 00
Kristin Pelle Faxvaag
905 06 454
[email protected]
[email protected]
Ergoterapeut
voksne/eldre
Teamkoordinator
Anne Marie Slavolden
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
Kontaktperson Hjelpemiddelsentral
Ragnhild Brenden (vikar som teamkoordinator)
952 16 649
Dinesh Sharda
Ergoterapeut
dinesh [email protected]
Voksne/eldre
952 27 364
Synskontakt
Johanna Holte Mathisen
[email protected]
Ergoterapeut
952 35 437
Voksne /eldre
Hørselskontakt
Trine Remen Smolan
Ergoterapeut
[email protected]
Barne- og familietjenester
907 88 884
Katrine Holst
Ergoterapeut
916 72 499
[email protected]
Voksne/eldre
Ergoterapeut
Barne- og familietjenester
Grethe Ulvik
[email protected]
917 60 214
Siri Bævre Brøttemsmo (vikar 40%)
[email protected]
Ergoterapeut
Barne- og familietjenester
952 63 786
Iris Kjærnli (vikar)
Iris.kjæ[email protected]
Ergoterapeut
979 95 946
Tone Mathisen Husby
Ergoterapeut
Voksne/eldre
941 78 460
Ergoterapeut
979 95 957
[email protected]
Ragnhild Brenden
[email protected]
Teamkoordinator
Elisabeth Bakke (vikar)
[email protected]
Voksne/eldre
Voksne/eldre
Ergoterapeut
Voksne/eldre
952 63 024
Østbyen
Besøksadr.: Frostadveien 2, 7043 Trondheim
Postadr. : Trondheim kommune Enhet for Ergoterapitjeneste Østbyen, Frostaveien 2C,
Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim
Fax 72 54 48 51
Tlf. 90 82 55 74
Helse- velferdskontoret tlf. 72 54 15 00
Barn/familie
tlf 72 54 15 00
Selma Lund
[email protected]
Ergoterapeut
Voksne/eldre
Teamkoordinator
Hege Kielland Vaskinn
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
908 25 574
953 04 387
974 78 895
Hørselskontakt
Tone Rønneberg
Ergoterapeut
[email protected]une.no
Barne- og familietjenester
916 72 428
Sissel Hagen
Ergoterapeut
[email protected]
Psykisk helsearbeid
917 60 112
Ergoterapeut
909 14 496
Cecilie Nervik
[email protected]
Kontaktperson Hjelpemiddelsentral
Tordis Tesdal
[email protected]
Synskontakt
Voksne/eldre
Ergoterapeut
Barne og
familietjenester
952 63 840
Ergoterapeut
Nina Christin Lysø
[email protected]
Anne E Haddeland
[email protected]
Synskontakt
Barne- og
familietjenester
Ergoterapeut
Voksne/eldre
952 63 784
952 34 893
Bente Pedersen
[email protected]
Ergoterapeut
Eva Tjernvoll (Vikar)
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne eldre
Maria Solberg Dolmen (Vikar)
Ergoterapeut
[email protected]
Barn/unge
Ragnhild Vinkenes
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
952 63 740
Ergoterapeut
Voksne/eldre
911 68 801
Ergoterapeut
909 12 230
Voksne/eldre
908 88 621
958 55 530
911 12 496
Wenche S Werstad (Vikar)
[email protected]
Silje Brattbakke Knutseth (Vikar)
[email protected]
Heimdal
Besøksadr.: Hovdebygget, Industriveien 7 7080 Heimdal
Postadr. : Trondheim kommune Enhet for Ergoterapitjeneste Heimdal, Industriveien 7
Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim
Fax 72 54 95 31 Tlf. 952 63 839
Helse- velferdskontoret tlf. 72 54 95 00
Barn/familie
tlf. 72 54 95 00
Maria T Dyrhaug
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
952 63 839
Teamkoordinator
47 66 00 79
Elin Taftø Hancock
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
907 75 837
Hørselskontakt
Margrethe Lian
Ergoterapeut
[email protected]
Barne- og familietjenester
Siri Torsæter
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
902 23 684
991 17 355
Iren Gjerde
[email protected]
Ergoterapeut
Kontaktperson Hjelpemiddelsentral
Voksne/eldre
976 21 162
Ergoterapeut
975 16 547
Anne Berit Hjelvik
Voksne/eldre
[email protected]
Rita Skjørholm
[email protected]
Ergoterapeut
Kjerstin Kvarberg
Ergoterapeut
[email protected]
Barne- og familietjenester
Helen Kjelsli
[email protected]
Synskontakt
941 76 662
Barne-og familietj.
952 32 656
Ergoterapeut
Voksne/eldre
916 72 299
Line Abelsen
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
Ståle Sætervold (vikar )
Ergoterapeut
Ståle.sæ[email protected]
Voksne/eldre
Bente Thomassen (vikar) (40%)
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
414 30 405
Kathrine Steiro ( vikar)
Ergoterapeut
916 66 576
[email protected]
Barne- og familietj.
Vikartelefon
480 73 982
958 48 986
947 92 577
LERKENDAL
Besøksadr.: Valøyveien 12, 7004 Trondheim
Postadr. : Trondheim kommune, Enhet for Ergoterapitjeneste Lerkendal, Valøyveien 12
Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim
Tlf. 90 72 12 70
Fax. 72 54 90 47
Helse- velferdskontoret tlf. 72 54 06 03
Barn/familie
tlf. 72 54 06 00
Janne B Sellgren
[email protected]
Ergoterapeut
Teamkoordinator
Voksne/eldre
907 21 270
414 08 001
Astrid Smistad
Ergoterapeut
917 49 240
[email protected]
Voksne/eldre
Laila Lundteppen
[email protected]
Synskontakt
Ergoterapeut
Voksne/eldre
941 66 149
Monica Kristiansen
Ergoterapeut
917 19 175
[email protected]
Voksne/eldre
Hørselskontakt
Eli Jensen Solstad
Ergoterapeut
[email protected]
Barne og familietjenester
952 63 104
Ingunn Hauknes Larsen
[email protected]
Ergoterapeut
979 69 134
Kontaktperson Hjelpemiddelsentral
Barne- og familietjenester
Ingrid Randby Bjørkøy
[email protected]
Ergoterapeut/fagleder
Hørselskontakt
Barne- og familietjenester
Anita Moe
[email protected]
916 66 531
Ergoterapeut
Frisklivssentralen
917 60 102
Inge Lindseth
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
917 60 132
Pål Tore Bonesmo
Ergoterapeut
911 12 895
På[email protected]
Voksne/eldre
Anett Stadsnes (vikar )
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
Christien H Negerman
Ergoterapeut
[email protected]
Voksne/eldre
979 95 956
Anne –Birgit Dale
Ergoterapeut
941 78 597
[email protected]
Voksne/eldre
911 29 106
Vikartelefon
958 90 204
HJELPEMIDDELTEKNIKERE
Besøksadr.: Klæbuveien 198 ,7004 Trondheim Tlf. 918 80 566 fax. 72 54 83 35
Postadr. : Trondheim kommune Enhet for Ergoterapitjeneste, Hjelpemiddelteknikere,
Klæbuveien 198, Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim
Postmottak: [email protected]
Hjelpemiddelteknikerne er organisert i 2 arbeidslag. Henvendelser sendes:
- via beskjed i Gerica (bruk mal v/F4 tast) eller
- til kontoradressen merket hjelpemiddeltekniker,
- eller ringes inn på telefon 918 80 566 (08.30-11.30)
Tore Simavik
Hjelpemiddeltekniker
[email protected]
Fagleder
Kjell Wikdahl
Hjelpemiddeltekniker
[email protected]
Terje Syrstad
911 12 968
Hjelpemiddeltekniker
916 93 499
[email protected]
Jan Egil Storholt
911 12 844
Hjelpemiddeltekniker
[email protected]
917 60 032
Levi Hansen
[email protected]
Hjelpemiddeltekniker
Jøran Skartun
Hjelpemiddeltekniker
952 17 761
Hjelpemiddeltekniker
941 42 245
Hjelpemiddeltekniker
902 66 710
Hjelpemmideltekniker
954 85 422
911 12 954
[email protected]
Ragnar Gaaden
[email protected]
Arne Jenssen
[email protected]
Ivan Skånøy (Engasjement)
Ivan-endre.skanø[email protected]
Infosenteret for seniorer
Besøksadr. : Erling Skakkesgt. 14,/Munkegt. 1 Bytorget
Postadr. : Trondheim kommune, Enhet for Ergoterapitjeneste, Infosenteret for seniorer,
Erling Skakkesgt.14, Bytorget, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim
Tlf. 72 54 67 91
Bodil Klungerbo
[email protected]
Ergoterapeut
Teamkoordinator
Linda Oppøyen (vikar)
[email protected]
916 72 737
911 64 350
Sykepleier
Ingvild Ødegård
[email protected]
911 96 050
Sykepleier
Aase Skaret
910 04 511
[email protected]
Sosionom
Anne Betty Sødal
anne-betty.sø[email protected]
Ergoterapeut
953 09 359
Ressurssenter for demens
Besøksadr.: Erling Skakkesgt. 14 Bytorget
Postadr. : Trondheim kommune, Enhet for Ergoterapitjeneste, Ressursenter for demens,
Erling Skakkesgt. 14, Bytorget, Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim
Postmottak: [email protected]
Ingrid Haug Olsen
Vernepleier
[email protected]
Teamkoordinator
Turid Torland
[email protected]
Ergoterapeut
947 95 585
416 71 400
Liv Berit T Moen
[email protected]
911 12 830
Sykepleier
Innsatsteam/Rehabiliteringsteam fom 01.05.14
Innsatsteam – Lerkendal/Østbyen
911 59 705
Berit Skavhaug
[email protected]
Sykepleier
904 72 606
Margareth Gullsvåg
Margareth.gullsvå[email protected]
Aktivitør
Anne Charlotte Hamre
Ergoterapeut
979 95 955
Fysioterapeut
481 54 548
[email protected]
Katrin Brandsegg (permisjon)
[email protected]
Rebekka Ravnsborg Aanes (vikar)
[email protected]@trondheim.kommune.no
Hege Susanne Edna (60%)
[email protected]
Ergoterapeut
959 29 435
Bente Thomassen (vikar 60%)
[email protected]
Ergoterapeut
414 30 405
Innsatsteam – Heimdal/Midtbyen
Ruth Rømma
Sykepleier/fagleder
911 64 610
[email protected]
Linda Oppøyen (Permisjon 22.04-31.12.14)
[email protected]
911 64 350
Sykepleier
Ingeborg Svegården (Vikar/Permisjon fra 260914)
[email protected]
Sykepleier
941 78 453
Ingunn Overgård
Aktivitør
947 89 885
[email protected]
Torbjørg Libjå
Ergoterapeut
941 78 399
[email protected]
Hilde Hernes
Fysioterapeut
481 87 529
[email protected]
Kari Marte Hegdahl (Vikar)
[email protected]
Sykepepleier
941 78 453