Stavanger - Audun Aspelund

Comments

Transcription

Stavanger - Audun Aspelund
Gode busser
(klima- & miljøvennlige)
Audun Aspelund, Lyse Neo
Visjon
Vi utvikler
morgendagens
infrastruktur.
Posisjon
Nasjonal aktør innen
miljøvennlig energi med
landets beste infrastruktur.
Ledende aktør innen
fiberbredbånd.
Lyse Neo
OM LYSE NEO
Selskapet eier og driver infrastruktur for gass, fjernvarme og
fjernkjøling.
Selskapet har også ansvar for gass og el som drivstoff i
transportsektoren.
Audun Aspelund
Direktør
VISJON
” Lyse Neo skaper verdier ved å levere miljøvennlige,
fremtidsrettede og etterspurte energiløsninger basert på
lokale ressurser.”
Vegard Dahl Lunde
Kommersielt ansvarlig
Magnar Bolme
Leder ny forretning
Helga Steinsland
Controller
Geir Rosbach
HMS/KS
STRATEGI MOT 2020
Fortsette utbyggingen av en diversifisert og lønnsom
infrastruktur i regionen gjennom videreutvikling av
fjernvarmenettet og kjølenettet samt innføring av biogass i
gassnettet
Økt bruk av fornybare energikilder i transportsektoren skal
stimuleres gjennom bygging av fyllestasjoner for strøm og
biogass
KONSEPT OG
FORRETNINGS
UTVIKLING
UTBYGGING
DRIFT OG
VEDLIKEHOLD
FORVALTNING
Kirsten Løland
Avdelingsleder
Johnny Fredvik
Avdelingsleder
Kjell Helge
Røynestad
Avdelingsleder
Rune Jelsa
Avdelingsleder
Infrastruktur
Varme og Kjøling
Gass og Drivstoff
Gass
523 km
Varme
65 km
Kjøling
23 km
CNG
6 offentlige + 35 for buss
Forretningsområder
Varme
Drivstoff
Kjøling
Gass
2020
Biogass
https://vimeo.com/110870848
Det spesielle med Rogaland… (I)
Det spesielle med Rogaland… (II)
SNJ biogassanlegg
Grødaland
biogassanlegg
Og selvsagt hybrid…
http://www.transnova.no
Kostnader konvensjonell buss
Miljøkostnader konvensjonell buss
NOx
Partikler
Fylkestinget juni 2014
Teknologivalg
Elbuss-prosjektet i Stavanger
Busser på Biogass