Helsesekretær, brosjyre

Comments

Transcription

Helsesekretær, brosjyre
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
FOR VOKSNE
HELSESEKRETÆR
Oslo VO Servicesenter. Oppdatert 20.01.2015
Helsesekretær
Aktuelle arbeidssteder
Legekontorer, sykehus, bedriftshelsetjenesten, helsesentre og andre offentlige kontorer.
Arbeidsoppgaver
Helsesekretæren er ofte den som møter pasienten først når pasienten kommer til
behandlingsstedet. Sentrale arbeidsområder er:
•
•
•
•
•
mottak av pasienter
arbeid på laboratorier og skiftestuer
kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
registrering av takster og diagnoser
vurdering av behov for øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon
Personlige egenskaper
Du må:
•
•
•
•
ha gode språkkunnskaper
like å yte service, jobbe effektivt og være nøyaktig
kunne samarbeide godt med andre fagpersoner
ha interesse for medisinske spørsmål
Autorisasjon
For å kunne bruke yrkestittelen helsesekretær må du ha autorisasjon, se www.sak.no
Utdanning
Utdanningsløpet i videregående opplæring er treårig.
Videregående
trinn 1 (Vg1):
helse- og
oppvekstfag
Videregående
trinn 2 (Vg2):
Videregående
trinn 3 (Vg3)
helseservicefag
helsesekretær
Du kan lese mer om utdanningen på nettsidene www.vilbli.no og www.utdanning.no.
Opplæring i helsesekretærfaget
Hvilke fag består opplæringen av?
Opplæringen består av fellesfag, programfag og prosjekt til fordypning.
Fellesfag
Fellesfagene er:
Norsk
Matematikk
Engelsk
Samfunnsfag
Naturfag
Hvis du har tatt et eller flere av disse fagene tidligere, kan du få fritak i faget/fagene.
Da må du sende dokumentasjon på fullført opplæring sammen med søknaden.
Programfag
Programfagene har tre hovedområder som gir teoretisk og praktisk opplæring i faget:
Helsefremmende arbeid: Levevaner, fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, og miljø og helse.
Immunforsvar, fordøyelsessystem og kosthold. Førstehjelp, vanlige sykdommer, psykisk og
fysisk helse. Smittevern og hygiene. Infeksjoner, forgiftninger og allergi. Legemidler: bruk,
bivirkninger. Helse, miljø og trygghet. Ergonomi.
Kommunikasjon og samhandling: Kommunikasjon og samhandling med pasienter, kunder
og samarbeidsparter. Respekt, toleranse og omsorg. Relevant regelverk. Subjektiv og
objektiv observasjon. Dokumentasjonsplikt. Symptom på psykiske reaksjoner. Taushetsplikt,
personvern, konflikthåndtering
Yrkesutøvelse: Etikk, service, profesjonell kunde/pasientbehandling og tverrfaglig
samarbeid. Administrativ og lab-teknisk assistanse, ekspedisjonsarbeid og rutiner.
Kontorteknisk og digitalt utstyr. Regelverk helse- og sosial, refusjon for legemidler og andre
trygdeytelser. Universell utforming. Førstehjelp. Frivillige organisasjoner.
Prosjekt til fordypning
I prosjektet skal eleven prøve ut en eller flere sider av faget, og få erfaring med innhold,
oppgaver og arbeidsmåter som er typisk for faget. Prosjektet kan innebære praksis på en
arbeidsplass med ulike skift/vakter.
Opplæring i helsesekretærfaget i Oslo VO
Oslo Voksenopplæring tilbyr opplæring i helse- og oppvekstfaget (Vg1), helseservicefaget
(Vg2) og helsesekretær (Vg3).
Opplæring i fellesfagene foregår mandager og tirsdager på dag- eller kveldstid ved Oslo VO
Sinsen. Se www.sinsen.oslovo.no.
Opplæring i programfagene foregår på dagtid: onsdag, torsdag og fredag, ved ulike
videregående skoler i Oslo.
Hvem kan søke?
Søkere med "voksenrett" etter opplæringsloven § 4A-3, blir prioritert for plass.
Voksenrett:
• være 25 år (fylle 25 i søknadsåret) eller eldre
• ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
• ikke ha fullført videregående skole i Norge eller andre land
Du må ha folkeregistrert adresse i Oslo for å kunne søke opplæring i Oslo VO.
Andre veier til sluttkompetanse som helsesekretær
Realkompetansevurdering
Hvis du har utdanning eller arbeidserfaring i dette faget kan du kanskje få kortere
opplæringstid hvis du får en realkompetansevurdering av kompetansen din.
Videreutdanning
Som helsesekretær kan du søke fagskole.
Kilder/les mer:
Studiespesialisering og ulike yrkesfag
Lærling- og praksiskandidatordningene
Opplæringsloven m.fl.
Læreplaner
Videregående for voksne og realkompetansevurdering, Oslo
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring
Servicesenter
www.vilbli.no og www.utdanning.no
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no
www.lovdata.no
www.udir.no
www.oslovo.no, www.sinsen.oslovo.no
Besøksadresse:
Karoline Kristiansens vei 8
Fyrstikktorget
0661 OSLO
Telefon: 23 47 00 00
[email protected]
www.oslovo.no

Similar documents