Målrettet miljøarbeid

Comments

Transcription

Målrettet miljøarbeid
Målrettet miljøarbeid
Hva vil vi helst at de skal gjøre?
Anders Johansen, 2014
Målrettet miljøarbeid:
•
”Atferdsstøtte er endring av miljøet,
ikke endring av personer”
(Horner, 2002)
•
”Man må gjøre endringer i miljøet
som er tilrettelagt for å endre en
persons atferd. Man må beskrive hva
vi (lærere, personalet, foreldre osv.)
skal gjøre annerledes for å endre
personens atferd.”
Målrettet
arbeidsprosess
Holdninger
Profesjonelt
målrettet
miljøarbeid
Profesjonelle
ferdigheter
Målrettet arbeidsmodell
0. Kartlegging / Observasjon
før tiltaket
1. Målsetting for tiltaket
2. Planlegging av tiltaket
3. Gjennomføring av tiltaket
5. Nye målsettinger
4. Evaluering av tiltaket
5. Avslutning
0. Kartlegging /observasjon
• Hva er problemstillingen, hvem er problemstillingen
for, og er dette den viktigste problemstillingen
akkurat nå?
• Kartlegging og observasjon både i forhold til
opplæring og avlæring.
• Kartlegging/registrering danner grunnlag for
evalueringen
1. Målsettinger
Overordnet målsetting
Generell mål
Spesifikke mål
Evt. del mål
1. Målsettinger
Mål skal være SMARTE
• Spesifikke
• Målbare
• Aksepterte
• Realistiske
• Tidsbestemte
• Enkle
1. Målsettinger
• Forberedelsestrening (lære å sitte rolig, være oppmerksom,
lære å lytte, imitere osv)
• Kommunikasjonstrening
• ADL ferdigheter
• Renslighetstrening
• Forebygging av passivitet
• Behandling og håndtering av utfordrende atferd
Mål er uttrykk for prioriteringer
1. Målsettinger
Hvordan skal mål utformes?
Atferdsrettede mål foregår ved å spesifisere tre dimensjoner i fysiske målbare termer:
A) Hvordan atferden ser ut
(Atferdsverb eks. skriver, snakker, går)
B) Under hvilke omgivelser, betingelser eller foranledninger
atferden forekommer
( Betingelser)
C) Hvordan atferden måles; hvor mye atferd som utføres eller
hvor godt atferden utføres. Kriterienivå eller mestringsnivå
(Kriterier)
Eks:
"Jeg grer (a) håret hver morgen (b) slik at det blir fritt for knuter (c)”
2. Planlegging av tiltak
• Valg av metodikk
• Valg av metode, valg av prompting teknikk,
forsterkningsprosedyrer, registreringsrutiner, tiltaksperiode,
avbrytelseskriterier…
• Tilrettelegging av miljøbetingelser, fremskaffe nødvendig
utstyr …
3. Gjennomføring av tiltaket
• Personalet må holde seg til den beskrevne
måten å jobbe på… Lojalitet !!!
• Opplæring og veiledning
• Gode registreringsrutiner
4. Evaluering av tiltaket
• Evalueres på bakgrunn av de registreringer
som er gjort i tiltaksperioden.
• Registrering sammenlignes med registreringer
fra kartleggingsperioden
• Hvis tiltaket ikke viser seg effektivt… BRA…
5. Nye målvalg eller avslutning
• Er målet nådd? Hvorfor, hvorfor ikke?
• Nye mål, hvis målet er oppnådd
• Hvis ikke, skal man holde på en stund til, skal man endre
taktikk eller skal man avslutte og finne på noe annet
• Det er viktig å huske at hvis vi skal få til endring av
målpersonens atferd, krever det først endring av vår atferd…
Takk for meg!
• [email protected]