Velkommen til Beiarn, Welcome to Beiarn flyer. Last ned PDF

Comments

Transcription

Velkommen til Beiarn, Welcome to Beiarn flyer. Last ned PDF
Velkommen til
Beiarn kommune
Gjetarfjellet
ge
Eg
al
ikd
sv
Sandvasstindan
en
Sandvatnet
Lurfjelltinden
Pallrakken
Eggesvika
n
la
ord
Evja
N
Øynes
Be
iar
f jo
Svartnes
Breidvika
len
da
Agnesli
Nordland
Galt
rd
en
ådal en
SeglTverrvika
Lurfjellheia
fjellet
Vardhaugen
Grønli-
Kobbåvatnet
haugen
Arstad
Soløya
Siritind
Dokkmo
Moldjorda
813
Øvre
Nevervatnet
Storjorda
Selfors
Eiterjorda
l en
Bratt-
Nonsfjellet
Osfjellet
Ar
sta
dd
a
alen
Fjøsd
Ramsgjel
n
tinden
Tollåga
1354
Ramsgjel-
Høyforsmoen
1234
tinden
Govddestinden
Øvre
Tollådalen
tinden
Hábresfonna
Uglefjell
Store
Gråtånes
Hábresegga
Skoglund
Stolpen
Simletinden
1246
Kysknes
Reingarden
Flatfjellet
Tv
Váhtjamtjåhkkå
er
Simlebreen
rå
da
le
Kyskå-
Myrvoll
Lian
Hein-
n
Toll
åda
len
Rieb
evá
gge
Váhtjamjåkjiehkke
fjellet
berget
Bjøllvassfjellet
Ryggen
Stormyrhalsen
Tjårro
TverråDælmma
Vegdals-
Heggmo
åga
Vedfjellet
Midtstu-
á
Hengfjellet
fjellet
rk
Muvrratjåhkkå
G
rå
lpa
en
Bortertinden
m
al
fjellet
Vuomavárre
m
iel
Sj
1470
tinden
sjo
na
Sletten
Skjellåtinden
ise
n
na
1637
Riebetjåhkkå
llet
a
elv
iar
Staupåtinden
ltfje
Sa
Be
Øvre
1435
-Sv
art
Stornes
Nevernes
tinden
Storpåsk-
Leirmoen
Leiråtå
d
iar
1546
tinden
fjellet
1351
bua
Skogfjellet
T ve r r
da
len
StormyrGråtådalstua
Be
fjellet
Muoide-
Hammaren
Bukkhaug-
Tollåga
Riebejåhkå
Kramtinden
Vegdalen
Toll
åga
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Simlefjellet
Kommunen har rike naturressurser som er til glede for både
folk og fè. Naturen brukes flittig til jakt, fiske og friluftsliv
samtidig som den blir kultivert av jordbruket, skogbruket og
beitedyra. Beiarn er frodig, også hva gjelder dyreliv. Kommunen er kjent for en stor elgstamme, og også en fast stamme
med jerv og gaupe. Havørn og kongeørn sees ofte. Store deler
av fjellområdene er statsgrunn, og dette gir gode muligheter
for til å bedrive småviltjakt og fiske. Også private grunneiere
selger jaktkort. Rypebestanden er stort sett god.
Skulneset
Tellingen
Kyskmoen
Arstad-
Gamdalsfjellet
Nedre
Tollådalen
1363
vatnet
Natur og dyreliv
Ramsgjelvatnet
Heminghytta
Arstaddals-
Sandtinden
De eldste spor etter bosetting i Beiarn er 2500 år gamle. I
senmiddelalderen antar man at de første slektene var borte
fra bygda, men på 1500-1600-tallet var bygda igjen befolket.
Etterhvert som utviklingen førte til mer kontakt utad og
varebytte og handel begynte å bli vanlig, kom rikdommen i
de prektige skogene i bygda til å få stor betydning. Da omleggingen av trafikken fra sjø til land skjøt fart etter siste krig, ble
Beiarn mer og mer isolert.
Nesli
Kvalvatnet
Stormoen
Gråtåtiden
Hárbes-
Historie
Skytmark
1317
tindan
dammen
6
ryggen
Osbakk
Fjøsdals-
a le
,E
Stabbursdals-
Os
KvalvassGo
vd
de
sd
al
813 ca. 575 m
Larsos
fjellet
ltd
Strand
Høgtinden
1405
Sa
heia
Navjorda
Klumpen
til
Reinhorn-
Morhausen
Beiarn
Bjørnstad
,
n
odø
til B iksvege
kystr
Høgfjellet
Kruhkke
Welcome!
Beiarn kommune er et vakkert stykke norsk innland som
strekker seg fra Beiarfjorden i nord til Svar­­t­isen i sør. Store
deler av kommunen består av storslagne fjellpartier med åpne,
små­kuperte vidder og høye markante fjelltinder omkranset
av isbreer. Gjennom fjell-landskapet skjærer det 6 mil lange
hoveddalføret Beiardalen med sine sidedaler Tollådalen,
Gråtådalen og Arstaddalen. De frodige dalsidene vitner om et
rikt jordsmonn og et lunt sommerklima.
De 1100 innbyggerne bor spredt langs Beiardalen. En del
av bosettingen er likevel konsentrert til kommunesenteret
Moldjord og bygdesentrene Storjord og Trones.
Landbruksnæringa er kommunens “hjørnesteinsbedrift”
og kommunen er en typisk landbrukskommune. Dette setter
sitt preg på både bosettingen og aktiviteten i bygda.
ds-
Kirke
Nasjonalparkgrense
Kommunegrense
Riksvei
Fylkesvei
Kommunalvei
6-12-Kommuneflate_NY
Privatvei
Traktorvei
Merket sti
Sti
Tettbebyggelse
Bre
Myr
Skog
Informasjon
Overnatting
Hytteutleie
Campingplass
Severdighet
Badeplass
Utsiktspunkt
Parkering
Sjukestue
Rasteplass
Bensin
Bilverksted
Skytebane
Idrettsplass
Hytte (låst, ubetjent)
Fiskeplass
Spisested
Målestokk:
0m
© Statens kartverk 2003
Tillatelsesnummer: MAD26008
2 km
N
Moldjord sentrum. Foto: Torstein Kvæl.
Saltfjellet/Svartisen
Beiarn er porten til Saltfjellet / Svartisen nasjonalpark, noe
som tilkjennegir at vi her har et av de vakreste og mest
verdi­fulle naturområdene i Norge. Merkede turløyper loser
deg gjennom fjelleventyret, og en rekke turistforeningshytter
kan benyttes.
Turforslag
Beiarnaturen byr på utallige muligheter til å ferdes i naturen for liten og stor, både korte eller lange turer. Det finnes
merkede løyper, trimkassetilbud som skolene står bak, og
fiskevann og fjelltopper. Vi tilbyr guiding opp på flere av de
høyeste tindene i Beiarn. Vi har flere turer av forskjellig varighet, tilpasset etter formen til deltagerne. Lengde på turen fra
3 timer til 10-12 timer+.
For den geologisk interesserte vil vi foreslå et besøk til
Grottådalen hvor det finnes en sjelden tett konsentrasjon av
kalksteingrotter fra før siste istid. Grottådalen er også kjent for
sine spennende mineralforekomster og sin sjeldne og vakre
flora.
Andre aktuelle aktiviteter i Beiarn inkluderer: Kanopadling,
elvesafari, grotting og svartkjeltreff. Ta kontakt med turistinformasjonen for nærmere info.
Rødrev. Foto: Torstein Kvæl.
Fiske
Blant sportsfiskere har Beiarelva alltid
vært et yndet mål og en av de beste
lakseelvene i Nordland. Etter å ha
vært stengt i 13 år på grunn av lakseparasitten Gyrodactilus salaris, ble elva
sommeren 2001 endelig friskmeldt og
åpnet for fiske. For fiske i elva gjelder
fremdeles spesielle regler for desinfeksjon av redskap m.m. Elvas nedre del
fra Storjord til Tvervik er kjent for et
godt sjø-ørretfiske. I de idylliske fjellområdene ligger et stort antall fjellvatn velegnet for ørret- og røyrfiske.
Beiarfjorden er et fint alternativ for de
som foretrekke å fiske i sjøen. F.eks. er
Kjellingstraumen meget populær for
dorging etter sei.
Fiske i hav og fjord er gratis. For å
drive fritidsfiske i ferskvann, må du
kjøpe fiskekort og ha tillatelse hos
grunneier.
Beiarn is a modern local community that knows how to appreciate its old traditions. Beiarn is a quiet and cosy place that,
among other things, displays an active handicraft tradition.
Beautiful Saltfjellet-Svartisen National Park covers a large area of
Beiarn. The fertile soil and mild summer climate procuce a varied and
rich vegetation. Here the lover of nature and adventure will find a wide
and varied choice of opportunities.
Lynx, Wolverine and a large population of Moose are present all
year. Willow Grouse and Rock Ptarmigan are common in the area.
In the many mountain lakes there is unlimited opportunity to catch
Trout and Arctic Char, and in the Beiarn river you can fish for Salmon
and Sea Trout. In Beiarnfjorden you also may experience deep-sea
fishing.
Throughout large parts of the mountain areas you will find a well
organized network of marked trails.
At the Tourist Information office at Storjord you will find further
information on where you are allowed to fish, where you can buy
fishing license, accomodation, tourist attractions, etc.
The office is open daily during the summer season, telephone
+47 75 56 95 00. During off-season you may get further
information by contacting the municipality of Beiarn,
telephone +47 75 56 90 00.
Stavkirka på Savjord
Kulturminner
Kulturminner finnes mange steder i bygda. Bygdetunet er vårt
Tusenårssted og viser frem både bygninger og gjenstander.
Gammelbrua på Trones er vårt offisielle kulturminne.
Kunst
Beiarn er med i Skulpturlandskap Nordland, og vår skulptur
finner du på Trones. I tillegg har vår lokale kunstner Kurt
Edvin B.Hansen blant annet gjort naturen til mer enn bare
natur. Kommunen deler også hvert år ut Beiarstipendet.
Overnatting
I Beiarn kan du bo på vertshus, campingplass, villmarkscamp
eller i hytter. Ta kontakt med turistinformasjonen.
Soløy. Foto: Torstein Kvæl.
Wilkommen!
Beiarn ist eine moderne Kommune, die auch gleichzeitig Wert
auf Tradition legt. Das zeigen die vielen alten Häuser auf den
Höfen sowie die handwerkliche Heimarbeit (Husfliden).
Das erholungsgebiet Beiarn bietet Naturfreunden und
Erlebnishungrigen eine große Auswahl an Möglichkeiten. Vielfraß und
Luchs kommen das ganze Jahr in der Landschaft vor. Der Elchbestand
ist sehr groß, so dass man den König des Waldes häufig entdecken
kann. Auch den Seeadler erblickt man oft.
In den vielen Bergseen gibt es Forellen und Saiblinge, während man
im Fluss Beiarelva nach Lachs und Meeresforellen angeln kann. Auch
lädt der Beiarfjord zum Fischen ein.
Durch Großteile des Gebirges geht ein gut ausgebautes Netz von
Wanderwegen.
Die Touristeninformation in Storjord. tlf (+47) 75 56 95 00, ist in
der Sommersaison täglich geöffnet und ist Ihnen gerne behilflich
bei Auskünften über Sehenswürdigheiten, Übernachtungen,
Angelmöglichkeiten, Kauf von Angelscheinen usw. In der Nebensaison
sind Informationen beim Kreis Beiarn erhältlich tlf (+47) 75 56 95 00.
Turistinformasjon
Torgkroa på Storjord
Tlf 75 56 95 00
E-post: [email protected]
Resten av året: Beiarn kommune, 8110 Moldjord
Tlf 75 56 90 00
E-post: [email protected]
Hjemmeside: http://www.beiarn.kommune.no
Utarbeidet av Beiarn kommune
med støtte av Salten Friluftsråd
og Nordland Fylkeskommune