PVC-produkter

Comments

Transcription

PVC-produkter
MONTERINGSANVISNING
www.lga.no
SIKKERHETS INNSTRUKSJONER
2
1
1
Ikke utsett åpnerammen
for ekstra vekt!
2
Ikke press åpnerammen
mot kanten!
VERKTØY
STEG 2
3
Elektrisk drill
3
3
Ikke plasser noe mellom
karm og ramme!
2
4
4
Fare for klemskader
mellom karm og ramme!
5
Fare for å falle ut av vinduet!
6
Ikke forlat vinduet i drei modus ved sterk vind (bruk kip
funksjon for lufting)!
Skrutrekker
Vater
5
6
1
1
2
3
Skru festebrakettene så nære karmen som mulig.
Forsikre deg om at vinduet er i vater på alle fire sider.
Plasser bærekilene i bunnen av lysåpning.
STEG 1
E
E
A
A
STEG 3
Gummihammer
Se bildet for korrekt distanse
mellom festebrankettene.
A
Borr Ø 6 · Ø 13
Bits
E
E
A
A
A
E
A
E
A
Måleband
A
E
E
A
A
MATERIELL
E
A
A – maks. 700mm
E – 150mm
• = Befestigungspunkte
A = Ankerabstand max. 700 mm
E = - Abstand von der Innenecke
ca. 150 mm
Kiler
- Bei Pfosten und Riegel Abstand
Bærekiler
von der Innenkante Profil
ca. 150 mm
- Bei nicht weißen Profilen
Innstaler vindusrammen og forsegl med
byggskum/fugeskum.
Fjern overskudd av bygg/fuge skum og ta
bort beskyttelsestapen på vindusrammene
Skruer