AW05 datablad

Comments

Transcription

AW05 datablad
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Den nye generasjonen varmepumper for store eiendommer
Danfoss varmepumpe
AW05
AW05 er utviklet for å gi høyst mulig årsvarmefaktor
og drift helt ned til en utetemperatur på – 20 °C.
Varmepumpen kan brukes til oppvarming og produksjon av varmt vann til kontorer, flerfamilieboliger,
hoteller etc .
Fremledningstemperatur på opp til 65 °C uten
tilskuddsvarme. AW05 er forberedt for Danfoss
Solution Controller.
65 °C
Fremledningstemperatur
uten tilskudd
varme.danfoss.no
TEKNISKE DATA AW05
Nominell varmekapasitet*
Tilskudd
Varmefaktor (COP, coefficient of performance)
Eurovent-klassifisering, varme
Nominell varmekapasitet**
Tilskudd
Varmefaktor (COP, coefficient of performance)
Eurovent-klassifisering, varme
022
030
035
045
055
075
105
20,8
5,8
3,6
A
21,2
4,9
4,3
A
25,7
7,3
3,5
A
26,1
6,1
4,3
A
32,2
9,2
3,5
A
32,8
7,8
4,2
A
43,6
11,8
3,7
A
43,8
9,9
4,4
A
52,2
14
3,7
A
51,9
11,9
4,4
A
66,7
19,4
3,4
A
64,7
16,1
4,0
A
102
28,1
3,6
A
102
23,6
4,3
A
022
349
030
403
035
436
045
524
055
549
075
926
105
1046
81
50
82
51
84
52
85
53
1
1
1
1
2
2
2
2
kg
8,0
8,8
22,0
26,5
%
100
100
100
100
100
Loddet platevarmeveksler
50
50
1
1
1
1
1
Rillete kobberrør, aluminiumslameller
2
2
1-1/4”
1-1/4”
2”
2”
075
105
kW
kW
kW/kW
kW
kW
kW/kW
* Ihht Eurovent A7/W45
** Ihht EN 14511 A7/W35
FYSISKE DATA
Vekt*
Lydnivåer
Lydeffektnivå 10-12 W**
Lydtrykknivå ved 10 m***
Kompressorer
Antall
Effekttrinn
Kuldemedie type
Fyllingsmengde
Effektregulering
Minimum kapasitet
Kondensator
Vifter
Antall
Fordamper
Pumpemodul
Pumper med tre hastigheter Alternativt turtallstyrt
Rørtilkoblinger (Victaulic)***
kg
dB(A)
dB(A)
83
83
84
51
51
53
Hermetiske scrollkompressorer
1
1
1
1
1
1
R-407C
9,7
10,0
13,2
Pumpe, filter, stengeventil, lufteventiler, trykkgivere
1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”
* Den oppgitte vekten er veiledende. For informasjon om påfylling av kuldemedie henvises til enhetens merking.
** I hht ISO 9614-1.
*** Beregnet fra lydeffektnivå Lw(A).
**** Enheten AW05 022 og AW05 030 inkluderer to rørdeler for 1-1/4” Victaulic til gjengetilslutninger.
ELEKTRISKE DATA
Standardenhet
Strømforsyning
Nominell strømforsyning
Spenningsområde
Manøverkretsens strømtilførsel
022
030
V-ph-Hz
V
035
045
055
400-3-50
360-440
24V, via intern transformator
Maksimal tilført eleffekt**
kW
8,7
11,6
12,9
14,6
16,8
25,8
33,7
Nominell strømforbruk***
A
14,3
16,9
20,2
23,2
27,9
39,7
55,1
Maksimalt strømforbruk (Un)****
A
16,1
21,3
24,1
27,1
31,1
47,5
61,5
** Tilført eleffekt til kompressorer og vifter, ved enhetens driftsgrenser (mettet sugegasstemperatur 10 °C, mettet kondenseringstemperatur 65 °C) og nominell spenning
på 400V (data er oppgitt på enhetens merking).
*** Standardiserte Euroventvillkår: inngående/utgående kuldemedietemperatur 40°C/45°C, utendørstemperatur 7 °C tørr temperatur/6°C våt temperatur.
**** Maksimal driftsstrøm ved maksimal tilført eleffekt og 400 V (verdiene er oppgitt på enhetens merking).
Godkjent driftsområde
70
65
60
Utgående temperatur, ° C
Tilbehør:
•
Fordamper med behandlede lameller
•
Lyddempningshette til kompressor
•
Mykstarter
•
Gateway for JBus-, BacNet- eller Lon Talk
•
Danfoss Solution Controller
55
50
45
40
35
30
25
20
-25 -20 -15 -10
-5
0
5
10
15 20
25
30
35 40
45
AW05/Juni 2013
Inngående temperatur, °C
Danfoss AS . Vollebekkeveien 5B . 0598 Oslo . Telefon 67 17 72 00 . Telefaks 67 13 68 50 . varme.danfoss.no . e-post: [email protected]
Danfoss påtar seg intet ansvar for mulige feil i kataloger, brosjyrer og annet trykt materiale. Danfoss forbeholder seg rett til uten forutgående varsel å foreta seg endringer i sine produkter, herunder produkter som
allerede er i ordre, såfremt dette kan skje uten å endre allerede avtalte spesifikasjoner. Alle varemerker i dette materiale tilhører de respektive virksomheter. Danfoss og Danfoss-logoen er varemerker
tilhørende Danfoss AS. Alle rettigheter forbeholdes