Last ned prisliste - Xn--treskjrsen

Comments

Transcription

Last ned prisliste - Xn--treskjrsen
PRISLISTE BLOKK D, E, F
TRESKJÆRÅSEN
28.01.15
LEILIGHET
AREAL P-ROM
AREAL BRA
ROM
PRIS
AREAL TERR./
BALKONG
Blokk D,E,F
1. etasje
m2
F1
64,1
69
2
SOLGT
8,9
F2
55,7
61
2
SOLGT
10,6
F3
67,7
73
2
2 550 000
10,6
F4
62,7
68
2
2 500 000
10,6
F5
59,1
63
2
SOLGT
11
F6
52,0
52
2
SOLGT
9,1
E1
67,2
71
3
SOLGT
14
E2
81,7
87
2
SOLGT
19
E3
98,1
106
2
SOLGT
26,4
E4
89,1
95
3
3.950.000
26,4
F7
64,1
69
3
SOLGT
8,9
F8
55,7
61
2
2 850 000
10,6
F9
67,7
73
2
2 950 000
10,6
F10
62,7
68
2
2 900 000
10,6
F11
59,1
63
2
SOLGT
11,1
E5
67,2
71
3
SOLGT
15,8
E6
81,7
87
2
SOLGT
19
E7
98,1
106
2
SOLGT
19,9
E8
110,6
117
3
SOLGT
26,4
F12
64,1
69
3
SOLGT
8,9
F13
74,4
79
3
SOLGT
10,6
F14
101,7
107
3
5 000 000
10,6
F15
94,4
98
3
SOLGT
10,6
F16
88,4
92
3
SOLGT
10,7
F17
108,0
108
3
SOLGT
9,1 + 9,1
E9
88,0
93
3
SOLGT
15,8
E10
104,0
109
3
SOLGT
19
E11
100,4
106
2
SOLGT
19,9
E12
111,1
117
4
SOLGT
26,4
D8 (2. + 3. etg)
146,4
156
4
6 450 000
29,4 + 21,4
D9
146,4
154
4
6 600 000
24,1 + 20
128,7
134
4
6 900 000
31,4
2. etasje
3. etasje
4. etasje
D10
Kniplefjellet Eiendom AS
Storgata 37, 1607 Fredrikstad
Tlf. 69 33 43 99
DnB Eiendom, avd. Østfold
Terje Hvidsten, eiendomsmegler
Tlf. 69 85 30 00 / Mob. 915 78 181
OMKOSTNINGER
Se vedlagte prisliste.
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum/andel tomteverdi
Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument kr 525,-/ 430,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,-/ 430,Á konto innbetaling til sameiet kr 50,- pr. kvm.
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved
overtakelse belastes sameiet.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte
seksjon.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller
lovendringer.
BETALINGSPLAN
Se vedlagte prisliste.
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47
garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende
beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten
benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell
avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og
tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Similar documents