Rundskriv til beboerne i Stang Terrasse boligsameie: Ved

Comments

Transcription

Rundskriv til beboerne i Stang Terrasse boligsameie: Ved
Rundskriv til beboerne i Stang Terrasse boligsameie:
Fra tirsdag 15. april 2014 har sameiet en ny avtale med Smart Security AS om
bomiljøvakthold i sameiets fellesarealer ute og inne.
Formålet med bomiljøvaktholdet er å gi beboerne i sameiet økt trygghet og trivsel, samt
forebygge hærverk, forsøpling, tyveri og innbrudd gjennom vekternes tilstedeværelse.
Bomiljøvakten skal gjøre flere kontrollrunder i sameiet per døgn, alle dager. Rundene
omfatter bl.a. garasjer, oppganger, kjellerganger og uteområder. Bomiljøvakta vil for
eksempel kontrollere om dører er lukket og låst, samt bortvise personer uten tilhørighet i
sameiet. Både vekteren og vekterbilen vil være tydelig markert.
Styret oppfordrer beboerne til å varsle bomiljøvakta når vekteren er på stedet dersom det
skulle være en situasjon som gir grunn til bekymring.
Ved akutte situasjoner kan beboerne også ta kontakt med bomiljøvaktas vekttelefonnummer:
22 10 18 05,
Denne er betjent hele døgnet.
Ved utrykninger påløper det ekstra kostnader for sameiet, kr. 590 eks mva
per påbegynte halvtime. For å unngå misbruk og henvendelser fra
utenforstående, vil bomiljøvakta kun rykke ut når innringer identifiserer
seg med navn og adresse/seksjonsnummer. Dersom beboere misbruker
ordningen, forbeholder sameiet seg retten til å kreve kostnaden ved
utrykningen dekket av angjeldende beboer/sameier.
Bomiljøvakten er også orientert om innholdet i sameiets husordensregler og vedtekter. Styret
har bedt om at bomiljøvakten bistår med å holde oppsyn med at reglene følges – dette gjelder
særlig reguleringer om ro og orden. Styret vil bli orientert gjennom skriftlige rapporter fra
bomiljøvakta om ev. brudd på reglene vekterne blir oppmerksomme på.
Stang Terrasse 2014

Similar documents