Prisliste byggesett

Comments

Transcription

Prisliste byggesett
Revidert 04.03.15
Prisliste byggesett
H202A
H204A
H206A
H208A
H210A
H212A
H214A
H216A
H218A
H220A
H222A
H224A
H226A
H228A
H230A
H232A
H236A
H238A
H240A
H242A
H244A
H246A
H248A
H250A
H252A
H254A
H256A
H258A
H260A
BRA: 183,7 m2 · 4 soverom
Sone 1: 1 450 064
Sone 2: 1 476 588
Sone 3: 1 501 158
H210B
(Med garasje)
BRA: 183,7 m2 · 4 soverom
Sone 1: 1 605 655
Sone 2: 1 632 179
Sone 3: 1 656 749
BRA: 90,9 m2 · 2 soverom
Sone 1:
894 485
Sone 2:
921 009
Sone 3:
945 579
BRA: 126,2 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 203 140
Sone 2: 1 229 664
Sone 3: 1 254 234
BRA: 153,4 m2 · 4 soverom
Sone 1: 1 340 577
Sone 2: 1 367 101
Sone 3: 1 391 671
BRA: 84,0 m2 · 2 soverom
Sone 1:
921 996
Sone 2:
948 520
Sone 3:
973 090
H262A
BRA: 62,8 m2 · 1 soverom
Sone 1:
698 774
Sone 2:
725 298
Sone 3:
749 868
BRA: 116,5 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 145 868
Sone 2: 1 172 392
Sone 3: 1 196 962
BRA: 179,2 m2 · 4 soverom
Sone 1: 1 379 862
Sone 2: 1 406 386
Sone 3: 1 430 956
BRA: 127,8 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 281 927
Sone 2: 1 308 451
Sone 3: 1 333 021
BRA: 192,6 m2 · 3/4 soverom
Sone 1: 1 433 747
Sone 2: 1 460 271
Sone 3: 1 484 841
BRA: 141,0 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 161 622
Sone 2: 1 188 146
Sone 3: 1 212 716
BRA: 122,1 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 260 586
Sone 2: 1 287 110
Sone 3: 1 311 680
BRA: 176,4 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 331 561
Sone 2: 1 358 085
Sone 3: 1 382 655
BRA: 161,5 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 293 203
Sone 2: 1 319 727
Sone 3: 1 344 297
BRA: 174,0 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 293 354
Sone 2: 1 319 878
Sone 3: 1 344 448
BRA: 109,1 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 054 919
Sone 2: 1 081 443
Sone 3: 1 106 013
BRA: 152,1 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 408 060
Sone 2: 1 434 584
Sone 3: 1 459 154
BRA: 148,2 m2 · 4 soverom
Sone 1: 1 143 348
Sone 2: 1 169 872
Sone 3: 1 194 442
BRA: 107,4 m2 · 4 soverom
Sone 1: 1 040 531
Sone 2: 1 067 055
Sone 3: 1 091 625
BRA: 114,9 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 162 348
Sone 2: 1 188 872
Sone 3: 1 213 442
BRA: 113,8 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 128 816
Sone 2: 1 155 340
Sone 3: 1 179 910
BRA: 127,7 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 108 971
Sone 2: 1 135 495
Sone 3: 1 160 065
BRA: 140,5 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 173 559
Sone 2: 1 200 083
Sone 3: 1 224 653
BRA: 108,7 m2 · 3 soverom
Sone 1:
999 337
Sone 2: 1 025 861
Sone 3: 1 050 431
BRA: 85,6 m2 · 2 soverom
Sone 1: 1 009 538
Sone 2: 1 036 062
Sone 3: 1 060 632
BRA: 133,6 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 318 656
Sone 2: 1 345 180
Sone 3: 1 369 750
BRA: 111,6 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 048 845
Sone 2: 1 075 369
Sone 3: 1 099 939
BRA: 156,6 m2 · 3 soverom
Sone 1: 1 322 910
Sone 2: 1 349 434
Sone 3: 1 374 004
BRA: 75,6 m2 · 2 soverom
Sone 1:
789 583
Sone 2:
816 107
Sone 3:
840 677
Prisinformasjon
Soneinndeling
Prisene gjelder inntil videre for byggesett som spesifisert i vår produktbeskrivelse, ved
levering i 2015. Frakt og 25% mva er inkludert.
Montering av råbygg er ikke inkludert - ta kontakt for pris på dette. Vi forbeholder oss retten
til å endre priser og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Med forbehold om trykkfeil.
Sone 1: Nordland, Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal
Sone 2: Østlandet
Sone 3: Sørlandet, Vestlandet og Finnmark
Saltdalshus · Rusånes Fabrikker AS · 8255 Røkland
Tlf 75 68 16 00 · e-post: [email protected] · internett: www.saltdalshus.no
(Uten garasje)
BRA: 183,7 m2 · 4 soverom
Sone 1: 1 404 883
Sone 2: 1 431 407
Sone 3: 1 455 977
Revidert 06.03.15
Saltdalshus Produktbeskrivelse
n Standard byggesett n Tillegg/alternativ
n Ikke i leveransen
Saltdalshus produseres av Rusånes Fabrikker
AS, som også leverer Saltdalshytta – Norges
mest populære hyttekonsept med mer enn 5000
leverte bygg.
GULV
TAK
Saltdalshus bygges på støpt plate på mark. Har huset
flere etasjer, leveres etasjeskiller som gulvelementer.
Husene er basert på all kunnskap og erfaring vi
har opparbeidet oss gjennom disse årene, pluss
våre ambisjoner om å øke ferdigstillingsgraden
og redusere byggetiden ytterligere.
n Klargjort for støpt plate på mark
Bygg som har flere etasjer har i tillegg:
Våre takelementer er ferdig isolerte, komplett med
bl.a. sperrer, isolasjon, kassebord og troplater - klare
for tekking. Taket bæres av limtredragere og søyler.
Der det er mest hensiktsmessig kan enkelte mindre
takflater leveres som løse takstoler/sperrer. Standard
taktekke er stålplatetak, men andre løsninger (f.eks.
betongtakstein og pappshingel) kan også benyttes.
Taket beregnes etter stedlige krav. Siden vi ikke benytter takstoler, får det øverste planet skrå himling der
det ikke er kvistrom over. Dette skaper lyse og luftige
rom med høye vindusfelt.
Veggene består derfor av ferdig isolerte
elementer med bl.a. bindingsverk, vindsperre
og utvendig kledning. Vinduer og dører er ferdig
montert, med omramming.
Taket bygges av elementer med blant annet
taksperrer, isolasjon, undertak og lekter,
klargjort for taktekking. Kassebord og vindskier
er også en del av elementene.
Evt gulv mellom etasjer består av gulvelementer
som heises på plass.
Alle elementene er produsert ved vår fabrikk
i Norge, etter strenge krav til nøyaktighet og
kvalitet. Husene oppfyller selvfølgelig alle
kravene i den siste revisjonen av Plan- og
Bygningsloven.
I den grad kapasiteten tillater det, tilbyr vi
levering av ferdig oppsatt råbygg.
Alle våre modeller kan kundetilpasses.
Gulv hovedplan eller underetg:
n Etasjeskiller leveres som gulvelementer med 48x198mm
gulvbjelker og 18mm kryssfiner. Isoleres etter montering.
Gulvet bæres av bærevegger (98mm eller 148mm, leveres
som fallende meter), eller med ståldragere over frie spenn.*
Gulv til kvist:
n Etasjeskiller til eventuelle kvistrom leveres i fallende meter.
Tykkelse 148mm m/isolasjon. 22mm spongulv legges i
midtsonen.*
* I alle etasjeskillere må det monteres 30mm elektrikerlekter.
YTTERVEGGER
Veggene bygges av solide elementer med høy grad av
ferdiggjøring. Elementene har bl.a. utvendig kledning,
vinduer, dører og 20cm isolasjon. Etter montering på
byggeplass fores veggene ut, isoleres ytterligere og
kles innvendig.
Veggelementene består av:
n Utvendig bordkledning, ferdig grunnet.
n 36mm luftingslekter og 12mm sløyfelekter.
n Vindsperre og 12 mm vindtette asfaltplater
n Bindingsverk i element, 36 x 198 mm og 48 x 198 mm stav
n Isolert med 20 cm isolasjon
n Hvitmalte ytterdører/boddører, ikke innsatt i veggelement.
n Vinduer m/ 3-lags Superenergi-glass m/argon, innsatt i
vegglement. Hvitmalte karmer utvendig og innvendig.
Innvendig yttervegg
Etter at råbygget er reist, monteres følgende på innsiden av
ytterveggene (leveres som løse materialer):
n Toppsvill, 36 x 198 mm
n Dampsperre plastfolie (0,15 mm)
n 48mm utlekting
n 5cm A-isolasjon
n Innvendig hvitmalt listverk leveres i fallende lengder.
n Innvendig kles veggene med 13mm gips (standard)
n Hvite MDF-foringer til vinduer/dører
Saltdalshus · Rusånes Fabrikker AS · 8255 Røkland · Tlf 75 68 16 00 · Fax 75 68 16 10 · e-post: [email protected] · internett: www.saltdalshus.no
Takelementene:
n Krysslekting for stålplatetak.
n Vindsperre
n 9mm OSB-plater for avstiving.
n Taksperrer i element, 48x300 mm, med 30cm isolasjon.
Takbæring:
n Limtredrager(e) for bæring av takverk, std. dim. er 90x360
mm og 90x450 mm. Økt dim. ved torv og store snølaster.
n Søyler, standard 115 x 115 mm, for bæring av drager(e). Økt
dimensjon ved torv og store snølaster.
n Raftdragere, dobbel 48x198 mm eller limtre ved behov.
Taktekket:
n Stålplatetak, Isola Powertekk
n Gavlbeslag knekt over 127mm impregnert bord
n Ståltakrenner sort med beslag og nedløp. komplett
n Stigetrinn og plattform
Andre typer papptak:
n Isola pappshingel
n Isola Listetekke (papptak)
n Isokraft (hvis det ønskes ekstra underlag på shingeltak.
(Tilvalg til shingeltak)
n Andre typer shingel og andre takløsninger tilbys også.
Andre typer tak - Betongtakstein:
n Krysslekting for betongtakstein 36x48 mm (påsatt der det er
hensiktsmessig)
n Stigetrinn
n Undertak istedenfor vindsperre.
n Gavlbeslag knekt over 127mm impregnert bord
Revidert 06.03.15
Bildene er fra monteringen av et Saltdalshus 17.-19. oktober 2012. Her ser du blant annet hvordan de ferdigisolerte veggelementene heises på plass. Deretter legges etasjeskillet (gulvet mellom 1. og 2. på
plass. Også dette består av ferdig isolerte elementer. Så monteres veggene i 2. etasje, og til slutt heises de ferdige takelementene på plass. Dette var det første huset vi monterte, og hele ‘generalprøven’
tok kun tre dager.
Øvrige materialer til tak:
De fleste kasser vil være levert som ferdig element. Andre vil av
praktiske hensyn leveres som løse deler:
n Vannbord på vindski, trykkimpregnert 19x123 mm
n Vindskier, tre bord 19x148 mm
n Gavlklosser med ferdige hakk for vindskier
n Frontbord på sperre-ende, 22x173 mm
n Kassebord, 3 stk 19x148 mm
Innvendig yttertak
Leveres i løse materialer, og tilpasses på byggeplass:
n Dampsperre, 0,15 mm plastfolie
n 48mm påforing med 5 cm isolasjon.
n Gipsplater 13 mm i himling.
n Ferdigmalte 12mm sponplater til himling, 600x1200 mm
INNVENDIGE SKILLEVEGGER
De innvendige veggene leveres som bindingsverk i
fallende lengder, med tilhørende isolasjon, listverk
etc. Standard veggkledning er 13mm robust gips, men
annen kledning kan leveres.
n 38x98 mm bindingsverk i fallende lengder
n I evt. bærevegger benyttes 98mm eller 148mm bindingsverk,
levert i fallende lengder. Over frie spenn benyttes dragere i
stål eller limtre.
n 7cm isolasjon
n Innvendige dører i hvit, glatt utførelse, og dørvridere i
børstet stål. Andre typer kan leveres mot pristillegg.
n Veggplater 13 mm robust gips.
n Bad kles med Fibo Trespo våtromsplater.
n Sponplatevegg 12 mm
n Malt MDF-panelplater
n Panelutvalg fra våre hytter
TRAPP OG REKKVERK
n Malte furutrapper med stående rekkverk og returgelender.
n Andre trapper og rekkverk kan leveres som tillegg.
n Pocket trappestige til kvist
BALKONG
n Balkonger/altaner m/rekkverk Type 9 i andre etasjer leveres i
henhold til de tekniske tegning.
n Utvendige glassrekkverk kan leveres som tillegg.
FESTEMIDLER
ANNET UTENOM BYGGESETTET
n Håndspiker leveres som standard. Maskinspiker og skruer
leveres etter ønske. Velger du maskinspiker må vi få beskjed
innen 6 uker før leveranse.
n Montasjeskruer til råbygget.
n Plan-, snitt-, og fasadetegninger samt prinsipptegning som
viser plassering av fundamenter.
n Materiallister for den aktuelle leveransen.
n FDV dokumentasjon. Brukerveiledning og
prosjektbeskrivelse.
n Brannslukningsapparat.
n Vi har samarbeidspartnere som kan bistå med byggesøknad.
n Tetthetsmåling av råbygg utføres av montør.
ALTANER
Altaner og utvendige trapper på grunn er ikke priset inn i
standard leveranse. Fordi utformingen av disse er avhengig av
tomteforhold. adkomst etc., må dette beregnes og kalkuleres
individuelt for hvert prosjekt.
n Altandekke av impregnerte 28x120 mm terrassebord.
n Altanrekkverk. Stående rekkverk type 9. (Utvendige
glassrekkverk er foreløpig ikke i vårt sortiment).
n Altandrager, dobbel trykkimpregnert 48x148 mm
n Altanbjelker, trykkimp. 48x148 mm
n Bjelkesko
PIPE
Du kan velge mellom to forskjellige pipeløsninger.
n Icopal PV pipe, komplett m/feieluke, heldekkende beslag og
pipehatt m/avdekning. Ventilert.
n Jøtul isolert Stålpipe. Ventilert. (Tilluft: krever separat
lufttilførsel. Enten i betongdekket eller i bjelkelag- medfølger
ikke).
BALANSERT VENTILASJON
PRISER
I våre prislister finner du hva byggesettet koster, slik det
er beskrevet her. Når det gjelder pris på grunnarbeid,
fundamentering, montering/snekkerarbeider, elektriker og VVS,
hjelper vi til med å lage underlagsmateriell og hente inn tilbud
hos lokale entreprenører/håndverkere.
Priser på ferdig montert tett råbygg og ev nøkkelferdig hus gis
på forespørsel.
HAR DU SPØRSMÅL?
Saltdalshus skal selges gjennom vårt landsdekkende
forhandlernett, men i første omgang håndteres henvendelse av
utvalgte selgere. Hvis du har spørsmål kan du derfor ringe oss
på telefon 75 68 16 00. Vår produktinformasjon blir fortløpende
utvidet og oppdatert, så det kan lønne seg å sjekke
www.saltdalshus.no med jevne mellomrom.
n Klimapakke bestående av balansert ventilasjon og
sentralstøvsuger fra Systemair inngår i vår leveranse.
FRAKT
n Frakt og forsikring til nærmeste egnede lossested er
inkludert. Se eget transportskriv.
MONTERING OG ARBEIDER
Saltdalshus leveres som montert råbygg, men kan
også leveres som nøkkelferdig bygg i deler av landet.
n Ferdig montert tett råbygg med taktekking. Pris på
forespørsel. Pr i dag har vi begrenset kapasitet. Se egen
beskrivelse.
n Nøkkelferdig (kun i noen få områder pr i dag). Se egen
beskrivelse.
Saltdalshus · Rusånes Fabrikker AS · 8255 Røkland · Tlf 75 68 16 00 · Fax 75 68 16 10 · e-post: [email protected] · internett: www.saltdalshus.no
GENERELT OMLEVERANSEN
Leveransen omfatter byggesett på grunnen
med omfang og standard som angitt i denne
leveransebeskrivelsen, samt eventuelle endringer
spesifisert i ordrebekreftelsen.
Grunnarbeid og fundamentering er ikke inkludert i
våre priser. Det samme gjelder snekkerarbeid, elektrisk
arbeid og VVS, samt kjøkken- og badeinnredninger,
møbler, peisovn m.m.
Leveransen fyller de krav i Plan- og Bygningsloven med
forskrifter som gjelder for bolig.
Leverandør er ansvarlig prosjekterende for byggesett
over betongplate, samt ansvarlig for kontroll av denne
prosjekteringen.
Leverandør er ansvarlig utførende for de deler av
leveransen som er bearbeidet i fabrikk, samt ansvarlig
for kontroll av denne utførelsen.