Komplette løsninger - OSN Anleggsikring AS

Comments

Transcription

Komplette løsninger - OSN Anleggsikring AS
Sikring av byggeplass
Komplette løsninger
Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge
®
ANLEGGSIKRING AS
KOMPLETT SIKRING PÅ BYGG- OG ANLEGGSPLASS
OSN Anleggsikring tilbyr helhetsløsning for sikring av bygg- og anleggsplasser. Vi er en del av OSN-gruppen, som består av 8 faglig
sterke spesialister på områdesikring. Sammen har vi geografisk dekning over hele landet, som gir et bredt servicenett. Vi har sterke
leverandører i ryggen, og er langt framme når det gjelder ny teknologi og utvikling.
I tillegg til tradisjonell sikring med gjerder og porter og fysiske løsninger, har vi utarbeidet vår egen komplette løsning for
adgangskontroll. Dette gjør oss til en totalleverandør av byggeplassikring.
Anleggskontor
1
6
5
6
2
3
1
7
4
1
Verktøycontainer
1: Byggegjerder
2: Rotasjonsgrind
3: Kjøreporter
4: Bom
5: Adgangskontroll
6: Kameraovervåkning
7: Verktøycontainer m/adgangskontroll
6
BYGGEGJERDER
Byggegjerder er en enkel form for sikring av byggeplassen. Vi tilbyr gjerder i ulike kvaliteter og med ulik grad av sikringsnivå.
Selve gjerdekvaliteten og holdbarhet er avhenging av godstykkelsen, sveisepunkter, evt. ekstra stag, tråder eller bruk av
tilbehør.
Kvalitetselementer
Ytterramme/rør bestemmer både stivhet og vekt på gjerdet. Kvaliteten på gjerdet blir høyere jo tykkere godset er. Standard
byggegjerder, Basis, har godstykkelse på 1,1 mm, og ved å gå opp til Lux-versjon er tykkelsen 1,25 mm. Man får da et mer
solid gjerde som gir ekstra holdbarhet.
Flere av våre byggegjerder er såkalte Smartweld-panel. Her er rør-endene avrundet, som
gir sterkere/større kontakt-/sveisepunkt og hjørnepunktene forsterkes. Smartweld-panel med
avrundet topp, har i tillegg hjørneplater for å forsterke sveisepunktene ytterligere.
rkere
70 % ste
Ekstra stag på gjerdene kan gå enten horisontalt eller vertikalt, men felles for begge typer er
at det stiver opp gjerdet betraktelig. Ved støt/påkjørsel vil tverrstag beskytte hjørne/sveisepunkt. Avstanden på maskene bestemmer også stivheten på gjerdet. Vårt anticlimb-gjerdet
har en avstand på kun 42 mm mellom de vertikale maskene og dette gir et stivere gjerde sammenlignet med normalt 85 mm
avstand på standardgjerder.
Ekstra sikring
Noen ganger er kravet til sikring av bygg- og anleggsplassen ekstra høy. I slike tilfeller
tilbyr vi klatresikre byggegjerder, ekstra høye gjerder og tette gjerder.
Spesialløsninger
I tillegg til valg av riktig type gjerde i forhold til kvalitet/sikkerhet, vil det ofte være behov
for tilbehør for å gi ytterligere sikring. Vi har alt av ulike spesialløsninger for barnehage,
skoler, havner, flyplasser etc. Dette kan være alt fra enkelt tilbehør som løftesikring,
sikkerhetsklammere og trådforlengere i topp, til tette byggegjerder på betongfundament
med stålplater for tetting i underkant og mellom gjerdene.
Les mer om byggegjerder og tette
byggegjerder i våre brosjyrer:
www.anleggsikring.no/brosjyrer
ROTASJONSGRIND
Bruk av rotasjonsgrind på byggeplassen gir i tillegg til god sikring
av persontrafikken, mulighet for å innføre et effektivt system
for adgangskontroll. Grinden slipper kun 1 person inn og ut om gangen, og kan leveres med enkel registreringsenhet for å hindre uautorisert adgang. Som tillegg kan porten fullrigges med sentralenhet for adgangskontroll inn og ut av anlegget. Dette gir til enhver tid oversikt over hvem som er inne på området og det er
enkelt å styre godkjennelse over tilgang til byggeplassen. Logg/lister kan enkelt printes ut ved behov.
Grinden er i galvanisert stål og leveres som standard i mattlakkert, lys antrasitt. Utstyrt med signallys for
passering (rødt kryss/grønn pil). Passeringsbredde er 60 cm og rotasjonsvinkel 120°. Vekt 380 kg. Grinden
leveres flatpakket og er enkel å sette sammen, men hvis ønskelig kan vi komme og montere opp. Rotasjonsgrinden
kan leveres med stålfundament, som vist på det minste bildet.
Vi tilbyr også manuelle gangporter, se vår egen brosjyre på porter.
KJØREPORTER
Det finnes ulike løsninger for kjøreport. Valget avhenger av størrelse på byggeplass, ønske om hastighet på åpning/lukking av port,
generelt sikkerhetsnivå og krav til bruk av system for adgangskontroll. Vi tilbyr flere ulike porter, både manuelle og motoriserte.
Manuelle porter
Vår enkleste port er OSN Kjøreport Smart, med hjul, håndtak og låsepinne for hengelås. Festes ned i byggegjerdefot.
Ved behov for mer kraftig og solid port, har vi OSN Anleggsport mobil som er en praktisk, flyttbar port med løse, mobile
fundamenter. Leveres med to portblader og to sidefelt for feste i betong og ned i byggegjerdefot. Lysåpning 4,5 m, som kan
gjøres bredere ved hjelp av forlengerpanel.
Motoriserte porter
I Norge er særlig vinteren en utfordring for alle motoriserte porter. Man må alltid passe på at port har
snøfri åpningsområde. Vi har valgt porter med funksjonelle og praktiske løsninger med gode fotoceller og
klemlister. Dette er viktig med tanke på driftssikkerhet. Vi prioriterer reservedeler og hurtig service over
hele landet med våre 8 selskaper.
Sesamport
Fløygrind: Har åpning innover, og trenger derfor ryddet og snøfritt område innover i kjøresone.
Skyveport: Praktisk port ved at den ikke går inn på byggeplassområdet, men det må holdes fritt for snø etc.
i bakkant av port.
Løfteport: Vår Sesamport er en praktisk løfteport for byggeplass. Denne åpnes oppover, og det er derfor
ikke nødvendig å sikre/rydde annen plass i bakkant eller inne på byggeplass. Portbladet kan profileres
med firmaets logo og farger. Dette er vår Lux-utgave av kjøreport, som sikrer den beste driftssikkerheten.
Les mer om våre porter i en egen brosjyre:
www.anleggsikring.no/brosjyrer
BOM
OSN-gruppen tilbyr en rekke ulike typer bommer. I noen tilfeller vil bom være praktisk på byggeplasser for å avlaste
bruken av selve kjøreporten. Benyttes som sperre og stopp av kjøretøy på dagtid. En bom er rimelig, og er en økonomisk
måte for adgangskontroll der det er mange passeringer hver dag. Personer skal alltid registreres inn og ut på anleggsplassen.
ADGANGSKONTROLL og KAMERAOVERVÅKNING
Vi har utviklet OSN Mannskapskontroll, et komplett og grunnleggende system for å styre
all adgang inn og ut av byggeplassen. Det er utviklet med tanke på mobile adgangspunkt i anleggsbransjen, men også for andre inn- og utregistreringsbehov. Dette er en
“stand-alone” adgangskontroll med GSM-forbindelse til web. Utgangspunktet er en egen
webside som opprettes i eget navn for registrering og kontroll av alle adgangspunkter og godkjennelse/registrering av
passering. Systemet har fokus på enkel administrering av avanserte funksjoner. Den har grensesnitt for både PC og mobile
enheter, og man er ikke låst til én PC da systemet er webbasert.
OSN-adgangskontroll gir lovpålagt informasjon og rapporter etter Byggherreforskriften. Systemet har 4 utganger/lesere
som kan kobles til adgangspunkter som rotasjonsgrind, kjøreporter, bom etc. Andre punkter som verktøycontainer,
ressursområder og sikkerhetsgodkjente områder, kan også styres med dette systemet.
Tilbehør som leveres i tillegg til sentralenheten, er bl.a. USB registreringsenhet (bordleser) og RFID-leser for lesing av
byggekort. Vi tilbyr komplett løsning med alle elementer inkludert.
Kameraovervåkning
I vårt produkt for adgangskontroll tilbyr vi også kameraovervåkning, OSN LiveCloud, basert på
AVHS (Axis Video Hosting System). En enkel og praktisk løsning for effektiv overvåkning av f.eks.
byggeplassen. Det tildeles en egen webadresse der alle med tilgang når som helst kan se “live”
fra plassen. Administrator bestemmer selv opptaksfunksjoner og lagringsoppsett. Systemet kan
knyttes mot vaktselskap, evt. intern varsling. Ved bruk av kamera er det viktig med informasjon/
skilt og varsling til datatilsynet. I vår løsning benytter vi Axis kamera, verdens største produsent
av IP-kamera.
Les mer om adgangskontroll i våre produktdatablader:
www.anleggsikring.no/brosjyrer
Om oss
OSN Anleggsikring er spesialist på mobile sikringssystemer til bygg- og anleggsplasser, og tilbyr helhetlige løsninger til entreprenører og
småforetak i byggebransjen. I tillegg leverer vi sperremateriell for events og publikumsarrangement. Vi tilbyr både kjøp og utleie.
Vi er en del av OSN-gruppen, som med sine 8 selskaper dekker hele Norge med produkter innenfor områdesikkerhet. OSN står for OmrådeSikkerhet Norge. Kvalitet i alle ledd er gruppens rettesnor, og har resultert i kvalitetsleverandører og ressurspersoner innenfor service og montasje.
®
OSN Anleggsikring ASSentrallager:
Karihaugveien 89, 1086 Oslo - tlf. 977 21 500
Gamleveien 1
[email protected] - www.anleggsikring.no
1473 Lørenskog
ANLEGGSIKRING AS

Similar documents