Multippel Sklerose (MS) – en forskningsmessig utfordring

Comments

Transcription

Multippel Sklerose (MS) – en forskningsmessig utfordring
Multippel Sklerose (MS)
– en forskningsmessig utfordring
Kjell-Morten Myhr
Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
- Senter for MS-forskning
Oversikt
• MS og diagnose
• Sykdomsmekanismer og årsaksforhold
• Sykdomsutvikling og behandling
• Utfordringer og målsetning
Hva er MS?
Hva er MS?
• Immunbetennelse sykdom
• Sentralnervesystemet
• Skade av myelin (nerveisolasjon)
og akson (nervetråd)
• Gir forstyrret impulsledning med
ledsagende symptomer
Diagnose
Kliniske episoder
og undersøkelse
MRI
Ryggmargsvæske
Ryggmargsvæske
Diagnostisk - utfordring
Hva er MS?
• Ingen spesifikke symptomer eller
funn ved undersøkelse
• Ikke spesifikke funn på MR
• Ikke spesifikke funn i
ryggmargsvæsken
Sykdomsmekanisme
Hva er MS?
Immunceller i
blodet
Nervecelle med isolert
(myelin) nervetråd (akson)
Sykdomsmekanismer
Vevsskade
Immunaktivering
Skade av myelin (nerveisolasjon)
og akson (nervetråd)
Trapp B, Mørk SJ, Bø L. et al. NEJM 1998
Årsaken til MS?
Genetiske faktorer
Miljøfaktorer
MS
Sykdomsutvikling
Median overlevelse (år) fra sykdomsdebut
~30
~20
~10
~40
Forebyggende behandling
Forskningsmessig
utfordring
• Finne MS- spesifikke markører for:
• Presis og tidlig diagnose
• Tidlig behandling
• Karakterisering sykdomsmekanismer
• Indikator for årsaksforhold
• Utvikling av bedre behandling og kanskje
forebygge sykdommen
Protein og metabolitt
karakterisering
Vev
Ryggmargsvæske
MS er forskjellig fra annen
nevrologisk sykdom!
Hvordan lykkes?
•
•
•
•
•
•
•
Nøkkelpersoner og fagmiljø med kunnskap
Rekruttere og beholde resurspersoner
Tilgang på data og materiale
Samarbeid med andre miljøer
Finansiering
Hardt arbeid
Flaks
Kjernemiljø & samarbeid
Nevrologi/immunologi/epidemiologi:
• Kjell-Morten Myhr
• Christian Vedeler
• Harald Nyland
• Solveig Glad
• Nina Grytten Torkildsen
• Jan H Aarseth
• Trond Riise
• Stab ved MS-kompetansesenter/Nevr. avd.
Proteomikk:
• Frode Berven
• Ann Cathrine Kroksveen
• Rune Ulvik
Patologi og dyremodell/imaging:
• Sverre Mørk m/stab
• Lars Bø
• Øivind Grytten Torkildsen
• Stig Wergeland
• Sveinung Fjær
• Fritz Thorsen
Kjemometri og NMR:
• Tarja Rajalahti Kvalheim
• Olav M Kvalheim
• Willy Nerdal
Nasjonale og Internasjonale samarbeidspartnere:
• Nevrologiske avdelinger – via Norsk MS register og Biobank / MS forbundet
• Skandinavia/England/Nederland/Tyskland/Italia/USA
Støttemiljø og finansiering
•
•
•
•
Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus
Helse-Vest
Universitetet i Bergen
MS forbundet
Hjertelig takk til