Stig Sevaldsen om Verdier i overgangsfaser

Comments

Transcription

Stig Sevaldsen om Verdier i overgangsfaser
25.11.2014
25. november 2014
Stig Sevaldsen
Senior Rådgiver
55 55 91 68 / 482 05 258
[email protected]
Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess
Foredragsholder:
Eivind Myrseth
Rådgiver
55 55 91 43 / 451 64 535
[email protected]
Stig Sevaldsen,
Leder for Corporate Finance Norne Securities
Aksjer | Obligasjoner | Netthandel | Corporate Finance
Corporate Finance
Aksjehandel
Side 0
Obligasjoner
Analyse
Netthandel
1
Norne Securities ble stiftet i 2008 og har kontor i Bergen, Oslo og Vilnius
2
3
4
Norne Securities er det ledende finansielle rådgivnings miljøet på Vestlandet med
hovedfokus på små og mellomstore bedrifter
Norne Securities har totalt 40 ansatte, hvorav corporate finance avdelingen består av
10 erfarne og kompetente medarbeidere
I 2013 og 2014 har Norne gjennomført nærmere 100 transaksjoner (salg av selskap eller
finansiering av selskap) til en verdi overkant av 6 milliarder kroner
Side 1
1
25.11.2014
Når er riktig tidspunkt for å selge bedriften?
Bedriftsspesifikke forhold
1
2
3
Markedsmessige forhold
Aksjonærspesifikke forhold
Side 2
Hvilken «salgs strategi» skaper høyest verdi for eier – hvordan finne riktig kjøper?
«Det banker på døren» strategien
Strukturert prosess
Side 3
2
25.11.2014
Overordnet kjøps- og salgsprosess
Optimalisere SPA/pris
5



Forhandlinger
Utarbeide SPA og SHA
Oppgjør/Closing



Utvelgelse og due diligence
4



Definere strategi og mål
1
Kartlegge aksjonærens ønsker
Definere salgsstrategi
Verdsettelse/prisforventning
M&A ekspertise
Eksklusivitet
Term sheet
Koordinere due diligence
Presentasjon og kartlegging
2

Industrikompetanse

Utarbeide selskapspresentasjon
(Information Memorandum)
Utarbeide investorlister (long
og short list)
Proaktiv markedsføring
3



Investormøter
Innledende forhandlinger
Analyse av optimal investor,
herunder potensielle synergier
Side 4
Noen eksempler
1
Strukturert prosess
Bransje:
Oilservice
2
Bransje:
Bud fra kunde
Telekom
3
For høye forventninger ?
Bransje:
Oilservice
Beskrivelse:
 Selgers forventing NOK 50m
Beskrivelse:
 Selger allerede mottatt bud
Beskrivelse:
 Selgers forventing NOK 100m
Prosess:
 Kontakt med 30+ aktuelle
investorer
 Omfattende investorpresentasjoner
 Sluttforhandling med flere
aktuelle investorer
Prosess:
 Norne fikk ny investor på
banen
 Omfattende forhandlinger
med 2 aktører
Prosess:
 Intern diskusjon om prisforventning
 Kontakt med 50+ aktuelle
investorer
 Sluttforhandling med flere
aktuelle investorer
Resultat:
 Endelig pris nesten 70%
høyere enn forventet
Resultat:
 Endelig pris nesten 90%
høyere enn opprinnelig bud
Resultat:
 Første bud avist
 Endrede markedsbetingelser
 Bud i dag ca. 50% under
opprinnelige bud
Side 5
3
25.11.2014
Type investor / kjøper kan ha betydning for prisen på et selskap
Samme
marked/produkt
Industriell
Komplementært
marked/produkt
Vurderinger:
• Synergier
Etablering i nytt
marked
Potensiell
kjøper
Aktiv
Finansiell
• Risikoprofil
• Tidshorisont
• Kontroll
• Bidrag til verdiskapning
Passiv
•
Selskap vil ha varierende verdi for ulike typer kjøpere
•
Viktig å identifisere kjøpere med størst synergier / betalingsvilje og evne
Side 6
Prising og verdifastsettelse av virksomheter
4
25.11.2014
Hvordan verdsettes selskaper ?
Multipler fra
sammenlignbare
børsnoterte
selskaper
Neddiskontert
kontantstrøm
(DCF)
Situasjonsbetingede forhold
Selskapsverdsettelse
•
Målbare faktorer
•
Ikke-målbare faktorer
•
Kjøper relaterte faktorer
•
Selger relaterte faktorer
Markedsverdi
Multipler fra
sammenlignbare
transaksjoner
NB! Viktig å skille mellom selskapsverdi (EV) og aksjeverdi (egenkapitalverdi)
Side 8
Prising varier mellom sektorer
Eiendom
IT
Ingeniør og konsulent
Oilservice
Industri
0
•
•
2
4
6
8
10
12
14
10 års gjennomsnitt alle sektorer globalt - 9,5
10 års gjennomsnitt OBX – 6,7
Kilde: Norne Transaksjonsdatabase, Bloomberg, Thomson Reuters
Side 9
5
25.11.2014
Oppsummering: Verdiøkende tiltak i en salgsprosess
 Ha kontroll over prosessen
 Realistiske og gjennomarbeidete prognoser
 Nøkkelpersoner blir med videre
 God dokumentasjon rundt patenter og/eller kontrakter relatert til produkter / kompetanse
 Gode rutiner og ryddig selskapsstruktur
 Transaksjonsstruktur
Side 10
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !
Stig Sevaldsen
[email protected]
+47 482 05 258
Side 11
6
25.11.2014
Corporate finance teamet
Bred kompetanse både fra industri og finansiell sektor
Tor Haldorsen
Administrerende direktør
Stig Ole Sevaldsen
Leder Corporate finance
Erik Valen
Leder Oslo, Corporate Finance
Sigmund Ellingbø
Per Ivar Hagestuen
MBA fra NHH og UC Berkeley
Sjøkrigsskolen, MBA fra NHH og
autorisert finansanalytiker (AFA)
MSc fra NHH og Advanced
Corporate Finance fra London
Business School
MSc fra NHH
Lang erfaring fra bank og finans.
Tidligere ledende stillinger i
DnC/DnB, Landsbanki og Terra
Markets.
Utvidet erfaring fra ulike
egenkapitaltransaksjoner. Tidligere
ledende stilling i ABG Sundal Collier
og Bergen Fonds.
Stor erfaring innen shipping og
offshore. Tidligere ledende
stillinger i DNB og Swedbank First
Securities
Bred erfaring innen energi og
maritim sektor. Tidligere ledende
stillinger i Idevekst Energi og
Artesia Capital.
Lang erfaring fra Corporate
Finance fra bl.a. J.Grieg & Co,
Nordea Markets, Handelsbanken
og Arthur Andersen
.
Joakim Svingen
Anne Katrine Aubert
Eivind Myrseth
Svein Erik Tønnesen
Øyvind Fallmyr
Siviløkonom/Master fra NHH
Siviløkonom/Master fra NHH
Siviløkonom fra Handelshøyskolen
BI samt Master og MRR fra NHH
Bachelor fra Handelshøyskolen BI
Siviløkonom/Master fra NHH
Erfaring med egenkapital- og
hybridkapitaltransaksjoner, samt
M&A. Tidligere stilling i Ernst &
Young.
Bransjeerfaring innen bank, marine
næringer og næringseiendom.
Tidligere stilling i PwC.
Bred erfaring fra verdivurderinger,
børsintroduksjoner og ek- og
fremmedkapitaltransaksjoner innen
en rekke ulike bransjer.
Tidligere befal i Hæren, og har
erfaring fra salg mot retail
markedet.
Inngående bransjeerfaring innen
offshore og marine næringer.
Tidligere stilling i PwC.
Side 12
Utvalgte transaksjoner – Corporate Finance
Bred erfaring fra en rekke transaksjoner innen en ulike bransjer
MusIt
Verdibanken
Serendex
Fjord Line
PSW Group
Nordic Seafarms
Tilrettelegger
Emisjon
Tilrettelegger
Salg av aksjer
Tilrettelegger
Børsnotering
Tilrettelegger
Emisjon
Rådgiver Herkules Cap.
Kjøp av selskap
Tilrettelegger
Kapitalutvidelse
2014
2014
2014
2014
2014
NOK 130m
2014
NOK 60m
DWC AS
Crudecorp
NTOS AS
Nordic Nanovector
Nordic Seafarms
Sartor Holding
Tilrettelegger
Salg av selskap
Rådgiver
Fairness opinion
Tilrettelegger
Salg av selskap
Tilrettelegger
Kapitalutvidelse
Tilrettelegger
Kapitalutvidelse
Rådgiver
Finansiering
2014
2014
2013
2013
2013
2013
NOK 65m
NOK 30m
GBP 50m
Intelinet/Intelecom
Bilsalg Kokstad
Serodus
Ocea AS
Rådgiver
Salg av selskap
Rådgiver
Salg av selskap/eiendom
Tilrettelegger
Børsnotering
Rådgiver
Verdivurdering
2013
2013
2013
2012
Hofseth BioCare
Bro- og Tunnelselskapet
Tilrettelegger
Børsnotering
Tilrettelegger
Salg av selskap
2012
2012
NOK 29 m
Side 13
7

Similar documents