INNLOGGING

Comments

Transcription

INNLOGGING
PORTALEN
ESPIRA BARNEHAGENAVN
INNLOGGING
BRUKERNAVN
PASSORD
Glemt passord?
Spireportalen er Espiras skreddersydde
IT-verktøy som skal bidra til god
informasjonsflyt mellom barnehage
og hjem. Portalen ivaretar også
rammeplanens krav til faglig innhold
og dokumentasjon.
Systemet er todelt, med en enkel
touchløsning i barnehagen, og en
web-løsning hvor man kan logge seg
på hjemmenfra.
Spireportal består av 3 hovedelementer;
• Innloggingsportalen
• Foresatteportalen
• Ansatteportalen
Innloggingsportalen
•Innlogging av barnet ved ankomst.
Touchskjermer er plassert i barnehagens garderober. Portalen gir
kortfattet oversikt over dagens planlagte aktiviteter og faglig innhold
gjennom LekEspira.
•Utlogging av barnet ved henting.
Aktuelle meldinger så som info om
neste dags aktiviteter, praktisk info
f.eks. medisinering, bleieskift, mat
etc., samt varsel om nytt innhold som
er lagt ut på Foresatteportalen.
Foresatteportalen
Innlogging skjer via internett med
unikt brukernavn og passord. Portalen
inneholder;
•LekEspira rapporter som beskriver det
faglige innholdet.
•”Opplevelsesarena” - Her finner du
informasjon om aktiviteter så som
fisketurer,
skogturer,
fotballcup,
karneval m.m.
•”Gullgryta” - Her finner du “gull”!
Enten det er sitater fra barnemunn,
ditt barns tegninger eller bilder.
•“Meldingstjenesten” - Her kan du
sende beskjeder til de ansatte i
barnehagen.
Ansatteportalen
Her er barnehagens daglige rutiner
og nyttig informasjon samlet. I
portalen får personalet oversikt over
status i barnehagen, både samlet,
og på den enkelte avdeling/base.
Portalen oppdateres daglig med
utførte aktiviteter, med ”tagg” til
kunnskapsområdene i LekEspira.