MU pExtra - Kaba MøllerUndall AS

Comments

Transcription

MU pExtra - Kaba MøllerUndall AS
MøllerUndall
MøllerUndall
MU pExtra
...patentert låssystem
pExtra.indd 3
07.03.2013 09:37:19
MU pExtra – riktig kvalitet til riktig pris
Låssystemet MU pExtra består av sylindere og nøkler
i det midterste segmentet hvor man får en god
kvalitet til en meget fornuftig pris. Sylinderne finnes
normalt i utførelsene messing forkrommet,
-forkrommet matt, eller messing matt.
Andre utførelser kan leveres på bestilling.
Våre låssystem er bygget på kvalitetsdeler fra
spesielt utplukkede leverandører og blir utregnet og
satt sammen i sin helhet av oss eller en av våre
samarbeidspartnere. Vi har høyt kvalifiserte
medarbeidere, noen med mer enn 40 års erfaring fra
arbeid med låssystem. Våre samarbeids partnere har
også lang erfaring, i tillegg til den opplæring de har
fått av våre eksperter.
Låssystemene blir behandlet etter strenge
prosedyrer fra oppsett på låsplan, utregning,
produksjon, levering og eventuelle etterbestillinger.
Dette gjelder også oppbevaring av dokumentasjon
som gjøres i henhold til spesielle prosedyrer.
Låssystemer fra Kaba MøllerUndall leveres i 3 sikkerhetsnivåer:
Niva 1
• Låssystemet og tilleggsbestillinger utregnes og produseres i
sin helhet av Kaba MøllerUndall eller unntaksvis av en av
Kaba MøllerUndalls klarerte ogspesielt opplærte
samarbeidspartnere. Låssystemet består av Kaba experT,
Kaba Elolegic eller Kaba MøllerUndalls standard eller pExtra
systemsylinder
• Sylinderprogrammene har nødvendige FG godkjente sylindere
• Nøkkel og sylinderprofilene er spesielt konstruert for oss og
våre samarbeidspartnere
• Sikkerhetssylinderne er dirkesikrede og patenterte
• Levering av nøkler og sylindere skjer kun mot sikkerhetskort
og/eller original rekvisisjon etter spesiell streng prosedyre
• Eventuell montasje og service kan utføres av
Kaba MøllerUndall eller en av Kaba MøllerUndalls
samarbeidspartnere
Nivå 2
• Låssystemet utregnes og produseres i sin helhet av
Kaba Møller Undall eller en av Kaba MøllerUndalls
samarbeidspartnere
• Låssystemet består av Kaba MøllerUndalls standard eller pExtra
systemsylindere
• Sylinderprogrammet har nødvendige FG godkjente sylindere.
• Nøkkel og sylinderprofilene er spesielt konstruert for oss og
våre samarbeidspartnere
• Levering av etterbestillinger skjer mot sikkerhetskode, eller
på annen avtalt måte
• Eventuell montasje og service kan utføres av Kaba MøllerUndall
eller en av Kaba MøllerUndalls samarbeidspartnere
Nivå 3
• Låssystemet utregnes og produseres i sin helhet av Kaba
MøllerUndall eller av Kaba MøllerUndalls samarbeidspartnere
• Låssystemet består av Kaba MøllerUndalls standard eller pExtra
systemsylindere
• Sylinderprogrammet har nødvendige FG godkjente sylindere.
• Nøkkel og sylinderprofilene er spesielt konstruert for oss og
våre samarbeidspartnere
• Nøkkel og sylinderprofiler deles av “nivå 3 samarbeidspartnere”
og skilles på faste hakk
• Levering av etterbestillinger skjer mot sikkerhetskode, eller på
annen avtalt måte
• Eventuell montasje og service kan utføres av
Kaba MøllerUndalls lisensierte samarbeidspartner
pExtra.indd 4
MU pExtra passer for alle:
• Boliger
• Borettslag
• Butikker
• Flerbruksbygg
• Idrettshaller
• Industri
• Institusjoner
• Næringbygg
• Skoler
• Utleie
07.03.2013 09:37:20
Patenterte nøkler sikrer mot industriell kopiering…
Patenterte nøkler er juridisk beskyttet mot industrell
kopiering av nøkkelemner, så lenge patentet har
varighet. Det anbefales at nye låssystemer leveres
med slike nøkler, fordi det er ulovlig for andre enn
den opprinnelige produsenten, å kopiere slike nøkler
og nøkkelemner.
Patentert profil
MU pExtra låssystemer har følgende egenskaper:
•
•
•
•
Kopibeskyttede nøkkelemner
Patenterte nøkkel- og sylinderprofiler
Sylindere leveres som standard eller FG-godkjente
Sikkerhetssylindere, ”S”, leveres med 1 patentert,
antibumping-stift, som forhindrer ”bumping” og
bruk av dirkepistoler
• Leveres i system eller som spesialprofil
MU pExtra nøkkel
Anti bumping- og dirksikrede stifter
Alle våre MU sylindere kan, om ønskelig, leveres
med spesielle dirksikrede overstifter. Disse
teleskopstiftene er spesielt konstruert for å
motstå ”bumping” og dirkepistoler. Stiften leveres
som standard i MU pExtra ”S” sylindre.
”Antibumpingstift”
pExtra.indd 5
07.03.2013 09:37:20
Forhandler:
Certified Mangement System
ISO 9001, Reg. Nr. 14 572
Subject to technical changes
Kaba MøllerUndall AS
Telefon +47 06866
www.kaba.no
pExtra.indd 2
© Kaba AG, Forbehold om tekniske endringer. 12-2011
MøllerUndall
07.03.2013 09:37:15