Luftkollektor NIBE™ AMB 30 Egenskapene til NIBE ™ AMB 30 NYHET

Comments

Transcription

Luftkollektor NIBE™ AMB 30 Egenskapene til NIBE ™ AMB 30 NYHET
Luftkollektor NIBE™ AMB 30
Tilbehør NIBE F1330/F1345
NYHET
Egenskapene til NIBE™ AMB 30
Luftkollektor i kombinasjon med NIBE F1330/F1345
Kan kombineres med jord-/bergkollektor for uteluftdrift
eller hybriddrift
Varmepumpen plasseres inne. Dette gjør det enklere å utføre service og øker levetiden
Fleksibel plassering av AMB 30
Avriming er behovsstyrt og har betydelig lengre intervaller
enn vanlige luft/vann-varmepumper
All styring/overvåking skjer inne via en styringsenhet
Kan seriekobles og kombineres med flere NIBE F1330 for
høyere ytelse
NIBE AMB 30
NIBE AMB 30 er en varmeabsorberende luftmodul som er
tilbehør til NIBE F1330/F1345. Med dette tilbehøret er det
mulig å øke effektiviteten ved installasjonen og er ideelt når
jord-/bergkollektorer ikke kan dimensjoneres til den kapasiteten som installasjonen krever.
AMB 30 kobles til NIBE F1330/F1345 bare ved drift med uteluft
eller ved hybriddrift for å forsyne F1330/F1345 med fornybar
energi. AMB 30 utnytter uteluften, noe som innebærer at det
verken er behov for så mange borehull eller jordkollektorer
(i kombinasjon med berg-/jordkollektor) som med en tradisjonell installasjon av F1330/F1345.
AMB 30 er i prinsippet en varmeveksler som bytter om energien i luften til et kuldebærersystem ved hjelp av en aksialvifte og et styringssystem. Viften har to hastigheter som enten skifter automatisk ved valgt utetemperatur, eller som
stilles inn manuelt til høy/lav hastighet.
Enhetens styringssystem er koblet til en separat styringsenhet inne, der alle innstillinger og all overvåking skjer.
Styringssystemet håndterer alle funksjoner som drift av
viften, avriming, valg av driftsmodus og stopp av kompressoren under avriming og ved lave utetemperaturer.
Materialet er valgt ut med tanke på lang levetid og er laget
for å tåle krevende forhold utendørs.
Tekniske spesifikasjoner
NIBE™ AMB 30
AMB 30 med NIBE F1330
Avgitt/tilført effekt* ved 7/35 °C **
F1330-22/AMB 30 F1330-30/AMB 30
F1330-40/AMB 30x2
F1330-60/AMB 30x2
22,6/5,5
28,9/7,6
41/10,6
59/15,9
4,1
3,8
3,9
3,7
20,0/5,4
25,7/7,6
35/10,2
50/15,3
(kW) COP ved 7/35 °C **
Avgitt/tilført effekt* ved 2/35 °C ** (kW) COP ved 2/35 °C **
Avgitt/tilført effekt* ved -7/35 °C ** (kW) COP ved -7/35 °C **
3,7
3,4
3,4
3,3
15,6/5,2
20,5/7,3
27/10,1
41/15,0
3,0
2,8
2,7
2,7
NIBE AMB 30
Lydeffektnivå i henhold til EN 12102
dB(A)
NIBE AMB 30
Driftsspenning 400 V ~ 50 Hz
Lydeffektnivå LW (A) Vifte lav/høy
dB(A)
61/69
Kuldebærer, uteluftdrift
Etylenglykol
Lydtrykknivå ved 1 m. Vifte lav/høy
dB(A)56/64
Volumstrøm vifte lav/høy
5000/7000
Lydtrykknivå ved 4 m. Vifte lav/høy
dB(A)
195/325
Lydtrykknivå ved 10 m. Vifte lav/høy
dB(A)36/44
(m3/h) Nominell effekt, vifte (3-fase), lav/høy viftehastighet
(A)10
Høyde (mm) 1400
Bredde (mm) 1205
Dybde (mm) 520
Vekt (kg) 165
Farge Mørk grå
Laveste driftspunkt, uteluft/turledning (°C) -12/50
LEK
Sikring
44/52
* I henhold til EN 14511
** Utetemperatur/volumstrøm temperatur
1m
4m
-
10 m
Lydtrykknivå.
B
Systembeskrivelse
M
Uteluftdrift
Hybriddrift
Under drift med uteluft bruker AMB 30 uteluften som varmekilde, og nedre tillatte grense for drift er en utetemperatur på cirka -12 °C. Utgående kuldebærer fra F1330 kobles direkte til luftmodulen. Når temperaturen på uteluften er lavere enn dimensjonert balansetemperatur (den laveste temperaturen der varmepumpen kan håndtere hele oppvarmingen), må det suppleres
med tilleggsvarme. Ved dimensjonering av installasjonen er det
viktig å sørge for at balansetemperaturen ligger mellom -3 og
-7 °C.
Når temperaturen på uteluften ligger mellom cirka 0 og 12 °C,
sjalter styringssystemet ventilen over til drift med både AMB
30 og jord-/bergkollektor (hybriddrift). Ved disse temperaturene kan varmepumpen bruke både jord-/bergkollektoren og AMB 30 til å levere energien så lenge utetemperaturen
er tilstrekkelig mye varmere enn temperaturen på kuldemediet. Denne driftsmåten øker effektiviteten til installasjonen
og utnytter både jord-/bergkollektoren og AMB 30 på beste måte.
A
-BT1
-BT28
-EP100
-EB100
-BT27
-QN22
B
-BT21
-EB100
-BT28
-EP100
B
M
M
-BT26
NBD NO NIBE AMB 30 M11218 1211-1
-BT26
A
A
-QN21
NIBE tar forbehold om fakta- og skrivefeil i dette skrivet. ©NIBE 2012
ABK AS Brobekkvn. 80, 0583 Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo www.nibeenergysystems.no