PG 8083 SCVi ProfiLine oppvaskmaskin

Comments

Transcription

PG 8083 SCVi ProfiLine oppvaskmaskin
PG 8083 SCVi ProfiLine oppvaskmaskin
Fleksibel oppvaskmaskin for profesjonell bruk.
Miele AS
Nesbruveien 71
Postboks 194
1378 Nesbru
Telefon 67 17 31 00
Telefaks 67 17 31 10
E-post: [email protected]
Internett: www.miele-professional.no
Oppvaskmaskin PG 8083 SCVi XXL ProfiLine
Tekniske data
ProfiLine
PG 8083 SCVi XXL
Utførelse
Fullintegrert
Friskvannsystem
•
Tanksystem
-
Turbothermic omluft
•
Driftstid (min)
17
Kapasitet (kuverter)
14
Vasketemperatur C
65
Skylletemperatur oC
82
o
Miljøvern og glede på arbeidsplassen
Ved å unngå bruk av plast og papp
på tekjøkkenet bidrar man til at miljøet
skånes. Dessuten vil skinnende og
blankt servise gi glade og fornøyde
medarbeidere.
Vanntilkobling
•
•
Varmtvann
Kaldtvann
Avløpspumpe DN
22
El-tilkobling
3N AC 400V 50 Hz
AC 230V 50 Hz (omkoblbar)
8,1 kW / 3 x 16 A
2,3 kW / 10 -16 A
Mål, vekt
Utvendige mål H/B/D (mm)
845 / 598 / 570
Sokkelhøyde (mm)
4 - 16
Sokkeljustering (dybde)(mm)
30 - 95
Nettovekt (kg)
Miele AS, Nesbru
64
Profesjonell oppvaskmaskin for
tekjøkkenet
Høy kapasitet
PG 8083 SCVi XXL ProfiLine er den ideelle 3D bestikkskuff, XXL kapasitet. I tillegg
oppvaskmaskinen for tekjøkken og pause- til spesielt egnede kurver med “comfort
rom på kontorer og i mindre virksomheter. innsats”. Kurvene rommer svært mange
For inntil 3 oppvaskomganger pr. dag er kopper, tallerkner og glass med god plass
maskinen en hygienisk og lønnsom investe- også til bestikket. Maskinen har innvendig
ring. PG 8083 SCVi XXL befrir
lys, “AutoOpen”-tørkefunksjon og “Compersonalet fra ekstraarbeid, er rask
fortClose”.
i drift og bidrar til at kjøkkenet er
ryddig.
Design- Robust og stabil rammekonstruksjon
PG 8083 SCVi XXL ProfiLine er en fullintegrerbar
modell med skjult betjeningspanel i Cleansteel
og er klargjort for påmontering av møbelfront
eller rustfri front fra Miele (GFV).
Oppvask- og glansemiddel
- Manuell tilsetning i døren
Nøyaktig dosering i hvert program, minimal kontakt med oppvaskmiddelet.
Enkel betjening
Velg blant 9 programmer, hvorav 5 er med
symboler på betjeningspanelet og 4 under Enkel installasjon
ytterligere programmer.
Maskinene kan kobles til kaldtTørking kan velges som tilleggseller varmtvann.
funksjon.
Tilkobles vanlig avløpssystem med vannlås med
¾” utvendige
God hygiene - friskvannsmaskin
gjenger. Waterproof system.
Vasketemperatur opp til 65°C / skylle- Tilkoblingskabel 1,7 m med støpsel.
temperatur 75°C løser ikke bare opp gjenstridige matrester, men reduserer også
smittefaren. En sensor overvåker spylearmen og en kontrollampe i panelet lyser
dersom noe blokkerer for spylearmen.
Rett til endringer forbeholdes
PG8083 SCVi XXL 11/12