Batteriet kan skyves ut med spiss(lomme) kniv, uten at

Comments

Transcription

Batteriet kan skyves ut med spiss(lomme) kniv, uten at
BRUKERVEILEDNING
RF enkel termostat
NO
WFHTRF 01 (20033)
RADIOKONFIGURERING

Sett termostaten i AV/Off posisjon.

For å tilkople (*) RF termostaten til mottakeren må du sette mottakeren i
"RF init"-innstilling (vennligst se pakningsvedlegget for mottakeren).

Etter at du har stilt termostaten i
eller
innstilling, sender
termostaten sin konfigurasjonsadresse via radiosignal. (Termostatens LED
blinker grønt)

Du kan kontrollere det gode signalmottaket på mottakeren (vennligst se
pakningsvedlegget for mottakeren).

Nå er termostaten korrekt tilkoplet mottakeren, plasser termostaten i det
rommet som skal reguleres.
INNSTILLINGSBESKRIVELSE
-
4°C)
-
Radiofrekvens RF-Termostat (433.92 Mhz) spesielt utviklet for vannbåren
gulvvarme.
Personlig kode på hvert produkt.
Utstyrt med en bryter for å velge tre forskjellige driftsinnstillinger:
Komfort/Comfort (Termostaten følger innstilt temperatur)
- AV/Off
Nattreduksjon/Night reduction (Termostaten følger innstilt temperatur –
* (For å konfigurere termostaten korrekt med mottakeren bør du plassere
termostaten i nærheten av mottakeren under RADIOKONFIGURASJONEN)
LED INDIKATOR
Rød:
- Oppvarmingsindikator (Under temperaturjustering)
Rød Blinking:
- 1 sekunds syklus => Svakt batteriindikasjon.
Grønn blinking:
- Radiooverføring (1 blink ved overføring)
Skal kun brukes med våre mottakere.
TEKNISKE EGENSKAPER
LED Indikator.
Velg
innstilling
.
Målt temperaturpresisjon
0.1°C (eller 0.2°F)
Driftstemperatur
0°C - 50°C (eller 32°F – 122°F)
Stille inn temperaturområde
5°C – 30°C (eller 41°F - 86°F)
Reguleringsegenskaper
Proporsjonalt bånd 15 min for 2°K
Elektrisk beskyttelse
Strømforsyning
Batterilevetid
Klasse II - IP30
2 x 3V (CR2430)
~ 2 år
Radiofrekvens
433.92 MHz, <10mW.
Rominstilling.
Batterier
Batteriet kan skyves ut med
spiss(lomme) kniv, uten at
romtermostaten skrus ned
fra vegg.
Sertifiseringer
Programvareversjon
CE. EN 300220-1, EN 301489-1
(Radiofrekvenssertifiseringer)
V 2.0x