Seilingsplan og havner

Comments

Transcription

Seilingsplan og havner
Grunnlovskonvoi 2014 Seilingsplan og havneliste pr. januar 2014 Primærhavn, dvs.besøkes av de fleste fartøyer i konvoien Sekundærhavn, velges som alternativ havn etter ønske fra fartøy i konvoien. Ekstrahavn, f.eks. spesiell historisk interesse, men begrenset plass. Besøkes av mindre fartøyer. Havn
Dato inn
Dato ut
Distanse til neste primærhavn
05.juli
87 nm til Bergen
05.juli
07.juli
29 nm til Bekkjarvik
07.juli
08.juli
49 nm til Haugesund
08.juli
09.juli
32 nm til Stavanger
Stavanger
09.juli
11.juli
52 nm til Egersund
Egersund
11.juli
12.juli
84 til Kristiansand
12.juli
14.juli
60 nm til Risør
14.juli
15.juli
43 S. fjord / 66 Horten
Florø
Måløy
Kalvåg
Skjerjehanm
Bergen
Osøyri / Årbakka
Bekkjarvik
Mosterhavn
Espevær
Haugesund
Avaldsnes
Utstein
Skudeneshavn / Kvitsøy /
Tananger
Sokndal / Farsund / Loshavn
Mandal
Kristiansand
Lillesand
Grimstad
Arendal
Tvedestrand
Lyngør
Risør
Kragerø
Langesund
Brevik
Stavern
Larvik
Sandefjord
15.juli
16.juli
66 nm til Oslo
16.juli
17.juli
32 nm til Oslo
17.7
kl 1800
Tønsberg
Horten
Moss
Soon
Oslo
Litt om havnene Florø avgang lørdag 5. juli kl 08:00 Distanse Florø – Bergen ca. 87 nm., dvs. 12-­‐13 timer med 7 knop. I nærheten finnes også Eivindvik med spesiell nasjonalhistorisk interesse, bl.a. pga. Gulating, der vil også bli andre arrangementer i anledning grunnlovsjubileet. Måløy, aktuell samlingshavn for fartøyer som skal slutte seg til konvoien. Kalvåg, aktuell samlingshavn for fartøyer som skal slutte seg til konvoien. Skjerjehamn, aktuell samlingshavn for fartøyer som skal slutte seg til konvoien. Bergen ankomst lørdag 5. juli ca. Kl. 20:00, avgang mandag 7. juli kl 10:00. Distanse Bergen – Bekkjarvik ca. 29 nm., dvs. ca. 4 timer med 7 knop. Osøyri / Årbakka, kan være lokale alternativ. Bekkjarvik Ankomst mandag 7. juli fra kl 14:00. Avgang tirsdag 8. juli kl 10:00. Distanse til Haugesund 49 nm. Dvs. ca. 7 timer med 7 knop. Mosterhamn Distanse fra Bergen 51 nm., distanse til Haugesund 19 nm. Kan være velegnet for en del fartøyer her er også en rik historie, bl.a. med det årlige Mostraspelet. Espevær Distanse fra Bergen ca. 63 nm., distanse til Haugesund 13 nm. Kan være et foretrukket overnattingsted som siste stopp nord for Slettå. Haugesund ankomst tirsdag 8. juli kl 17:00. Avgang onsdag 09. juli kl 14:00 Distanse Haugesund – Stavanger ca. 32 nm. Dvs. 4-­‐5 timer med 7 knop. Like før innseilingen til Haugesund nordfra står «Riksmonumentet Haraldsstøttå» som ble reist i 1872 i anledning 1.000-­‐årsmarkeringen av slaget i Hafrsfjord. Avaldsnes har en sentral plass i den eldre norgeshistorien. En halvtimes seilas sør for Haugesund. Gammel kirke og tidligere kongsgård for kong Augvald, og kanskje også for kong Harald Hårfagre. Utstein har kloster med en historie som er verdt å besøke, men havnemulighetene er begrenset. Båter underveis fra Bergen/Haugesund til Stavanger/Tananger kan gå hele Karmsundet sørover eller velge den mer avvekslende leden gjennom Krokane og Boknasundet etter å ha passert Kopervik. Skudeneshavn / Kvitsøy / Tananger kan være alternativ for båter som ikke ønsker å bruke tid på å gå inn til Stavanger. Stavanger ankomst onsdag 9. juli kl 19:00. Avg. fredag 11. juli kl 08:00. Distanse Stavanger -­‐ Egersund ca. 52 nm. Dvs. 7-­‐8 timer med 7 knop. Her legges opp til betydelige lokale aktiviteter bl.a. i regi av Stavanger Maritime Museum, Kystkultursenteret på Engøyholmen og diverse andre kulturinstitusjoner. Tananger kan være et alternativ til Stavanger for fartøyer som vil spare seg turen inn Byfjorden og samtidig ligger man klar til å gå over Jæren tidlig neste morgen. Egersund ankomst fredag 11. juli fra kl 15:00. Avg. lørdag 12. juli kl 08:00. Distanse Egersund – Kristiansand ca 84 nm. Dvs. ca. 12 timer med 7 knop. Egersund har to ganger hatt Kystens landsstevne; et hyggelig gjensyn for mange. Plassen er «ubegrenset». Sokndal / Farsund / Loshavn, aktuelle samlingshavner for fartøyer som skal slutte seg til konvoien. Stedene har maritim historisk interesse og det ligger til rette for lokale arrangementer. Mandal, aktuell samlingshavn for fartøyer som skal slutte seg til konvoien. Kristiansand ankomst lørdag 12. juli kl 20:00. Avg. mandag 14. juli kl 10:00. Distanse Kristiansand – Risør ca. 60 nm. Dvs. ca. 8-­‐9 timer med 7 knop. Her legges det opp til stor aktivitet omkring Bredalsholmen og Bragdøya. Lillesand, distanse fra Kristiansand ca. 22 nm. Aktuell avlastningshavn pga. begrenset plass i primærhavn. Grimstad, distanse fra Kristiansand ca. 28 nm. Aktuell avlastningshavn pga. begrenset plass i primærhavn. Arendal, distanse fra Kristiansand ca. 39 nm. Aktuell avlastningshavn pga. begrenset plass i primærhavn. Tvedestrand, distanse fra Kristiansand ca. 52 nm. Aktuell avlastningshavn pga. begrenset plass i primærhavn. Lyngør, distanse fra Kristiansand ca. 56 nm. Sted av stor historisk interesse her legges trolig opp til betydelige aktiviteter fra lokale krefter. Risør ankomst mandag 14. juli ca. Kl. 18:30. Avg. tirsdag 15. juli kl 10:00. Distanse Risør -­‐ Sandefjord ca. 43 nm. Dvs. ca. 6 timer med 7 knop. Distanse Risør – Horten ca. 66 nm. Dvs. ca. 9 timer med 7 knop. Plassen kan være en begrensning og det kan legges opp til at mange går videre til havner opp mot Sandefjord. Kragerø, distanse fra Risør 14. nm. Aktuell avlastningshavn pga. begrenset plass i primærhavn. Langesund, distanse fra Risør 24 nm. Aktuell avlastningshavn pga .begrenset plass i primærhavn. Brevik, distanse fra Risør 29 nm. Aktuell avlastningshavn pga. begrenset plass i primærhavn. Stavern distanse fra Risør 31 nm. Sted av stor marinehistorisk interesse. Larvik, distanse fra Risør 35 nm. Aktuell avlastningshavn pga. begrenset plass i primærhavn. Sandefjord ankomst tirsdag 15. juli kl. 17:00. Avg. onsdag 16 juli kl 10:00 Distanse Sandefjord – Horten ca. 35m. Dvs. ca. 5 timer med 7 knop. Distanse Sandefjord – Oslo ca. 65 nm. Dvs. ca. 9-­‐10 timer med 7 knop. Tønsberg, distanse fra Sandefjord 23 nm. Aktuell avlastningshavn pga. begrenset plass i primærhavn. Horten ankomst onsdag 16. juli ca. Kl. 15:00. Avg. torsdag 17 juli kl. 10:00 Distanse til Horten – Oslo 32 nm. Dvs. ca. 4-­‐5 timer med 7 knop. Horten er marinens gamle hovedbase og her ventes stor aktivitet. Moss aktuell avlastningshavn pga begrenset plass i primærhavn. Distanse til Oslo 30 nm. Soon aktuell avlastningshavn pga begrenset plass i primærhavn. Oslo. Alle båter samles for felles innseiling i forbindelse med åpning av landsstevnet torsdag 17. juli ca . kl.17:00 Ved spørsmål ta kontakt med: Christian Lien Jensen, tlf 41428696 E-­‐post [email protected]­‐fartoyvern.no