(Møteledere er forslag som kan byttes) Styret: Bedehuset Karmel:

Comments

Transcription

(Møteledere er forslag som kan byttes) Styret: Bedehuset Karmel:
Kr
August
November
dag
Sø
dat
10
kl
11
Taler
Delemøte
Org
Leder/møtevert
Anders H-H
Dag dat
Sø
2
kl
11
Taler
Møte: Jorunn Dørdal
Org
NM
Sø
17
11
Semesterstart: Elisabeth Ludvigsen
NMS
Sø
9
11
Møte: Bente og Mathias Lie
NSM
Sø
24
11
Møte: Anders Haugsvær-Holst
NLM
Sø
16
11
30
10
LOPPEMARKED Galleri Normisjon
nm
Sø
23
10
BEDEHUSFESTEN
Kristin Haugsvær Holst
Møte: ?
BK
Lø
L:: O K Risa
M: Jens
L: J S Sundnes
M
Oddvar
Sø
31
11
STORSAMLING: Jens Sætre
NM
L: Kommite
M: Karmel orch
Sø
30
11
STORSAMLING: Elisabeth Ludvigsen NMS
Sø
7
11
Sø
14
11
Desember
Møte: Per Torgeir Nilsen
«Jesus i GT»
Møte: Kari Tønnesen (NM)
Sø
21
17
Vi synger julen inn
Sø
4
17
Januar 2015
Jule/nyttårsfest
September
Fr
5
18:3
0 Vyborgbasar
Oddvar
Sø
7
11
Møte Andreas Evensen
BK
Sø
14
11
Møte: Stig Magne Heitmann
NMS
Sø
21
11
Møte: Samuel Skrunes??
NLA
Sø
28
11
STORSAMLING: Elisabeth Ludvigsen NLM
L. f. Glittenberg
M
L. M T. Augestad
M:
L:M-B Theis Moe
M:
L: Kommite
M: Karmel orch
NLM
NLM
NM
Leder/møtevert
L:.f Glittenberg
M:
L: Birger M?
M:
L. Anders H-H
M:
T. Lindaas
M:
L: Kommite
M: Karmel orch
L: J S Sundnes
M:
L: : M. Augestad
M:
?
(Møteledere er forslag som kan byttes)
Oktober
Sø
5
11
Møte: Asbjørn Risa
NM
Sø
12
11
Møte: Marius Theis Moe
BK
Sø
19
11
Møte : Yngres har ansvaret
NMS
Fr
Lø
Sø
24
28
26
18
Fororsamlingsweekend
til
Fjelly
11
BK
:A Risa?
M:
M:
Yngres
M:
Styret: Bedehuset Karmel:
Anders Haugsvær Holst formann
Mirjam Augestad husansvarlig
Jon Sigve Sundnes
nestformann
Marit S. Risa Gruppe-/ «kaffi-ansvarlig»
Terje Lindås
sekretær
Liv Randi M. Birkeland
1. vara
Vidar Sandvik
utleieansv
Arne Grostøl
2. vara
Jarle Glittenberg
PR-ansv
FASTE SAMLINGER PÅ BEDEHUSET:
Søn Kl. 11:00
Formiddagsmøte
Søndagskole, 2 alderstrinn
Ons Kl. 17:30 Barnetime, fra 2-6 år, annenhver onsdag. Inngår i
Karmelklubben
Yngstes, fra 7-12 år hver onsdag. Inngår i
Karmelklubben annenhver onsdag.
Karmelklubben, = Barnetime + Yngstes.
Kl. 19:30 Bibel og bønn.
Tor Kl. 20:30 Lovsangsteamet øver stort sett annenhver torsdag.
Fre Kl. 20:00 Yngres, fra 13 år
I tillegg har vi heltidsbarnehage i huset.
Fork.
BK
Organisasjoner
Bedehuset Karmel
NMS:
Det norske
Misjonsselskap
Norsk Luthersk
Misjonssamband
Normisjon
NLM
NM
DNI
Den norske
Israelsmisjon
DISM: Den indre
sjømannsmisjon
NSM
Samemisjonen
Barnetimen
Karmelklubben
Søndagsskolen
Yngstes
Yngres
Forsamlingsarbeider:
Kontaktpersoner:
Formann:
Anders Haugsvær-Holst
Lars Haugsvær
55228867
46416878
55226215
Terje Viken
55228868/
94808063
Oddvar Aadland
55226673/
90990425
55130621
Kari Husevåg
Johan Kartveit
Birger Myklestad
Ragnhild Lindås
Hilde Sundnes
Gunnar Lien
Torhild Stensland
55226570
55226901
93803529
55228867/
90660122
95879059
høsten 2014
Program 1. UTKAST
55229899
Elisabeth Ludvigsen
47627775
Elisabeth Ludvigsen
47627775
Oppdatering: Karmel.no