FEBDOK priser 2014

Comments

Transcription

FEBDOK priser 2014
FEBDOK priser 2014
Vi har besluttet og ikke øke prisene for FEBDOK for 2014. I versjon 5.4 lanserte vi 2 nye moduler for
FEBDOK som har sin egen pris struktur. Dessuten har det blitt en endring i hva som gjelder for en
konsern versjon.
I versjon 5.4 lanserte vi generator og impedansjordet nett som egne moduler.
Fra januar 2014 er det nye regler for konsern versjon av FEBOK.
Modul


Generator
Impedansjordet nett
Vi har laget en rabattert pris struktur ut ifra størrelsen på ditt FEBDOK abonnement. Det betyr at
antall brukerrettigheter i ditt abonnement viser deg hvor i prisstrukturen du ligger.
Se prisliste for modul
Endring av FEBDOK konsern
Det blir en endring av prisstruktur for abonnenter av FEBDOK konsern fra 1. januar 2014. NELFO har
nå besluttet at en avdeling skal ha 2 brukerrettigheter som en grunnpakke av FEBDOK. Dette betyr at
prisen for en ny avdeling settes lik grunnpakken.
Alle med et abonnement som har mindre enn 2 brukerrettigheter pr. avdeling vil få tilsendt eget brev
angående justering etter beslutningen over. De som får justering vil få en økt vedlikeholds avgift i
2014. Økningen skyldes flere brukerrettigheter.
Pris konsern versjon
FEBDOK konsern leveres med 10 brukerrettigheter og 5 avdelinger i tillegg til
lisenstaker.
Pris pr. avdeling:
Kjøp medlem av NELFO:
Kjøp ikke medlem av NELFO:
kr: 10.300,- eks MVA
kr: 15.700,- eks MVA
Vedlikehold pr. avdeling:
Vedlikehold medlem av NELFO
Vedlikehold ikke medlem av NELFO
kr: 4.600,- eks MVA
kr: 7.400,- eks MVA
Pris for ekstra brukerrettigheter:
Kjøp medlem av NELFO
Kjøp ikke medlem av NELFO
kr: 2.800,- eks MVA
kr: 4.400,- eks MVA
Vedlikehold pr. brukerrettighet:
Vedlikehold medlem av NELFO
Vedlikehold ikke medlem av NELFO
kr: 2.300,- eks MVA
kr: 3.700,- eks MVA
Se informasjon på våre hjemmesider www.febdok.no.
Informasjon og pris for konsern vil bli lagt ut i slutten av desember.