Kunnskapsbyen - Sotra vidaregåande skule

Comments

Transcription

Kunnskapsbyen - Sotra vidaregåande skule
14.03.2014
Vekst og kunnskap
Kunnskapsbyen
– leverandør til Sotra Kystby og
vice versa
Onsdag 12. mars 2014
Thomas Skålnes, direktør Sartor Storsenter
Fjell kommune – områdeplan 2011
Thon Hotel m/restaurant/pub
Handel/kontor - fra 1200 til 15-1600
ansatte
Kystbygarasjen 1500 p-plassar
opnar i november 2014 + ein til
1
14.03.2014
Nygata –
handel og
kultur
•
•
•
•
•
•
Idrett, friluftsliv, utstillingar
Butikker
Boliger
Hotell
Restauranter
Kunst, atelier
Musikk,
jazzpub
Det skal byggast mykje…
Behov meir kunnskap innan:
• Handel/reiseliv – opplevingar, aktivitetar,
service, vertskap
• Hotell/servering – konferansar, utstillingar
• Kultur/kino/VilVite/idrett
• Byutvikling, byggingeniørar, tømrarar,
elektrikarar, m.m. Veidekke: sikker jobb
• Rådgivere – advokatar, revisorar, arkitektar,
reklame, data, rekruttering, PR-byrå
• Bank/finans/forsikring (?) - eigedomsformidling
Gjensidig nytte og glede
mellom skule og kystby
Sotraplassen – møtestaden,
konsertar, utstillingar, m,m,
• Videregåande skule og høskulestudier bør
ligge sentralt i byen – eller nær sentrum
– Tett ved kollektivknutepunktet
– Vi gi eit meir stimulerande og urbant
studiemiljø
– Lett å nytte byens tilbod, fagleg og sosialt
– Skape liv og trivsel i kystbyen
2
14.03.2014
Allmenningen – pulserande gangveg
Også på
kveldstid
VilVite Sotra Kystby
Spesielt for Sotra – næringsliv, kultur,
natur, byutvikling – leik og kafe
• Lærerike aktivitetar og opplevingar innan
teknologi, realfag og naturvitskap
VilVite Sotra Kystby
• VilVite Bergen, Bruns og Northernlight
• Sartor Holding AS eig VilVite Sotra Kystby
gjennom Sotra Vitensenter AS.
• Investering 15 mill. kr. Driftsavtale med
VilVite Bergen.
Planlegg ca. 80 installasjonar
3
14.03.2014
Subsea - juletre
4
14.03.2014
Takk for meg!
5

Similar documents