Produktblad Polyuretan

Comments

Transcription

Produktblad Polyuretan
-08
AV ERGO1 -08
1
Avlastningsmatter
Polyuretan
(PU)
andreERGONOMIMATTEN
materialkvaliteter
AV ERGO1 -08
N
med kuleformet overflate
AMatte
vlastningsmatter
EGENSKAPER:
Polyuretan/Uretangummi
- PU med avlastning for
som gir en god ergonomisk effekt
PolyesterUrethaneRubber
- PUR på alle sider for å
rygg og ben. Den har også skråkanter
Urethane
Elastomer
&
Additives
AU/EU er den
redusere risiko for snubling. Med tett- overflate
ERGONOMIMATTEN
Avlastningsmatter
matten ved rengjøring.
sammenhengende arbeidsplasser bruker vi Ergonomi
Skjøt eller produserer matter etter mål.
Denne matten har vi produsert i snart 20 år med svært
gode
tilbakemeldinger. Singleformatet på 70x100 cm
BRUKSOMRÅDER:
Ergonomimatten
i naturgummi
EG
E N S K Aarbeidsplass.
P E R : Matte med
kuleformet overflate
passer fint til en enkeltstående
Til flere
Slitedeler
med ekstrem
hard
påkjenning.
som gir en
god
ergonomisk
effektBeskyttelse
med
avlastning
BRUKSOMRÅDER:
Anbefales
for
bruk
i
miljøer
som
ikke forog pakninger
sammenhengende arbeidsplasser bruker vi Ergonomi
rygg og ben. Den har også skråkanter på alle sider for å
er
i kontakt
med olje, matter
fett, kjemikalier,
ozon eller
Skjøt
eller produserer
etter
redusere risiko
formål.
snubling. Med tett overflate er den
direkte
sollys.
EGENSKAPER:
også lett å holde ren, samtidig slipper man å fjerne
ved rengjøring.
Ergonomimattenmatten
i naturgummi
• Temperaturer fra -20 til + 95
BRUKSOMRÅDER: Anbefales
bruk i miljøer som ikke
Ergonomimatten
i sortfor
nitrilgummi
(enkelte spesialblandinger
tåle høyere
temperatur)
Denne matten harkan
vi produsert
i snart 20 år
med svært
er i kontakt med olje,
fett,
kjemikalier,
ozon eller
BRUKSOMRÅDER:
Industrimatte.
Spesielt
gode tilbakemeldinger.
på 86
70x100 cm
• Kan fås i hardheter
fra shore
A Singleformatet
5 tilbestandig
shore D
direkte
passer fint til en enkeltstående arbeidsplass. Til flere
olje,sollys.
fett
og slitestyrke
kjemikalier.
•motMeget
god
mot stein og grus og andre mineraler
sammenhengende arbeidsplasser bruker vi Ergonomi
med stor slitasje.
Skjøt eller produserer matter etter mål.
Ergonomimatten
i isort
blå nitrilgummi
nitrilgummi
•Ergonomimatten
Tåler vann, ozon,
olje,
bensin,
syrer og tetter godt mot gass
Olje
V/O
også lett å holde ren, samtidig slipper man å fjerne
Som vist over er PU/PUR/AU/EU stort sett samme type stoff.
E G E Nved
S K Arengjøring.
P E R : Matte med kuleformet overflate
matten
Hovedprinsippet er to komponenter (poleoul og isosianat) som blandes,
som gir en god ergonomisk effekt med avlastning for
tømmes flytende i form og herdes i varme. Innen dette feltet er det en meget
rygg ogmatten
ben. Den
har
skråkanter
på 20
alleår
sider
å
Denne
har
viogså
produsert
i snart
medfor
svært
stor produktutvikling.
Ved behov
kan kjemikerne
blande til akkurat dine
redusere
risiko for snubling.
Med tett overflate
er dencm
gode
tilbakemeldinger.
Singleformatet
på
70x100
ønsker. Kjennetegnet er stor slitestyrke og meget gode heftegenskaper fra
også lett
å holde
samtidig slipper
man å fjerne
passer
fint
tilTemperatursvingninger
enren,
enkeltstående
arbeidsplass.
Til flere
stål
til titan.
kan være
en utfordring.
P
I
Stot
ERGONOMIMATTEN Vann
Laveste driftstemperatur:
Høyeste driftstemperatur:
Høyeste temperatur kort tid:
Strekkfasthet Mpa:
Forlengelse ved brudd:
Hardhet IRH/Shore A:
www.rubberstyle.com
blå fargen synliggjør tidlig og klart behovet for rengjøring. Spesielt bestandig mot olje, fett og kjemikalier.
•
DESIGN
•
•
TESTING • PRODUKSJON - SIDEN 1924
• TESTING • PRODUKSJON - SIDEN 1924
DESIGN
N-4029
Stavanger,
ASO
Finnestadsvingen
36, N-4029
Stavanger,
E S T I NRubberstyle
G AS
PR
D U K S J O36,
N
- SID
E
N 1Norway.
9 2 Norway.
4
• D E S I G N • TRubberstyle
• Finnestadsvingen
Telefon:
+47992
51 5415
28 00/
992
15 202. Telefaks:
+4754
51 54
25
00 E-mail:
E-mail: [email protected]
Telefon: +47 51 54
28 00/
202.
Telefaks:
+47
51
25
00
[email protected]
Rubberstyle AS Finnestadsvingen 36, N-4029 Stavanger, Norway.
I N N O VA S J O N
A
Gass
Ergonomimatten
blå nitrilgummi
PU
er en blanding avi poleoul
og isosianat.
BRUKSOMRÅDER: Næringsmiddelindustrien. Den klare
Ergonomimatten
i sort
Ved brann vil de aller
fleste PUer gi
fra nitrilgummi
blå fargen synliggjør BRUKSOMRÅDER:
tidlig og klart behovet
for rengjøSpesielt bestandig
seg
giftig gass. De fleste
PUene Industrimatte.
er
motmot
olje, olje,
fett ogfett
kjemikalier.
ring. Spesielt bestandig
og kjemikalier.
farget av tilsettingsstoff, men
farge blir også tilsatt
for å
Ergonomimatten
i blå nitrilgummi
skille kvalitetene fra
hverandre.Næringsmiddelindustrien. Den klare
BRUKSOMRÅDER:
I N N O VA S J O N
S
AV ERGO1 -08
Ergonomimatten i naturgummi
BRUKSOMRÅDER: Næringsmiddelindustrien.
Den klare
mot olje, fett og kjemikalier.
bruk i miljøer som ikke
blå fargen synliggjørBRUKSOMRÅDER:
tidlig og klartAnbefales
behovetforfor
rengjøEGENSKAPER: er i kontakt med olje, fett, kjemikalier, ozon eller
ring. Spesielt bestandig
mot
olje, fett og kjemikalier.
direkte
sollys.
I N N O VA S J O N
B
Slitest.
BRUKSOMRÅDER: Industrimatte. Spesielt bestandig
www.rubberstyle.com
www.rubberstyle.com
4
URETANGUMMI (AE/EU)
Telefon: +47 51 54 28 00/ 992 15 202. Telefaks: +47 51 54 25 00 E-mail: [email protected]
-20°C
+95°C
100°C
40
600%
65-95