Søndre Follo Brannvesen IKS

Comments

Transcription

Søndre Follo Brannvesen IKS
S ø n d r e Fo l l o B r a n n ve s e n I K S
Kursavdeling
Nyhetsbrev nr 2 - 10. august 2011
www.brannvesenet.com
Varme arbeider kurs
Miljøvennlig slukkeanlegg
Søndre Follo Brannvesen IKS har anskaffet et
transportabelt og miljøvennlig slukkeanlegg.
En ny type ”slukke kar” som benytter vann og
propan istedenfor den tradisjonelle metoden
med bruk av brennbare væsker.
I en hektisk vårsesong har SFB gjennomført i alt 5 varme arbeiderkurs,
med til sammen 45 deltakere som har bestått kurset.
Tilbakemeldingene har vært gode på alle kursene og vi ser fram til å
utvikle disse videre nå utover høsten og vinteren.
Fordelen er at det gir oss bedre og mere varierte
øvelser da vi ved hjelp av tilleggsmoduler kan
simulere forskjellige branner.
Erfaringer med det nye slukkeanlegget
Det nye slukkeanlegget gir oss i større grad muligheten til å
trene på de slukketekniske og taktiske utfordringer som er
realistiske i gitte situasjoner.
Nå har vi muligheten til å tilpasse øvelsene i mye større grad
enn tidligere, samtidig som at sikkerheten er blitt mye bedre
ivaretatt for både brukere og miljøet.
Fra å trene på og trekke ut splinten på håndslukkeren og å
rette strålen mot brannen, må vi nå bevege oss rundt objektet
og gjerne kombinere forskjellige typer av slukkemidler.
På denne måten får vi gode og pedagogisk
riktige måter å gjennomføre disse øvelsene på.
Besøk vår hjemmeside for kurskalender og kursbeskrivelser.
Vi vil også kunne avholde kurs og øvelser ved din bedrift.
Vi har konkurransedyktige priser.
Søndre Follo Brannvesen IKS - Drøbakveien 191 - 1430 Ås - tlf: 64 93 79 70
e-post: [email protected] www.brannvesenet.com

Similar documents