Bilder fra Snubbadagen 23(7-2014 m/kulturvandring til Novasletta

Comments

Transcription

Bilder fra Snubbadagen 23(7-2014 m/kulturvandring til Novasletta
Snubbadagen 2014 v/Kystsamene og Snubba grendelag:
Åpning av Snubbadagen v/leder Kystsamene Kurt Stormo:
«Er det eller har det vært bjørn i Biennaroggi/Bjørneholla?» v/Geir Elvebakk:
«Er det bjørn i Biennaroggi/Bjørneholla?»
Unn Kristin Laberg – fotoutstilling:
Barnetimen v/Tone Elvebakk:
Per Heimly åpner sin fotoutstilling – Snubba 2014:
På fotoutstilling til Per Heimly – Snubba 2014:
Per Heimly og hans mor – Snubba 2014:
Kaffespåing – Vi drikker kaffe og ser i kaffegruten v/Unn Kristin Laberg:
Vi drikker kaffe og ser i kaffegruten:
Geir Elvebakk snakket om tradisjonell samisk helbredelse i Snubba:
Unge musikalske talenter: Inna Marja Amundsen
Várdobáikis sanggruppe:
Musikalsk brobygging – Jan Henning Løvmo og Øyvind Løvmo:
Kulturvandring til Várevuolli (Nova) med Gunn-Tove Minde:
Til Várevuolli (Nova):