BEFARINGSSKJEMA NIBE varmepumpe

Comments

Transcription

BEFARINGSSKJEMA NIBE varmepumpe
BEFARINGSSKJEMA
NIBE varmepumpe
Fyll i opplysningene under og gi blanketten til din installatør. Dette gjør det enkelt for oss, og installatøren å gi deg den beste veiledningen
for valg av varmepumpe. Varmepumpeinstallasjonen skal dimensjoneres for husets toppeffekt, eller årlig forbruk i kWh.
Installatør:
Navn:
Installatørens adresse:
Adresse:
Installatørens postadresse:
Postnummer og poststed:
Installatørens fax:
Telefon (dagtid):
Jeg ønsker hjemmebesøk:

Telefon (kveldstid):
OPPLYSNINGER OM BOLIGEN
Type bolig:
Oppvarmet areal: _______ m²
 Enebolig
1.etg.: _______ m² 2. etg.:  Rekkehus
Kjeller:
_______ m² Garasje: _______ m²
 Tomansbolig
Byggeår:
_______
 Boligblokk
Tilleggsisolering (vind) _______ Tilleggsisolering (fasade)_______
_______ m²
Nye vinduer: _______
 Nybygg (TEK 10)
Nåværende innetemperatur: _______
Max installert effekt _________ kW
Antall personer i husholdningen: _______
NÅVÆRENDE OPPVARMINGSSYSTEM
Varmekilde Alder (år) Effekt
Turtemperatur, kaldeste dagene: _______ °C
 Fjernvarme _______ _______
Returtemperatur, kaldeste dagene: _______ °C
 Oljekjele _______ _______
 Elektrisk _______ _______
Varmedistribusjon
 Elkjele _______ _______
 Gulvvarme, betongbjelkelag
 Gasskjele _______ _______
 Gulvvarme, trebjelkelag
 Vedkjele /flis
_______ _______
 Radiatorer
 Kombikjele
_______ _______
 Kamin _______ _______
Annet
 Varmepumpe _______ _______
 Utebasseng _______ m3
 Avtrekksvarmepumpe  luft/vann  luft/luft  væske/vann
 Innebasseng _______ m3
 Akkumulatortank med varmtvannsberedere på _______ liter
VALG AV VARMEPUMPE
 Bergvarme
Varmepumpe
Kondensering
 Luft/vann
 NIBE F1145
 Flytende
 Sjøvarme. Meter fra hus til sjø ______________ m
 NIBE F1150
 Fast
 NIBE F1245
Tilleggsenergi
 NIBE F1250
 El
Tilgjengelig areal
 Jordvarme
 Myr ____ m²
 NIBE F1345
 NIBE VVM 300
(angi jordtype)
 Tørr grus/sand ____ m²
 NIBE F2025
 NIBE EVP 270
 Fuktig grus/sand ____ m²
 NIBE F2300
 NIBE EVP 500
 Leire ____ m²
 NIBE SPLIT
 Olje
 Annet ____ m²
 NIBE F370 / F470 / F750
Annet _______________
ENERGIFORBRUK
Olje: _______ m3
Ved: _______ m3
Totalt energiforbruk: _______________ kWh
Pris: ________ kr / m3
Pris: _______ kr / m3
Pris: ____________ kr / kWh

Similar documents