DOMMEROVERSIKT – LANDS- OG ELITESTEVNER 2014

Comments

Transcription

DOMMEROVERSIKT – LANDS- OG ELITESTEVNER 2014
DOMMEROVERSIKT – LANDS- OG ELITESTEVNER 2014
Del 1 og 2 (merk: hele året)
Oslo 17. mars 2014
Viktig å merke seg:
 DDK fordeler OD, minst to DD3+ samt DD2 til E-stevner og L/E-stevner. Øvrige dommere må arrangøren selv sørge for. Arrangøren
oppfordres til å benytte to utenlanske dommere på de større stevnearrangementene. Dersom arrangøren trenger bistand for å skaffe
utenlandsk dommer ta kontakt med [email protected], med kopi til [email protected] i god tid før stevnet, dog senest fire
måneder før. Det tar tid å skaffe gode utenlandske dommere. Skaffer arrangøren selv utenlanske dommere, bes det om at disse dommere
meldes inn til DDK, slik at de kan komme på listen. Dommere som ikke før har vært godkjent av DDK må først søkes godkjent.
 DDK fordeler kun OD til L-stevner. (av praktiske hensyn oppføres også andre dommere enn OD, dersom DDK har fått melding om at
dommeren/dommerne ønsker og har mulighet til å dømme. Dersom arrangøren allerede har tilstrekkelig med dommere, bes arrangøren å
ta kontakt med dommeren(e) på listen, gjerne med kopi til [email protected]). Arrangørene innhenter de øvrige dommerne og
oppfordres også til å bruke utenlandske dommere.
 DD2 skal ha dømt MB på D-stevner for å settes opp L-stevner. Tilsvarende bør man ha erfaring fra L-stevner for å dømme på E-stevner.
 Dommere markert med gult har bekreftet
 UL=utenlandsk dommer
 CS = Chief Steward (et nødvendig antall Steward assistenter (SA) oppnevnes i samråd med CS )
 Listen vil oppdateres jevnlig.
DEL 1 februar til juli inkl. AEG
Dato
Arrangørklubb
1-2 februar
Sørlandsparken rideklubb
Overdommer
Dommere
DD2
CS
L/E-stevne
Stevnekategori
Anne Grundvig
Liv Mette Moxnes, 1UL
Eva Letnes
Elisabeth Olsen
L/E-stevne
Christine S.
Loennecken
Øivind Ødemotland(ikke ponni), Kjell Myhre(søn),
2UL
Nina Hirsch, Vibeke Bongo
Ingar Nilsen
Epona
8-9 februar
Grenland ryttersportsklubb
15.-16.
februar
17.19.februar
Sandnes og Jæren rideklubb
L-stevne
Signe Lise
Bjelland(DD2)
Hege Trulsen(NOR)
Marit Rakvåg
AEG
Artic Equistrian Games
Vestfold
CDIP/J/YR/
CDI3*
28 feb-2 mars
L-stevne
21-23. mars
Hønefoss og Ringerike
rideklubb
Grenland ryttersportsklubb
L-stevne
Tone
Markussen(DD2)
22.-23. mars
Alvøen Rideklubb
L-stevne
Maja Farup
Rita Pedersen
Tina Eidsgaard
Nina Dalen
28-30. mars
Rogaland Rideklubb
Tuula Stie
Rune Mæle, Lone Dichmann(DK)
Signe Lise Bjelland, Bente
Staalesen
Marit Rakvaag
25.-27. april
Sørlandsparken rideklubb
L/E –stevne
Hallmesterskap
2014
L/E-stevne
Anne Grundvig
Trond Asmyr, Liv Mette Moxnes, Lone
Dichmann(DK), Rune Mæle
Kjersti Bergersen, Hedda
Abel
Elisabeth Olsen
26.-27. april
Alvøen rideklubb
L-stevne
2.-4. mai
Sandnes og Jæren rideklubb
L/E-stevne
Elin Thiis
Hartveit(DD2)
Anne Grundvig
Rita Pedersen, 2 UL
3.-4. mai
Flyttet til
24.-25. mai
3.-4. mai
Nes rideklubb
L/E-stevne
Torunn Knævelsrud
Maja Farup, Janne Syversen, 2UL
Trøndelag Hestesportsklubb
L-stevne
Nina Hirsch(DD2)
10.-11. mai
Ellingsrud rytterklubb
L/E-stevne
Christine S.
Loennecken
24.-25. mai
Bruråk hestesportsklubb
L-stevne
Dag Smith-Meyer
24.-25. mai
Flora hestesportsklubb
L-stevne
Ove Natland (DD2)
24.-25. mai
Verdal
L-stevne
FLYTTES?!
Peter Holler(GER), Hans Christian Matthiesen(DK),
Magnus Ringmark(SWE), Torunn Knævelsrud(NOR)
Ingen
Baard Lindvaag
Ingar Nilsen
Nina Dalen
Bente Staalesen, Janne
Halstenshov
Aud Kari Fauske, Elise
Ratvik, Hedda Abel
Marit Rakvaag
Mona Kristin Heinric
Guro Grønningsæter
Gunn Skovholt, Tuula Stie, Trond Asmyr, Torunn
Knævelsrud, 1UL
Aud Kari Fauske, Elise
Ratvik, Hedda Abel,
Marianne Halvorsen
Nina Hirsch, Signe-Lise
Bjelland
Elin Thiis Hartveit
Eva Ganzarain
Baard Lindvaag
Nina Dalen
-
31. mai – 1.
juni
Borge rideklubb
Kjell Myhre
Info kommer.
Hammerfest rideklubb
L/E-stevne
Uttaksstevne til
nordisk mesterskap
L-stevne
6.-8. juni
Elise Ratvik(DD2)
Dag Smith-Meyer
Elin Thiis Hartveit
Klubb oppnevner selv
7.-9. juni
Tanum rideklubb
E-stevne
Torunn Knævelsrud
Kjell Myhre, Tuula Stie, Liv Mette Moxnes, Gunn
Skovholt, 3UL
Iselill Karlsen, Nina Hirsch,
Johan Møller
7.-9. juni
Sandnes og Jæren rideklubb
L/E-stevne
Signe Lise Bjelland, Eva
Letnes
Marit Rakvaag
14.-15. juni
Majorplassen rideklubb
-unghest
L-stevne
Øivind Ødemotland
14.-15. juni
Hedemarken rideklubb
L/E-stevne
Anne Grundvig
21.- 22. juni
Trøndelag Hestesportsklubb
L-stevne
21.-22. juni
Haugesund rideklubb
L-stevne
Kjell Myhre
Elin Thiis Hartveit, Bente
Staalesen
Marit Rakvaag
21.-22. juni
Moldegaard hestesportsklubb
L/E-stevne
Anne Grundvig
Kjersti Bergersen, Signe
Lise Bjelland, Bente
Staalesen
Nina Dalen
23.-30. juni
EPONA - NORDISK
BALTISK MESTERSKAP
27.-29. juni
Lillehammer rideklubb
CDIP/JR/YR/Senior/P
ara
L/E-stevne
Janne Halstenshov
Trond Syversen
28.-29.juni
13.-15. juli
23.-24. juli
Vaadan
Hønefoss og Ringerike
Tønsberg rideklubb
Stall Gøtesen
Tønsberg rideklubb
Stall Gøtesen
L-stevne
L-stevne
L-stevne
Elise Ratvik(DD2)
L/E-stevne
Rita Pedersen
August-desember
inkl KHOS
26.-27. juli
DEL 2
Marit Bergli
Ingar Nilsen
Maja Farup, Janne Syversen, Torunn Knævelsrud, 2UL
Annie Liven Mehlum, Elin
Thiis Hartveit
Mona Kristin Heinric
Baard Lindvaag
Info kommer.
Maja Farup, Janne Syversen, 2UL
Baard Lindvaag
Ingar Nilsen
Tom Ludvigsen
Dag Smith-Meyer
Kjell Myhre, Dag Smith-Meyer, 2UL
Nina Hirsch
Paul Keer
30. juli til 3.
august
Info kommer.
Drammen og omegn
rideklubb
-Linnesvollen
E-stevne
16-17 aug
Nes rideklubb
L/E-stevne
6.-7. sept
Tanum rideklubb
L/E- stevne
Tuula Stie, Liv Mette Moxnes, 2UL
13-14. sept
Skedsmo rideklubb
LAG NM
DRESSUR
Info kommer.
27-28
september
Sandnes og Jæren rideklubb
L/E-stevne
KHOS
Kingsland Oslo Horse Show
Telenor Arena, Fornebu?
CDI3*
Sørlandsparken rideklubb
Grenland ryttersportsklubb
L/E-stevne
L/E-stevne
16-19.
oktober
25-26
oktober
7-9.
november
Baard Lindvaag
Harald Farbrot
NM DRESSUR
Liv Mette Moxnes
Anne Grundvig
Rune Mæle
Aud Kari Fauske, Iselill
Karlsen, Hedda Abel
Nina Hirsch, Marianne
Halvorsen
Signe Lise Bjelland, Bente
Staalesen
Harald Farbrot
Eva Ganzerain
Mai Helen Kjærnes
Harald Farbrot
Marit Rakvaag
Info kommer.
Tuula Stie
Anne Grundvig
Signe Lise Bjelland, Eva
Letnes
Janne Halstenshov
Geir Madland
Tom Ludvigsen