møter KUNNGJØRINGer ledige stillinger

Comments

Transcription

møter KUNNGJØRINGer ledige stillinger
møter
Aktivisering og velferdstjenester
Politiske møter uke 26
Aspøy seniorsenter
Onsdag 3. juli kl. 13.00
Organ:
Formannskapet
Seniorsentrene
Møtedato/-tid:
Sted:
24.06.13 kl. 13.00 Formannskapssalen
Bygge- og
26.06.13 kl. 17.00 Rom 463, rådhuset,
delesaksutvalget
lavblokka
Klipra seniorsenter
Tirsdag 2. juli kl. 12.00
Konsert med Øyvind Håvik og
kona Birgitte (fløyte og harpe)
Konsert med Øyvind Håvik og
kona Birgitte (fløyte og harpe)
Møtene er åpne for publikum. Sakspapir:
http://alesund.kommune.no/lokaldemokratipolitikk-rad-og-utvalg/motekalender
KUNNGJØRINGer
Plan og bygning
Planer til offentlig ettersyn
Med hjemmel i § 12-10 i pbl. har Ålesund formannskap
i møter henholdsvis 25.06.2012 og 10.06.2013 vedtatt å
legge ut følgende reguleringsplaner til offentlig ettersyn:
Lerstadvika småbåthavn. Andre gangs offentlig ettersyn
Planområdet ligger like øst for Lerstadvika, og omfatter
deler av gnr. 38/bnr. 3, 190 og 196. Planen er bearbeidet
i forhold til innkomne merknader og hensynet til min.
100 m fri bredde mellom Lerstadholmen og småbåthavna.
Planen legger til rette for ca. 60 båter, i tillegg til naustområder, atkomstveger, felles parkering og friområder.
Svorshamna industriområde - Ellingsøya
Planen omfatter et større industriområde på nordsiden
av Ellingsøy, samt ny parkeringsplass til friområde vest
for planen.
*
Naboer og berørte parter blir underrettet i eget brev.
Sakspapirer og vedlegg er tilgjengelig på Servicetorget
på rådhuset og på kommunens internettside i perioden
22.06. – 26.08.2013. Eventuelle merknader sendes på epost
til [email protected] eller per brev til:
Ålesund kommune, VH Plan og bygning,
postboks 1521, 6025 Ålesund innen 26. august 2013.
Ålesund voksenopplæringssenter
Kurs høsten 2013
Norskkurs for innvandrere – dag- og kveldskurs
På alle nivå: Kvalifisering til Norskprøve 2 og 3.
Kursstart i uke 34
Registrering av nye deltakere fortløpende
fra torsdag 1. august kl. 10.00 - 15.00
Kurs mot Bergenstest vil ha oppstart i september/oktober.
Norwegian language for immigrants Day- and eveningcourses
All levels: Qualification for Norskprøve 2 og 3.
Start in week 34
Registration of new participants from week 31.
Ålesund voksenopplæringssenter tlf. 70 16 25 60,
Parkgata 11, 6003 Ålesund. (Nørvøy skole 4. etasje).
E-post: [email protected]
Helsestasjon for ungdom,
åpningstider i sommer:
Åpent onsdager kl. 16.00 – 19.00 ved Moa helsestasjon
i juli måned og frem til skolestart.
Med unntak av onsdag 31. juli, da er det stengt.
Se ellers info på kommunens hjemmeside og facebook
(helsestasjon for ungdom i Ålesund).
Spjelkavik seniorsenter
Mandag 1. juli kl. 11.30 Konsert med Øyvind Håvik og
kona Birgitte (fløyte og harpe)
Sommeravvikling
I perioden f.o.m. 15. juli - t.o.m. 09. august 2013 flytter
Aspøy seniorsenter sine tjenester til Klipra seniorsenter.
Sykepleier (13/4746)
Sanitetshjemmet
96,5 % fast stilling.
Søknadsfrist: 22. juli 2013.
Sykepleiere, natt (13/4747)
Sanitetshjemmet
79,8 % fast stilling, natt
2x61% fast stilling, natt.
Søknadsfrist: 22. juli 2013.
Pedagogisk leder (13/4748)
Midtbyen barnehage
50 % fast stilling.
40 % stilling, vikariat.
Søknadsfrist: 6. juli 2013.
Spjelkavik seniorsenter holder åpent hele sommeren.
Du er velkommen til å benytte deg av det åpne tilbudet
ved Klipra seniorsenter og Spjelkavik seniorsenter.
Miljøterapeut (13/4749)
Psykisk helse og rustiltak
80 % fast stilling.
Søknadsfrist: 19. juli 2013.
Middag
Det serveres middag alle ukedager på Aspøy-, Klipra- og
Spjelkavik seniorsenter.
Spjelkavik seniorsenter har også helgeåpent.
Middag m/dessert kr 75,-. Velkommen!
Psykiatrisk sjukepleiar (13/4750)
Pyskisk helse og rustiltak
Klar, ferdig, gå!
Tur til Brunstadsætra fredag 28. juni.
Ta med mat og kaffi, og ta på deg gode tursko.
Avreise fra Aspøy seniorsenter kl. 09.30, via Klipra.
Fra Spjelkavik seniorsenter kl. 10.00. Pris kr 80,Påmelding på tlf. 70 16 44 14
Miljøterapeut (13/4751)
Psykisk helse og rustiltak
Sommertid på biblioteket
I perioden fra mandag 24. juni til
og med lørdag 10. august har
biblioteket sommeråpningstid.
Dette gjelder både hovedbibliotek og filial.
Mandag - fredag kl. 10.00 – 16.00.
Lørdag
kl. 10.00 – 14.00.
Spjelkavik filial har fortsatt stengt torsdager,
samt lørdagene 6. og 27. juli.
Husk Sommerles for barn 1. - 7. klasse
Sjekk gjerne www.alesund.folkebibl.no
ledige stillinger
100 % fast stilling.
Søknadsfrist: 19. juli 2013.
74 % stilling.
Søknadsfrist: 19. juli 2013.
Miljøterapeut (13/4752)
Psykisk helse og rustiltak
100 % stilling.
Søknadsfrist: 19. juli 2013.
Lærer (13/4754)
Blindheim ungdomsskole
100 % stilling, årsvikariat.
Det kan bli ledig et årsvikariat i 50 % stilling.
Søknadsfrist: 6. juli 2013.
Pedagogisk leder (13/4755)
Rabbevågen barnehage
100 % fast stilling.
Søknadsfrist: 27. juli 2013.
For fullstendig utlysingstekst/elektronisk søknadsskjema se:
www.alesund.kommune.no under “Ledige stillinger”.
Pedagogisk leder (13/4743)
Kvennaneset barnehage
Servicetorget svarer på det meste og
henviser videre når det er nødvendig.
Ta kontakt med en av våre servicekonsulenter om kommunens tjenester.
100 % fast stilling.
Søknadsfrist: 6. juli 2013.
Du finner oss i 1. et. Rådhuset, tlf. 70 16 20 00.
[email protected]
Brigadeleder/Brannmester (13/4744)
Ålesund brannvesen KF
100 % stilling ved avd. beredskap.
Søknadsfrist: 27. juli 2013.
Helsefagarbeider/Pleiemedarbeider (13/4745)
Sanitetshjemmet
10,56 % stilling.
Søknadsfrist: 22. juli 2013.
God
sommer!
Åpningstider Servicetorget: 09.00 - 15.30 Postadresse alle virksomheter: Postboks 1521, 6025 Ålesund.
E- postadresse: [email protected] Tlf.: 70 16 20 00 Telefaks: 70 16 20 01
www.facebook.com/Aalesundkommune