Last ned søknadsskjema (pdf)

Comments

Transcription

Last ned søknadsskjema (pdf)
SØKNADSSKJEMA
UTSTILLINGSPLASS VED
NORDNORSK KUNSTNERSENTER
Søknadsfrist:
Søknadsadresse:
Telefon:
E-mail:
Kontaktperson:
30. April 2010
Nordnorsk Kunstnersenter, Boks 285, 8301 Svolvær
76 06 67 70
[email protected] / [email protected]
Utstillingsleder Torill Østby Haaland
VENNLIGST FYLL UT SØKNADSSKJEMA.
Søkers navn
Adresse
Telefon
e-post
Tema/tittel på utstillingen
Teknikk/medium
Skal utstillingen vises på andre utstillingssteder. Evt. hvor?
GENERELL INFORMASJON
• Nordnorsk Kunstnersenter viser årlig ca 8 utstillinger i eget galleri.
• Utstillingsansvarlige i styret behandler utstillingssøknadene og avgjør utstillingsplanen.
• Det utbetales vederlag i hht. Avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene.
• Det gis økonomisk støtte til produksjon av trykksaker f. eks. plakater med inntil
kr. 2.200.• NNKS distribuerer plakater og sender også ut invitasjoner på e-mail
• Hvis kunstner selv ønsker å sende invitasjoner dekker NNKS kostnadene inntil 30
stykker.
• NNKS dekker returfrakt, annonsering, vernissage og vanlig utstillingsutstyr for
utstillinger.
• Det kan søkes om utstillingsstipend til utstillinger ved Nordnorsk Kunstnersenter
(Norsk Kulturråds utstillingsstipend).
• NNKS dekker reisen (på rimeligste måte) for kunstner ved separatutstilling og for en
kunstner ved gruppeutstilling. NNKS dekker overnatting og diett for 4 døgn – 3
monteringsdøgn og åpningsdagen - for utstillende kunstner. Opphold utover dette
avtales særskilt.
• Kunstneren monterer utstillingen vederlagsfritt.
SØKNADEN SKAL INNEHOLDE:
• Utfylt søknadsskjema
• Kortfattet prosjektbeskrivelse med prosjektidé og hvordan denne tenkes realisert.
• Presentasjon av søker med CV (er) samt relevant dokumentasjon av kunstnerisk
virksomhet.
SVAR PÅ SØKNADEN:
• Svar på søknad kan forventes i løpet av juni 2010
• Dersom søker ønsker materiale i retur må det opplyses om dette og porto vedlegges.
• Ved tildelt utstilling beholdes billedmateriale til utstillingen er avsluttet.