Julemesse Vigrestad Misjonshus Fredag 8. november kl. 19.00 Tale

Comments

Transcription

Julemesse Vigrestad Misjonshus Fredag 8. november kl. 19.00 Tale
Julemesse
Vigrestad Misjonshus
Fredag:
Kafeteria med salg
av gryterett,
pølser, kaker m.m
Barnet i krybben var Jesus.
Han kom fra Guds himmel til oss.
Ja, Gud holdt sitt ord
og gleden ble stor.
Takk Gud, at du sendte oss Jesus.
Fredag 8. november
kl. 19.00
Tale av Rolf Kjøde
Sang av Trekkspillklubben
Lørdag 9. november
kl. 11.00
Andakt av Rolf Kjøde
Sang av Klepp Soul Children
kl.13.30
Andakt av Erik Rørtvedt
Dans av Gloria
Barnetrekning
Hovedtrekning : Bunad, sykkel, leikeløe m.m.
Åresalg og trekning
av fruktkorger og
kaker.
Tipp vekta på stor
fruktkorg
Varesalg:
Småkaker, mykje
fint håndarbeid
smalaføde, egg
og grønnsaker
m.m.
Lørdag
Kafeteria med salg
av graut,
smørbrød, kaker,
nysteikte lapper
m.m
Tipp vekta på
fenålår
Lagebord for barna
Ansiktsmaling,
popcorn og
lynlotteri
Varesalg
Småkaker, mykje
fint håndarbeid
smalaføde, egg
og grønnsaker
m.m.
Arrangør: Normisjonsforeningar på Vigrestad, Varhaug og Nærbø