FDV Dokumentasjon - Horgvegen13

Comments

Transcription

FDV Dokumentasjon - Horgvegen13
FDV
Dato:
24.02.2014
FDV Dokumentasjon
Fag:
Prosjekt:
Prosjektnr:
Dato:
Leverandør:
Ordrenr
209897
Lås og beslag
Nedre Humlehaugen
101819
24.02.2014
Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim
Fakturanr
Vedrørende
Nedre Hummlehaugen B3
Innhold:
Kaba MøllerUndall AS
Kontaktpersoner
Ettersyn og vedlikehold av installasjoner
Vedlikeholdsinstrukser
Feilsøking og sannsynlige feilkilder
Leveranseomfang
Systemsylindere og nøkler
Kaba MøllerUndall AS
Telefon: 06866
www.kaba.no
Salgs- og leveringsbetingelser
www.kaba.no
FDV
Dato:
24.02.2014
Kaba MøllerUndall AS
Kaba MøllerUndall AS er landets største aktør innen lås, beslag, adgangskontroll og fysisk sikring. Kaba MøllerUndall
AS er det beste valget for deg som er løsningsorientert og opptatt av sikkerhet. Vi selger teknisk kunnskap og løsninger
med utgangspunkt i kundens behov. Vi produserer også egne beslaglister og låssystemer, selger og monterer beslag
for entreprenører og byggherrer, leverer til forhandlere og dørfabrikker, samt utfører montasje og service. Vi har valgt
våre leverandører med stor omhu, men produserer også egne MU produkter.
Vi leverer produkter med høy kvalitet og teknisk merverdi samt utvikler produkter tilpasset markedets krav. Våre
konsulenter veileder kunden, påvirker holdningene til sikkerhet og sørger for de beste løsningene! Vi legger stort press
på oss selv til å være den beste aktøren i markedet!
Vi har høy kompetanse, og ble Buskeruds og en av Norges første mesterbedrifter når faget ble lagt under
mesterbrevordningen i begynnelsen av 1999. Møller Undall AS er medlem av Foreningen Norske Låsesmeder.
Hovedkontoret ligger i Drammen og favner administrasjon, hovedlager og låssystemproduksjon. Både hovedkontoret og
avdelingene i Bergen, Bærum, Gjøvik, Haugesund, Hamar, Lillehammer, Oslo, Sandefjord, Skien, Trondheim og
Tromsø tilbyr dessuten konsulenttjenester, salg, montasje og service. Samlet omsetning i 2010 var ca 240 millioner
kroner.
I tillegg til egne selgere har Kaba MøllerUndall knyttet til seg en rekke frittstående låsesmeder og selskaper som inngår i
et konsept kalt MU-Partner - Autorisert Sikkerhetssenter og MU - forhandlere - Autorisert Låsforhandler.
Kontaktpersoner
Jens Aune
Tlf.: 06866
E-post: [email protected]
Kaba MøllerUndall AS
Telefon: 06866
www.kaba.no
Salgs- og leveringsbetingelser
www.kaba.no
FDV
Dato:
24.02.2014
Ettersyn og vedlikehold av installasjoner
Dører med adgangskontroll og rømningsdører har erfaringsmessig behov for jevnlig service for å sikre optimal drift. Vi
anbefaler at denne servicen utføres av oss en til to ganger hvert år.
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, plikter enhver eier av et brannobjekt å sørge for ettersyn og vedlikehold.
§ 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv.
”Eier av et hvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll,
ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner mm for å forhindre teknisk forfall som kan redusere
brannsikkerheten”
Kaba MøllerUndall AS
Telefon: 06866
www.kaba.no
Salgs- og leveringsbetingelser
www.kaba.no
FDV
Dato:
24.02.2014
Vedlikeholdsinstrukser
Kaba MøllerUndall AS
Telefon: 06866
www.kaba.no
Salgs- og leveringsbetingelser
www.kaba.no
FDV
Dato:
24.02.2014
Feilsøking og sannsynlige feilkilder
Kaba MøllerUndall AS
Telefon: 06866
www.kaba.no
Salgs- og leveringsbetingelser
www.kaba.no
FDV
Dato:
24.02.2014
Leveranseomfang
Produktnr
1 020 - MU Sylindere
000251140B40K069
001250640069
0012537ESP064
001254560064
001255532064
0012585S66064
00529388000
Beskrivelse
Enhet
Antall
2511 40/40 BLINDSYLINDER M/40MM KNAPP MS.FKR
2506 SYS. SYLINDER 40MM MS.FKR
2537 SYS. SYLINDER ESP. MS.FKR.M
2545 60-64MM SYS. SYLINDER MS.FKR.M
2555 SYS. SYLINDER 32MM KNAPP MS.FKR.M
2585 66-76MM SYS. SYLINDER SEC MS.FKR.M
2938 8MM FORLENGER F/SYLINDER
Stk
Stk
Stk
Sett
Sett
Sett
Stk
1,00
0,00
0,00
0,00
4,00
78,00
20,00
Produktnr
2 010 - Låskasse
05022235100
05023235100
05023235200
Beskrivelse
Enhet
Antall
222 LÅSKASSE 35MM EVO L
232 LÅSKASSE 35MM EVO L
232 LÅSKASSE 35MM EVO R
Stk
Stk
Stk
11,00
1,00
3,00
Produktnr
2 020 - Hengelås
0013260018
Beskrivelse
Enhet
Antall
3260 60MM SYSTEMHENGELÅS KL 2 ST.FKR
Stk
74,00
Enhet
Antall
Beskrivelse
Produktnr
3 014 - Dørhåndtak og dørknapper
009D25300P046
D 25X300MM HÅNDTAK M/PAR FESTE RST
009D32400P046
D 32X400MM HÅNDTAK M/PAR FESTE RST
Produktnr
3 026 - Dørvridere og skilter
0092801046
0092803046
0092820046
0092826046
0092830046
0092832046
0092835046
0092852046
0092854046
05244859E35041
05255859E47041
Par
Par
Beskrivelse
Enhet
2801 36-70MM DØRVRIDER RST
2803 36-70MM DØRVRIDER RST
2820 2MM VRIDERSKILT RST
2826 2MM NØKKELSKILT RST
2830 LANGSKILT KUN VRIDER RST
2832 SYLINDERLANGSKILT RST
2835 36-40MM LANGSKILT M/SIGNAL M/SORT PLASTHYLSE RST
2852 DEKKSKILT RST
2854 DEKKSKILT RST
44859E 35-95MM SKILTSETT EVO ZAMAK FKR
55859E 47-95MM SKILTSETT EVO ZAMAK FKR
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Sett
Sett
Beskrivelse
Produktnr
4 020 - Elektriske sluttstykker
01860024000
600 24V EL. SLUTTSTYKKE RETTV. U/STOLPE M/5M KABEL
0186504046
6504 STOLPE VINKEL RST
0186514046
6514 STOLPE (T30-12) RST
6572 STOLPE VINKEL RST
0186572046
925 24V EL. SLUTTSTYKKE PRELOAD RETTV/OMV. M/TILBAKEM.
01892524000
0189529046
9529 STOLPE F/STEP 92 SCHUKO ADS 80FR FR 30 RST
024SB312046
SB312 SLUTTSTYKKE MEKANISK (730 MEKANISK) RST
5,00
6,00
Antall
325,00
105,00
325,00
325,00
16,00
7,00
2,00
91,00
4,00
4,00
11,00
Enhet
Antall
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
25,00
4,00
10,00
12,00
3,00
3,00
3,00
Produktnr
4 070 - Øvrig el. materiell
017F15024000
0901088103000
Beskrivelse
Enhet
Antall
F150 DØRHOLDERMAGNET 12/24V M/ANKER
1088103 KABEL 8 LEDER
Stk
Meter
3,00
280,00
Produktnr
Beskrivelse
Enhet
Antall
Kaba MøllerUndall AS
Telefon: 06866
www.kaba.no
Salgs- og leveringsbetingelser
www.kaba.no
FDV
Dato:
Produktnr
Beskrivelse
5 010 - Panikk / nødutgang
0081303000
1303 NØDKNAPP GRØNN
Produktnr
6 010 - Dørlukkere
235049185002
235102363002
235112688002
235143572002
235143578002
235143640002
235143648002
235300145002
235300146002
24.02.2014
Enhet
Stk
Antall
4,00
Beskrivelse
Enhet
Antall
TS5000/4000 MONTASJEPLATE LØS SØLV LAKK
TS5000 GLIDESKINNE M/T STOPP LØS SØLV LAKK
DREIELAGER F/ISM SØLV LAKK
TS5000 GLIDESKINNE ECLINE HENGSELSIDE SØLV LAKK
TS5000L GLIDESKINNE ECLINE KARMSIDE SØLV LAKK
TS5000 DØRLUKKER ECLINE HENGSELSIDE U/ARM SØLV LAKK
TS5000L DØRLUKKER ECLINE KARMSIDE SØLV LAKK
TS5000 EC DØRLUKKER M/GL.SKINNE+ MONT. PLATE SØLV LAKK
TS5000L EC DØRLUKKER M/GL.SKINNE+ MONT. PLATE SØLV LAKK
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Sett
Sett
55,00
1,00
1,00
46,00
9,00
46,00
9,00
46,00
9,00
Enhet
Antall
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
13,00
28,00
9,00
28,00
28,00
28,00
28,00
39,00
9,00
9,00
28,00
28,00
Enhet
Antall
Beskrivelse
Produktnr
6 030 - Dør- og portautomatikk
235A054532000
NØKKELBRYTER UTENPÅL. IMPULS (NB3-1)
235A082919002
EMD 26MM AKSEFORLENGER SØLV LAKK
235A084959002
ALBUEBRYTER UTENDØRS ALUMINIUM
235A106652002
EMD-F DEKKAPPE SØLV LAKK
235A107577000
EMD-F DRIVENHET
EMD-F MONTERINGSPLATE SØLV LAKK
235A108526002
235A111551000
KABEL NETT F/AUTOMATIKK
235A114077000
ALBUEBRYTER UTENPÅL. RUST DESIGN
235A128872000
HOTRON SENDER RADIO SPES
235A128873000
HOTRON MOTTAGER RADIO
235A144385002
EMD-F 100-200MM ARM (106435) SØLV LAKK
EMD-F SLAGDØRSAUTOMATIKK KARMM. 100-200MM SØLV LAKK
235A300064002
Beskrivelse
Produktnr
8 000 - Wc, bad- og garderobeutstyr
0092278HC046
2278 10X200MM HÅNDTAK HC RST
Stk
2,00
Vedlegg 1 : Beslagliste
Vedlegg 2 : Produktark/datablad
Kaba MøllerUndall AS
Telefon: 06866
www.kaba.no
Salgs- og leveringsbetingelser
www.kaba.no
FDV
Dato:
24.02.2014
Systemsylindere og nøkler
Til eier av nytt Låssystem
Først vil vi gratulerer deg med nytt system fra Kaba MøllerUndall!
Møller Undalls låssystem er bygget på kvalitetsdeler og blir utregnet og satt i sammen i sin helhet av oss eller en av
våre samarbeidspartnere. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere, noen med mer enn 40 års erfaring fra arbeid med
låssystem. Låssystemene blir behandlet etter strenge prosedyrer fra oppsett på låsplan til utregning, produksjon,
levering og eventuelle etterbestillinger. Dette gjelder også oppbevaring av dokumentasjon som gjøres i spesielle
alarmbeskyttede skap.
Vi vil gjøre vårt beste for at ditt låssystem skal være så funksjonelt som mulig.
For at vi skal gjøre en god jobb ber vi deg lese igjennom denne teksten og den.
Sikkerhetsskjema
Du har mottatt 2 stk sikkerhetsskjemaer sammen med dette skrivet. Fyll ut begge så nøye som mulig og returnere ett
eksemplar til oss. Vi vil anbefale at det krysses av for kun skriftlig bestilling (gjerne med faks) for størst mulig
sikkerhet.
Etterbestillinger
Ved etterbestillinger av systemnøkler og sylindere kan du bruke vedlagte skjemaer som også kan lastes ned fra
hjemmesiden vår (www.kaba.no). Da blir det enklere for deg å se hva som må fylles inn på bestillingen og det blir
lettere for oss å effektuere bestillingen. Ved eventuelle spørsmål angående systemet kan du ta kontakt med vår
systemavdeling.
Nøkkelbanken og Nøkkelskap
Nøkkelbanken er et Windows-basert databaseprogram som gir deg en komplett oversikt over systemets
egenskaper, samt daglig bruk og oppfølging. En demoversjon av Nøkkelbanken finner du på www.kaba.no.
Vi fører også et stort utvalg av nøkkelskap for sikker oppbevaring og kontroll av nøkler.
Se våre brosjyrer på www.kaba.no.
En av våre konsulenter står gjerne til din disposisjon, uforpliktende, slik at du er i stand til å ivareta en sikker og
funksjonell hverdag.
For bestilling av ytterligere systemsylindere og -nøkler kan skjema under benyttes.
Skjemaet finnes for nedlastning på www.kaba.no.
Kaba MøllerUndall AS
Telefon: 06866
www.kaba.no
Salgs- og leveringsbetingelser
www.kaba.no
MøllerUndall
Sylindere
2511 Enkel Continentalsylinder
40
40
40
40
Bruksområde:
For espagnoletter og låskasser som er beregnet
for denne sylindertype (f.eks. DIN-standard).
Ø 17
Funksjon:
33
Festes til låskassen med frontfesteskrue.
Leveres på standard- og systemprofil.
Utførelse:
80
80
Leveres i: Ms.fkr.
Standardlengde er 40+40 mm., 60+40 mm. og
60+60 mm. Andre lengder, med intervaller på
10 mm på hver side, kan leveres på bestilling
Svingarmen kan stilles i 8 forskjellige posisjoner.
På tegning vist ca. kl. 4:30.
Festeskrue leveres med sylinderen.
3 nøkler følger med standardsylindere.
99
1/2013
MøllerUndall
Sylindere
2506 Halv Continentalsylinder
Bruksområde:
For espagnoletter og låskasser som er beregnet for denne
sylindertype (f.eks. DIN-standard).
40
A
Ø 17
Ø
17
Funksjon:
33
33
Festes til låskassen med frontfesteskrue.
Brukes som enkelsylinder.
Leveres på standard- og systemprofil.
Utførelse:
49
B
98
1/2013
Leveres i: Ms.fkr.
Standardlengde er 40 mm.
Andre lengder, med intervaller på 10 mm,
kan leveres på bestilling.
Svingarmen kan stilles i 8 forskjellige posisjoner.
På tegning vist ca. kl. 4:30.
Festeskrue leveres med sylinderen.
3 nøkler følger med standardsylindere.
MøllerUndall
Sylindere
2537 Enkelsylinder med bakkantfeste
Bruksområde:
20
35
Til MU sylinderlåskasser i 1200-serien, Trio Vings låskasser i 50og 51-serien, Assa, Abloy, Boda, Ruko sylinderlås samt låsbare
vridere.
Funksjon:
31,5
Festes med skruer fra innsiden.
Leveres på standard- og systemprofil.
Utførelse:
Leveres i: Ms.fkr., ms.fkr.m., ms.m. og ms. pol.
Leveres i stk uten festeskruer.
3 nøkler følger med standardsylindere.
105
1/2013