PRODUKTDATABLAD BLAD Care Top 35 DH1325

Comments

Transcription

PRODUKTDATABLAD BLAD Care Top 35 DH1325
PRODUKTDATABLAD
Care Top 35
NCS S 0502-Y
DH1325-5505
5505
Tokomponent syreherdende maling for fyldige behandlinger på møbler og innredninger.
Oppfyller meget høye krav på fyldighet, elastisitet og utseende. Kan påføres vertikale
flater uten fare for sig. Dekker bra på skarpe kanter. Avspalter lite formaldehyd ved
påføring, herding og fra ferdige flater.
Tilfredsstiller E1-kravet
kravet til formaldehydavspalting
Produktdata:
Glans: 32-35, G60°, Halvmatt
Bindemidler: Alkyd-aminoharpikser
aminoharpikser
Tørrstoff, vekt-%: 78
Løsemidler: Estere, alkohol og glykoletre
Densitet: 1,33 kg/liter
Brannfareklasse: Brannfarlig.
Viskositet: 150-160
160 sek. DIN 4 v/23°C
Lagringstid: Ca. ett år v/15-25°C
25°C
Blanding/Påføring:
Metode:
Herder:
Tynner:
15 volum-%
% DT890
DV309
Sprøyting, lavtrykk
Sprøyting,høytrykk
Viskositet
Påførings(sek. DIN 4): mengde
(gram/m2):
17-25
100-150
25-30
100-150
Brukstid:
1-2
2 døgn
Anbefalt tynner til rengjøring:: Tynner DT890
VIKTIG: Rør meget godt om før bruk og ved herderherder og tynnertilsats.
Tørking/herding:
Metode:
Avluftningstid:
Temperatur:
Tørketid:
Lufttørking
Konveksjon
5 min.
20°C
70°C
16-20
20 timer
30-50
50 min.
Stabling ved høyst
35°C
Forøvrig:
Underlaget skal være godt pusset. NB! Sliping gjøres på samme dag som lakkering av
toppstrøket for å få best mulig vedheft.
Helse, miljø og sikkerhet m.m.:
Se eget HMS-Datablad.
Alle opplysninger i dette PRODUKTDATABLADET er gitt for å veilede v
ved produktvalg og
bruksmåte av produktet. En mengde faktorer som er utenfor vår kontroll kan likevel påvirke
resultatet. Kontakt våre markeds-representanter,
representanter, eller vår tekniske avdeling ved usikkerhet om
produktvalg, eller for å få forslag til løsninger.
Vii forbeholder oss retten til å endre PRODUKTDATABLADETS spesifikasjoner.
Erstatter datablad fra:
Sherwin-Williams Norway AS