send en mail til en av oss.

Comments

Transcription

send en mail til en av oss.
Fagutvalget ved Institutt for Økonomi våren 2010
Leder
Verv
Navn
Nora Kirsten Sundvall
Telefon
458 88 391
E-post
[email protected]
Nestleder
Kristin Njå Sekse
480 21 633
[email protected]
Sekretær
Ingeborg Urkegjerde
976 14 588
[email protected]
Vara
Repr. Instituttrådet
(bachelor)
Vara 1
Vara 2
Repr. Instituttrådet
(master)
Vara 1
Vara 2
Repr.
Studentutvalget
Vara
Repr.
Undervisningsrådet
Vara
Økonomiansvarlig
IT-ansvarlig
Festkomité
Christine Gunnerud
Evy Tynes Johnsen
936 77 564
415 64 432
[email protected]
[email protected]
Øystein Aspøy
Nora Kirsten Sundvall
Espen Gautesen
936 23 430
[email protected]
988 66 008
[email protected]
Camilla Høstmark
Christine Gunnerud
Øystein Aspøy
971 26 448
[email protected]
Silje Kvalsvik
Ivar Bjørnøy Lalim
Camilla Høstmark
Eirik Hess
Evy Tynes Johnsen
Christine Gunnerud
Silje Kvalsvik
Camilla Høstmark
Inger Sommerfelt
Ervik (leder)
Christian Smith-Nilsen
Frank Hansen
Silje Kvalsvik
Ivar Bjørnøy Lalim
Håvard Brændmo
419 32 881
414 59 509
[email protected]
[email protected]
922 47 502
[email protected]
917 17 966
[email protected]
922 25 881
930 36 170
[email protected]
[email protected]
994 90 759
[email protected]
Ingvill Strand
Oppdateres
952 12 238
[email protected]
Faglunsjkomité
S.A.U.-representant
Kontaktperson
Samf.øk.
Studentgruppe
Medlem
Pol.øk. repr.
Kristin Njå Sekse
Kristin Njå Sekse

Similar documents