Konfirmantprogram Evje og Hornnes 2014-15.

Comments

Transcription

Konfirmantprogram Evje og Hornnes 2014-15.
Konfirmantprogram Evje og Hornnes 2014-15.
Pr. sept 2014. Med forbehold om eventuelle endringer.
Uke
34
Dag
23. august
Klokkeslett
8.45 – 19.00
Sted
Syrtveit – Evje
kyrkje
Evje barneskule
Type samling
Kickoff
35
26. august
20.00
36
5. september
19.00 – 22.00
11.00
Evje kyrkje/
Otrahallen
Hornnes kyrkje
18.00- 21.00
Evje kyrkje
KRIK-messe.
Avsl i Otrahallen
Konfirmantpresentasjon
for Hornnes-konfirmanter
ROADSERVICE
37
41
14.
september
19.
september
21.
september
8. oktober
11.00
Evje kyrkje
14.45-16.30
Blåkorshuset
Konfirmantpresentasjon
for Evje-konfirmantene
Undervisning 1
43
22 oktober
14.45-16.30
Evje kyrkje
Øvelse. Musikal. 2
Pilegrimsreisen
43
24-26.
oktober
5. november
Fredag kl. 17.00Søndag kl. 17.00
14.45-16.30
Knaben
Leir
Evje kyrkje
Øvelse. Musikal. 3
Gudstjenesten (Nr. 3) og
Jesus. Nattverd.
Pilegrimsreisen
14.45-16.30
Evje kyrkje
Øvelse. Musikal. 4
Pilegrimsreisen
48
19.
november
3. desember
14.45-16.30
Evje kyrkje
Lysmesseforbered. 5
Tema om gravferd
49
7. desember
Evje kyrkje
Lysmesse.
Gudstjeneste nr 4
4
21. januar
19.00 – 20.00.
Oppmøte 18.00.
14.45-16.30
Blåkorshuset
Undervisning. 6
6
4. februar
14.45-16.30
Blåkorshuset
Undervisning. 7
8
18. februar
14.45-16.30
Evje kirke
Undervisning. 8
13
24. mars
17.00 – 19.00
Hornnes bedehus/
Sparebanken Sør
13
25. mars
14.45-16.30
Evje kyrkje
Fasteaksjonen.
Bøsse-innsamling
Øvelse. Musikal. 9
Gud. Skapelsen.
10 bud
Den hellige ånd.
10 bud
Å gifte seg
Samliv
Kirkens Nødhjelp
15
8. april
14.45-16.30
Evje kyrkje
Øvelse. Musikal. 10
Pilegrimsreisen
16
15. april
14.45-16.30
Evje kyrkje
Pilegrimsreisen
17
22. april
Iveland kyrkje.
17
23. april
17
24. april
Evje kyrkje
18
18
19
19
19
29. april
3. mai
6. mai
9. mai
10. mai
14.30 – 18.00
Buss kl. 14.30.
18.00-21.00. Buss
kl. 16.20.
18.00. Oppmøte
kl. 17.00
Etterpå:
14.45-16.30
11.00
14.45-16.30
13.00
11.00
Øvelse. Musikal. 11.
Sammen med Iveland.
Musikal generalprøve. 12.
Buss frå Evje u-skule.
Musikal framføring.
Buss frå Evje u-skule.
Musikal framføring
Hornnes bedehus
Hornnes kyrkje
Hornnes kyrkje
Evje kyrkje
Evje kyrkje
Evje kyrkje
Konf.-fest for alle
Øving og foto
Konfirmasjon
Øving og foto
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Fest
Hornneskonfirmantene.
Gudstjeneste nr 5
Evjekonfirmantene.
Gudstjeneste nr 5
Gudstjeneste nr 5
38
38
45
47
Iveland kyrkje.
Foreldremøte
Tema
Veien.
Hellig hus.
Informasjon om
konfirmasjonsopplegget
Gudstjeneste nr 1
Gudstjeneste nr 2
Undervisning og
konsert.
Gudstjeneste nr 2
Bibelen. Bønn. Dåp.
Pilegrimsreisen
Pilegrimsreisen
Pilegrimsreisen
Pilegrimsreisen.

Similar documents