Førde - Skei - Sogndal - Gol - Gardermoen/Hønefoss

Comments

Transcription

Førde - Skei - Sogndal - Gol - Gardermoen/Hønefoss
NX170
Førde–Sogndal–Drammen/
Hønefoss/Gardermoen–Oslo
Ruteopplysning:
tlf 177 eller 05070
Vi køyrer for deg!
nettbuss.no
Kjøp billett på nettbuss.no
Rutetabell gyldig 16.03.15 - 31.12.15
Ruteendringer i perioden
Kategoriar for nettbillettar
02.04.15
Skjærtorsdag
Søndagsruter
Kundekategoriar
03.04.15
Langfredag
Søndagsruter
Born under 3 år (gratis)
0 - 2 år
05.04.15
1. påskedag
Søndagsruter
Born
3 - 15 år
06.04.15
2. påskedag
Søndagsruter
Ungdom
16 - 28 år
01.05.15
Offentlig høytidsdag
Søndagsruter
Vaksen
29 - 66 år
Honnør*
67 år +
14.05.15
Kr. himmelfartsdag
Søndagsruter
17.05.15
Grunnlovsdag
Søndagsruter
23.05.15
Pinseaften
Søndagsruter
24.05.15
1. pinsedag
Søndagsruter
25.05.15
2. pinsedag
Søndagsruter
24.12.15
Julaften
*
25.12.15
1. juledag
**
Søndagsruter
26.12.15
2. juledag
31.12.15
Nyttårsaften
***
01.01.16
1. nyttårsdag
Søndagsrute
* Vert berre desse avgangane køyrde: Oslo 09.40 - Sogndal - Førde,
Førde 09.30 - Lærdal
**Vert berre desse avgangane køyrde: Førde 12.30 - Sogndal - Oslo,
Førde 20.30 - Sogndal - Oslo
***Vert berre desse avgangane køyrde: Oslo 09.40 - Sogndal - Førde,
Førde 09.30 - Sogndal - Oslo, Førde 12.30 - Sogndal - Oslo
* Personar som har fylt 67 år eller personar med
gyldig honnørkort frå NAV
Kundekategoriar gjeld på fylkeskryssande reiser.
Internt i fylka kan andre reglar gjelde.
Total prisoversikt, reglar og kjøp av billett finn du på
nettbuss.no
Ved førehandskjøp av billettar på internett/mobil er du
sikra plass på fylkeskryssande reiser.
Dei billegaste billettane
kjøper du på nettbuss.no
Oslo – Sogndal – Førde
D
D DX67
Oslo Bussterminal.............. 0940 1435 1725
Olavsgaard............................. |
|
|
|
|
Oslo lufthavn .................. |
Jevnaker rutebilstasjon...... |
|
|
Lysaker E18 nordsiden....... 0951p 1445p 1735p
Sandvika terminal............... 1000p 1452p 1745p
Asker Hagaløkka.................. |
1500p |
Drammen Bangeløkka....... |
1540p |
Hokksund Lerberg............... |
1600p |
Åmot Skillebekk................... |
1610p |
Vikersund Rv 280/35.......... |
1620p |
Krøderen................................. |
1640
|
Hamremoen.......................... |
1645
|
Noresund................................ |
1655
|
Solihøgda............................... 1013p |
1800p
Sundvollen E 16................... 1025p |
1810p
Hønefoss sentrum............... 1045p |
1835p
Sokna...................................... 1105 |
1900
Ørgenvika............................... 1120 1700 1910
Gulsvik Statoil....................... 1135 1715 1920
Flå Esso................................... 1145 1725 1930
Bromma.................................. 1205 1745 1950
Nesbyen Shell....................... 1215 1755 2000
Gol skysstasjon..................... 1240 1820 2020
Gol skysstasjon..................... 1320 1900 2025
Ulsåk........................................ 1345 1925 2050
Hemsedal Trøimhallen....... 1350 1930 2055
Tuv........................................... 1355 1935 2100
Bjøberg................................... 1415 1950 2120
Borlaug vegkryss................. 1440 2015 2140
Håbakken vegkryss............. 1515 2050 2210
Lærdal Rådhus..................... 1525 2100 2225
Lærdal Rådhus..................... 1525 2105 2225
Fodnes.................................... 1535 2115 2235
Fodnes ferjekai..................... 1540 2120 2240
Mannheller ferjekai............. 1550 2130 2255
Kaupangsenteret................. 1600 2140 2300
Sogndal skysstasjon........... 1615 2155 2315
Sogndal skysstasjon........... 1625 2200 2315
Hermansverk*....................... |
|
2335a
Leikanger kai*....................... |
|
2340a
Selseng bru........................... 1640 2215
Fjærland vegkryss............... 1650 2225
Skei.......................................... 1720 2255c
Ålhus....................................... 1730 2305c
Vassenden............................. 1740 2315c
Moskog................................... 1750 2325c
Førde rutebilstasjon.......... 1805 2340
D
2140
2200p
2235p
2315
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2340
0000
0015
0030
0040
0055
0110
0130
0215
0240
0245
0250
0305
0335
0400
0415
0415
0425
0430
0445
0450
0505
0505
|
|
0525
0535
0605
0620
0630
0640
0655
a. Berre for avstigning.
p.Berre for påstigning.
c. Laurdagar, berre for avstigning.
*.Køyrer vidare mot Hermansverk/Leikanger berre dersom
fylkeskryssande passasjerar
Ver venleg å gje synleg stoppeteikn til sjåføren.
Vi tek atterhald om endringar i perioden.
Lokalbussamband til/frå
Førde – Sogndal – Oslo
DX67
Førde rutebilstasjon..........
Moskog...................................
Vassenden.............................
Ålhus.......................................
Skei..........................................
Fjærland vegkryss...............
Selseng bru...........................
Leikanger kai......................... 0450
Hermansverk......................... 0455
Sogndal skysstasjon........... 0515
Sogndal skysstasjon........... 0520
Kaupangsenteret................. 0535
Mannheller ferjekai............. 0545
Fodnes ferjekai..................... 0555
Fodnes.................................... 0555
Lærdal Rådhus..................... 0605
Håbakken vegkryss............. 0615
Borlaug vegkryss................. 0640
Bjøberg................................... 0700
Tuv........................................... 0720
Hemsedal Trøim sentrum.. 0725
Ulsåk........................................ 0730
Gol skysstasjon..................... 0755
Gol skysstasjon..................... 0800
Nesbyen Shell....................... 0820
Bromma.................................. 0830
Flå Esso................................... 0845
Gulsvik Statoil....................... 0855
Ørgenvika............................... 0905
Noresund................................ |
Hamremoen.......................... |
Krøderen................................. |
Vikersund Rv 280/35.......... |
Åmot Skillebekk................... |
Hokksund Lerberg............... |
Drammen Bangeløkka....... |
Asker Hagaløkka.................. |
Sokna...................................... 0920
Hønefoss................................ 0945a
Sundvollen E 16................... 1005a
Solihøgda............................... 1017a
Sandvika terminal............... 1030a
Lysaker E18 sydsiden......... 1039a
Jevnaker rutebilstasjon...... |
Oslo lufthavn .................. |
Olavsgaard............................. |
Filipstadvn. (Color line)...... 1045a
Oslo Bussterminal.............. 1050
DX67. Måndag–fredag.
D.Dagleg.
X. Untatt.
D
0930
0940
0950
1000
1020
1045
1055
|
|
1115
1135
1145
1200
1215
1215
1225
1235
1300
1320
1340
1345
1350
1415
1500
1520
1530
1545
1555
1600
1615
1620
1625
1645a
1655a
1710a
1730a
1745a
|
|
|
|
1800a
1810a
|
|
|
|
1820
D
1230
1240
1250
1300
1320
1345
1355
|
|
1415
1430
1445
1500
1515
1515
1525
1535
1600
1620
1640
1645
1650
1715
1800
1820
1830
1845
1855
1905
|
|
|
|
|
|
|
|
1920
1945a
2005a
2017a
2030a
2039a
|
|
|
|
2050
D
2030
2040
2050
2100
2120
2145
2155
|
|
2215
2230
2245
2300
2315
2320
2325
2335
2355
0020
0040
0045
0050
0120
0205
0225
0235
0250
0300
0310
|
|
|
|
|
|
|
|
0325
0350
|
|
|
|
0405
0505a
0540a
|
0600
6. Laurdag
7. Søndag.
●Reisande utanfor Sogn og Fjordane kan berre
nytte dei busstoppa som står i rutetabellen.
●Det er 15 min. ferjeoverfart mellom Fodnes og
Mannheller i begge retningar.
●Bussen har pause på Gol, med unntak av
Avg. Leikanger 0450 og Oslo 1725.
FlorøI Førde har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.ruteinfo.net eller ring 177
SandanePå Skei har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.ruteinfo.net eller ring 177
VadheimI Sogndal har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.ruteinfo.net eller ring 177
ÅrdalI Lærdal har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.ruteinfo.net eller ring 177
GeiloPå Gol har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.brakar.no eller ring 177
Transportøren tek ikkje ansvar for
korrespondansar ved forseinkingar
som skuldast venting på seine ferjer,
uframkommelege vegar og liknande
(ref. gjeldande befordringsvedtekter
/ reisegaranti)

Similar documents