Det kognitiva perspektivet

Comments

Transcription

Det kognitiva perspektivet
Det kognitiva perspektivet
Det kognitiva perspektivet
• Kognition betecknar människans intellektuella
funktioner.
• Psykologer med kognitivt perspektiv studerar
vårt tänkande, vår begreppsbildning och hur
dessa två faktorer samspelar med våra känslor.
Kognitiva scheman
• Människan tänker, tolkar, minns och fattar
beslut utifrån kognitiva scheman.
• Det handlar om hur vi organiserar och
kategoriserar vår omvärld
• Vi skapar scheman eftersom vi inte klarar av
att ta in all information tillräckligt snabbt – vi
vill förstå vad som händer!
• Vår scheman innehåller ofta fel – förutfattade
meningar och felattributioner.
Kognitiva scheman
• Vuxna processer information mycket snabbare
än barn. De har fler scheman. Vuxna har
därför mer fördomar och förutfattade
meningar än barn har.
Exempel – vad händer här?
Vad baseras våra åsikter på?
• De behöver ej stämma för personen, men för
att skapa mening kring den personen, gör vi
en snabb kategorisering.
• Det handlar om hur vi varseblir andra.
Kognitiva scheman styr vårt sätt att
tänka och uppfatta situationer
• Du förlorar jobbet.
• 1. Du blir olycklig för att du oroar dig för
framtida inkomster.
• 2. Du ser det som en chans till att hitta ett
bättre jobb.
DET ÄR TÄNKANDET SOM AVGÖR!
DET KAN DU FÖRÄNDRA!
Psykologisk konservatism
• Våra grundläggande värderingar styr våra
observationer så att vi hela tiden får dem
bekräftade.
• Om jag tänker att världen är orättvis, kommer
jag att finna nya exempel varje dag (Vanligt vid
depressioner).
Exemplet Trafikskoleeleven Jonas
• Kognitivt grundantagande: Jag är
inkompetent.
• Läraren anser att eleven kan för lite – jag
kommer att misslyckas med kursen
• Tolkningen åtföljs av känslor: jag skäms och är
rädd för att misslyckas
TANKEN PÅVERKAR KÄNSLAN!
Fallet Bodil
• Bodil är mycket aggressiv i sin körning. Hon
kör hetsigt och uppför sig utmanande mot sina
medtrafikanter. Hon tar mycket risker i
trafiken.
• Vad är Bodils grundantagande om sig själv i
trafiken?
• Vad kan hennes grundantagande få för
konsekvenser?
• Hur kan Bodils grundantagande förändras?
Kontrollfokus
• Brukar du tänka att det är ditt eget fel att du
misslyckas?
• Eller beror misslyckandet på orsaker i
omgivningen? Det spelar ingen roll vad du gör,
du kan du ändå inte påverka resultatet.
• Kontrollfokus – Vilken kontroll upplever vi att
vi har över vårt beteende och våra känslor?
• Om kontrollfokus ligger hos oss själva kan vi
påverka den egna situationen.
Diskussionsfrågor
• Varför beter vi oss som vi gör?
• Alkohol och trafik – varför kör människor
alkoholpåverkade?
• Hur kan attityder påverka ett beteende?
• Hur hänger psykologi och trafikbeteende
ihop?